Açık Erişim Politikası

Açık Erişim Politikası
Finansörler ve diğer kuruluşlar, genellikle kendileri tarafından finanse edilen araştırma makalelerinin çevrimiçi veya "açık erişim" olarak ücretsiz olarak sunulmasını ister. Makalenizin içeriğinin maksimum açıklığını ve yeniden kullanılabilirliğini sağlamanın en iyi yolu, onu Açık Erişim olarak yayınlamaktır.
2000 li yıllardan önce Açık Erişim, herhangi bir fiyat ödemeden ücretsiz olarak sunulan içerik anlamına geliyordu. Şimdi ise bu tür Açık Erişim, “Ücretsiz Açık Erişim” olarak anılmaktadır. Zamanla, açık erişim kavramı daha geniş çapta kabul görmeye başladı. Kullanıcıların makaleleri ne düzeyde kullanabileceklerine izin verilmesi husunda net olmaya ihtiyaç duyuldu. Bu ise kullanıcıların haklarının açıkça belirtilmesi gerektiği anlamına geliyordu.
“Açık Erişim”, hem Gratis hem de Libre Açık Erişimini de kapsayan bir terimdir. "Gratis" açık erişim, ücretsiz olarak online erişim anlamına gelirken, "Libre" açık erişim, ücretsiz online erişimin yanı sıra bazı kullanım haklarının da olması anlamındadır.
Geleneksel ve Tamamlayıcı Anadolu Tıbbı Dergisi, bilimsel araştırmaları yayınlamanın yanı sıra bilgiyi ücretsiz sunmanın küresel paylaşımını artıracağı ilkesini ve açık erişim sağlama politikasını benimseyerek bu araştırmaları ücretsiz sunmakta ve içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.
Dergi, açık erişimlidir ve derginin tüm içeriği okura ya da okurun dahil olduğu kuruma ücretsiz olarak sunulur. Okurlar, ticari amaç haricinde, yayıncı ya da yazardan izin almadan dergi makalelerinin tam metnini okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir, arayabilir, link sağlayabilir, orijinal esere uygun şekilde atıfta bulunmak kaydıyla yeniden düzenleyebilir.
Bu politikamız BOAI açık erişim tanımıyla uyumlu olup Geleneksel ve Tamamlayıcı Anadolu Tıbbı Dergisi, Budapeşte Açık Erişim Deklarasyonunu da imzalamıştır. Bk. http://www.budapestopenaccessinitiative.org/list_signatures/

Gizlilik Beyanı
Geleneksel ve Tamamlayıcı Anadolu Tıbbı Dergisi, dergi yönetim sisteminde yer alan kişisel bilgiler herhangi bir amaçla üçüncü taraflarla paylaşılmayacak olup yalnızca bu derginin ve Sakarya Üniversitesi’nin bilimsel amaçları doğrultusunda kullanılacaktır.
Makalenin diğer tüm yazarlar tarafından görülmesinden ve onaylanmasından asıl yazar sorumludur.

Arşivleme

Dergimizin arşiv politikası aşağıdaki hususları kapsamaktadır:
• Dergimiz, makale yazarlarına, kendileri ait olan makalenin yazarın kişisel web sitesi ya da kurumsal sayfalarında arşivlemesine ve/veya yayınlandıktan sonra kurumsal bir havuzda arşivleme için makalenin nihai yayınlanmış sürümünün kullanılmasına izin verir.
• Yazarlar, makalelerini halka açık ve/veya ticari konu tabanlı arşivlerde kendi kendilerine arşivleyebilirler.
• Yazarlar için herhangi bir ambargo süresi yoktur. Ancak yayınlanan kaynak belirtilmeli ve makalenin dergideki URL adresine veya makalenin DOI’sine bağlantı verilmelidir.
• Yazarlar makalenin çıktısını PDF belgesi olarak indirebilirler. Yazarlar makalenin kopyalarını meslektaşlarına herhangi bir ambargo olmaksızın gönderebilirler.
• Dergimizde yayınlanan makaleler Dergi Park sayfalarında arşivlenmektedir.

Detaylar için Arşiv politikasına bakınız. 

Son Güncelleme Zamanı: 8.12.2022 16:44:13