İntihal Politikası

İntihal Politikası


İntihal Politikası

İntihal, bir kişiye ait önceki fikrini, sürecini, sonuçlarını ve sözlerini orijinal kaynağa veya yazara açık bir teşekkür olmadan kopyalamayı işaret eden etik dışı bir eylemdir.

GETATDER, geleneksel ve alternatif tıp üzerine makaleler ve derlemeler yayımlayan uluslararası hakemli bir dergidir.

Gönderilen makaleler çift taraflı kör hakem sistemi usulünce değerlendirilir. GETATDER ve kurul üyeleri, intihal konusuyla ciddi bir şekilde ilgilenmekte ve titiz davranmaktadır.İntihal Türleri

GETATDER'e göre intihal türleri şu şekildedir:


Tam İntihal: Metinde, fikirde ve dilbilgisinde herhangi bir değişiklik yapılmadan daha önce yayınlanmış içerik tam intihal olarak kabul edilir. Bir kaynaktan alınan tam metni kendisininmiş gibi sunmak tam intihal olarak bilinir.

Kısmi İntihal: İçerik, yazarın metni kapsamlı bir şekilde yeniden ifade ettiği birden çok farklı kaynağın bir karışımıysa, bu durum da kısmi intihal olarak bilinir.

Kendinden İntihal: Bir yazar önceden yayınlanmış araştırmasının tamamını veya bir kısmını yeniden kullandığında, kendinden intihal olmaktadır. Bir yazarın daha önce yayınlanmış çalışmasını yeni bir dergide yeniden yayınladığı bir durum da kendinden intihal olarak bilinir.İntihal Eylem Planı ve Derginin Önlemleri

Dergi fikri mülkiyete saygı duyar ve yazarlarının özgün çalışmalarını korumayı ve teşvik etmeyi amaçlar. İntihal içerikli yazılar kalite, araştırma ve yenilik standartlarına aykırıdır. Bu nedenle, dergiye makale gönderen tüm yazarların etik standartlara uyması ve her türlü intihalden kaçınması beklenir. Gönderilen veya yayınlanan bir yazının intihal içermesinden şüphelenilmesi durumunda, öncelikle çalışmayı derginin Yayın Kurulu inceler. Sonrasında bu çalışma Editörler Kurulu'nda incelenir. Daha sonra Dergi 15 gün içinde açıklamalarını göndermek için yazar(lar)la iletişime geçer. Dergi, belirtilen süre içinde yazardan herhangi bir yanıt almazsa, yazarın bağlı olduğu üniversite ile iletişime geçerek iddianın araştırılmasını talep eder.

Dergi, intihal içerdiği tespit edilen yayınlanmış yazılara karşı aşağıda belirtilen ciddi önlemleri alacaktır:
• Dergi, ilgili yazar hakkında kesin işlem yapılması için yazar(lar)ın bağlı olduğu üniversite ile derhal iletişime geçecektir.
• Dergi, yayınlanan makalenin PDF kopyasını web sitesinden kaldıracak, sayı tam dosyasından çıkarılacak ve yayımlanan makalenin tüm bağlantılarını devre dışı bırakacaktır. İntihal Yapılmış Makale ibaresi yayınlanan makalenin başlığına eklenecektir.
• Dergi, yazar hesabını devre dışı bırakacak ve yazarın gelecekteki tüm gönderilerini 2 yıl süreyle reddedecektir.

Not: Okuyucular basılan bir makalede tespit ettiği hatayı veya yanlışlığı fark ettiğinde getatder@sakarya.edu.tr iletişim adresine e-mail atarak şikâyette bulunabilir.

Dergiye gönderilen yeni çalışmalarda benzerlik raporunu yazar sunmalıdır. Ön kontrolden geçirilen makaleler, iThenticate programı kullanılarak tekrar intihal taramasına tabi tutulabilir.

İntihal/kendi kendine intihal tespit edilirse yazarlar bilgilendirilir. Yüksek benzerlik oranları (en fazla %20) bulunan veya tek bir kaynaktan %3 'ten fazla benzerlik oranı bulunan makale tespit edilirse reddedilebilir veya benzerlik oranının düşürülmesi için tekrar yazara gönderilebilir.

Son Güncelleme Zamanı: 10.03.2023 15:59:07