Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Etik ilkeler:
Geleneksel ve Tamamlayıcı Anadolu Tıbbı Dergisi, etik ilkelere uygun olarak yayın yapan bilimsel bir dergidir. Yazarlar, sahtecilik, çarpıtma, intihal, dilimleme, haksız yazarlık, hayalet yazı, bir yayının çoklu yayınlanması gibi uluslararası etik ilkelere uymakla yükümlüdür. Herhangi bir araştırmada yayınlanmadan önce ya da sonra böyle bir durumun tespit edilmesi halinde yazı dergiden çekilir.
Tüm yazarların çalışmaya doğrudan bilimsel veya akademik katkısı olmalıdır. Aynı zamanda, tüm yazarlar ICMJE'nin (www.icmje.org) yazarlık kriterlerini karşılamalıdır.
Klinik araştırmaların protokolü ilgili kurumun etik komitesi tarafından onaylanmış olmalıdır. İnsanlar üzerinde yapılan tüm çalışmalarda, "Yöntem ve Gereçler" bölümünde çalışmanın ilgili komite tarafından onaylandığı veya çalışmanın Helsinki İlkeler Deklerasyonuna (https://www.wma.net/policy/) uyularak gerçekleştirildiğine dair bir cümle yer almalıdır. Çalışmaya dâhil edilen tüm insanların bilgilendirilmiş onam formunu imzaladığı metin içinde belirtilmelidir.
Çalışmada “Hayvan” öğesi kullanılmış ise yazarlar, makalenin Gereç ve Yöntemler bölümünde Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (www.nap.edu/catalog/5140.html) prensipleri doğrultusunda çalışmalarında hayvan haklarını koruduklarını ve kurumlarının etik kurullarından onay aldıklarını belirtmek zorundadır.
Yayın Politikası:
Dergiye gönderilen yazılar ilk olarak dergi standartları açısından incelenir. Derginin istediği formata uymayan yazılar, daha ileri bir incelemeye gerek görülmeksizin yazarına iade edilir. Tüm makalelere editoryal değerlendirme ve düzeltme uygulanır. Makaleler çift kör danışmanlık sistemine tabidir. Yazılarla ilgili son karar, yayın kurulu ve editöre aittir. Değerlendirmenin sonucu, kabul, küçük revizyon, büyük revizyon veya ret kararı olabilir. Dergide yayımlanması kararlaştırılan makale baskı sürecine alınır; bu aşamada, tüm bilgiler tamamen kontrol edilir ve doğruluk açısından denetlenir.
Dergiye gönderilen makale ve işlem için herhangi bir başvuru ve yayın ücreti yoktur, kabul edilen tüm makaleler ücretsiz olarak basılır, okunur ve indirilir. Sağlık alanlarıyla ilgili bilimsel toplantılarda sunulan poster / sözlü sunumlar ek sayı olarak yayımlanabilir. Gönderilen yazıların dergide yayınlanabilmesi için daha önce başka bir bilimsel yayın organında yayınlanmamış olması gerekir. Yazı daha önce herhangi bir toplantıda sunulmuş ise; toplantı adı, tarihi ve düzenlendiği şehir belirtilmelidir.
Yayın Hakkı:
1976 Copyright Act’e göre, yayımlanmak üzere kabul edilen yazıların her türlü yayın hakkı dergiyi yayımlayan kuruma aittir. Yazarlar yazım kurallarında yer alan "Telif Hakkı Devir Formu" nu doldurmalı ve makale ile birlikte online olarak göndermelidir.