Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Pandemi Sürecinde Hemşirelik Esasları Uygulama Derslerinin Uzaktan Eğitim ile Yürütülmesi Konusunda Akademisyenlerin Deneyimleri

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 1, 220 - 228, 19.03.2022
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.943152

Öz

Pandemi dünyada ve Türkiye’de hemşirelik eğitimi için benzeri görülmemiş zorluklar yarattı. Uzaktan eğitime geçiş yapıldı, klinik ve uygulama dersleri etkilendi. Bu durumda akademisyenler eğitim yöntemlerinde değişiklikler yaptılar. İlk kez hemşirelik uygulamalarıyla karşılaşan öğrencilere beceri kazandırmayı uzaktan eğitim ile sürdürmek durumunda kaldılar. Araştırma, pandemi sürecinde hemşirelik esasları ders uygulamalarının uzaktan eğitim ile yürütülmesi konusunda dersi yürüten akademisyenlerin deneyimlerinin belirlenmesi amacıyla yapıldı. Tanımlayıcı ve kesitsel tipteki çalışma, online veri formu kullanılarak dersi yürüten akademisyenler ile yürütüldü. Verilerin analizi, bilgisayar destekli bir istatistik programında tanımlayıcı istatistikler (frekans, yüzde, ortalama vb) ve bağımsız gruplarda t-testi kullanılarak yapıldı. Çalışma sonucunda hemşirelik esasları derslerinin %45,8’inin asenkron olarak yapıldığı, %91’inin beceri gelişimi açısından yetersiz olduğu belirtildi. Bunun nedeni olarak öğrenci ile etkileşim olmadığı, pratik eksikliği ve öğrenci katılımı olmayışı gibi durumları sıraladılar. Akademisyenler dersin değerlendirilmesini %38,3’u eş zamanlı sınavlar ile gerçekleştirdiler. Akademisyenlerinin çoğunun bu sürecin gelecekte hemşirelik mesleğini olumsuz etkileyeceğini belirtildi. Pandemi ile birlikte üniversitelerde farklı uygulamalarla eğitim sürdürülmeye çalışıldı. Bu süreçte akademisyenler farklı deneyimler yaşadılar. Gerek teorik gerek beceri eğitimlerinin yürütülmesine yönelik yöntemlerin literatürde paylaşımının arttırılması, öğrencilerin eksik olduğu düşünülen beceri eğitimlerinin ilerleyen dönemlerde tamamlanması, hemşirelik müfredatının uzaktan eğitimi de içine alacak şekilde planlanması ve benzer durumlarla daha etkin olabilmek için eğitim stratejilerinin belirlenmesi önerilmektedir.

Kaynakça

 • 1. Haslam, M. B. (2021). "What Might COVID-19 Have Taught Us About the Delivery of Nurse Education, in A Post-COVID-19 World?". Nurse Education Today, 97, doi:10.1016/j.nedt.2020.104707
 • 2. Konrad, S, Fitzgerald, A. and Deckers, C. (2021). "Nursing Fundamentals–Supporting Clinical Competency Online During the COVID-19 Pandemic". Teaching and Learning in Nursing, 16 (1), 53-56. doi:10.1016/j.teln.2020.07.005
 • 3. Jowsey, T, Foster, G, Cooper-Ioelu, P. and Jacobs, S. (2020). "Blended Learning Via Distance in Pre-Registration Nursing Education: A Scoping Review". Nurse Education in Practice, 44. doi:10.1016/j.nepr.2020.102775
 • 4. Swift, A, Banks, L, Baleswaran, A, Cooke, N, Little, C, McGrath, L, Meechan-Rogers, R, Neve, A, Rees, H, Tomlinson, A. and Williams, G. (2020) "COVID-19 and student nurses: A view from England". Journal of Clinical Nursing, 29 (17-18), 3111-3114. doi:10.1111/jocn.15298
 • 5. Leigh, J, Vasilica, C, Dron, R, Gawthorpe, D, Burns, E, Kennedy, S, Kennedy, R, Warburton, T. and Croughan, C. (2020). "Redefining Undergraduate Nurse Teaching During the Coronavirus Pandemic: Use of Digital Technologies". British Journal of Nursing, 29 (10), 566-569. https://doi.org/10.12968/bjon.2020.29.10.566
 • 6. Basın Açıklaması YÖK Başkanı (2020). YÖK Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 06032020. 21 (1), 1-9. (Erişim tarihi: 26.04.2020 https://covid19.yok.gov.tr/Documents/ alinan-kararlar/03-uzaktan-egitime-iliskin-alinan-karar.pdf)
 • 7. Agu, C. F, Stewart, J, McFarlane-Stewart, N. and Rae, T. (2021). "COVID-19 Pandemic Effects On Nursing Education: Looking Through The Lens Of A Developing Country". International Nursing Review, 1-6. doi:10.1111 /inr.12663
 • 8. Seven, M. ve Abban, S. (2021). "COVID-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Hemşirelik Eğitimi: Uluslararası Deneyim". İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilim Fakültesi Dergisi, 6 (1), 29-32.
 • 9. Morin, K. H. (2020). "Nursing Education After COVID-19: Same or Different?". Journal of Clinical Nursing, 29 (17-18), 3117-3119. doi:10.1111/jocn.15322
 • 10. Bezerra, I. M. P. (2020). "State of the Art of Nursing Education and the Challenges to Use Remote Technologies in the Time of Corona Virus Pandemic". Journal of Human Growth and Development, 30 (1), 141-147. doi:10.7322/ JHGD.V30.10087
 • 11. Jackson, D, Bradbur Jones, C, Baptiste, D, Gelling, L, Morin, K, Neville, S. and Smith, G. D. (2020). "Lifei in the Pandemic: Some Reflections on Nursing in the Context of COVID-19". Journal of Clinical Nursing, 29 (13-14), 2041-2043. doi:10.1111/jocn.15257
 • 12. Yüksekdağ, B. B. (2020). "Uzaktan Hemşirelik Eğitimine İlişkin Algılar". Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 10 (2), 490-503.
 • 13. Yüksekdağ B. B. (2021). "Covid-19 Pandemisi Döneminde Öğrenme ve Uzaktan Hemşirelik Eğitiminde Paradigma Değişimi". Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 7 (1), 61-73.
 • 14. Mucuk, S, Ceyhan, Ö. ve Kartın, P.T. (2021). "COVID-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Hemşirelik Eğitimi: Uluslararası Deneyim". İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 6 (1), 29-32.
 • 15. İlaslan, N. ve Demiray, A. (2021). Koronavirüs "2019 Pandemi Sürecinde Hemşirelik Eğitimi: Belirsizlikler ve Öneriler". Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 14 (2), 171-176.
 • 16. Şanli, D, Uyanık, G. ve Ünsal Avdal, E. (2021). "COVID-19 Pandemi Sürecinde Dünyada Hemşirelik Eğitimi". İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 6 (1), 55-63.
 • 17. Uzelli Yılmaz, D. (2021). "Covid-19 Pandemi Sürecinde Hemşirelik Beceri Öğretiminin Sürdürülmesine Yönelik Hemşire Eğitimcilerinin Deneyimleri: Kanada McMaster Üniversitesi Üniversitesi Örneği". Acıbadem Universitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 12 (2), 425-431.
 • 18. Boz Yüksekdağ, B. (2020). "Uzaktan Hemşirelik Eğitimine İlişkin Algılar". Education Technological Theory Practice, 10 (2), 495-503.
 • 19. American Association of Colleges of Nursing. (2020). AACN’s Foundation for Academic Nursing Supports Students Impacted by COVID-19 in All 50 States. News 12 May. Available at: https://www.newswise.com/coronavirus/ aacn-s-foundation-for-academic-nursing-supports-students-impacted-by-covid-19-in-all-50-states/?article_id=731470 (Erişim tarihi:10.05.2021).

The Experiences of Academicians on the Administration of Fundamental Nursing Application Lessons with Distance Education in the Pandemic Process

Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 1, 220 - 228, 19.03.2022
https://doi.org/10.37989/gumussagbil.943152

Öz

The pandemic has created unprecedented challenges for nursing education in the world and in Turkey. Distance education was made, clinical and practice courses were affected. Academics made changes in their education methods. Students who encountered nursing practices for the first time had to maintain their skills through distance education. The research was carried out to determine the experiences of nursing principles academicians during the pandemic process. The descriptive and cross-sectional study was conducted using the online data form. Data analysis was performed using descriptive statistics (frequency, percentage, mean, etc.) and t-test for independent groups in a computer-assisted statistical program. As a result of the study, it was stated that 45.8% of the nursing fundamentals courses were given asynchronously, and 91% of them were insufficient in terms of skill development. They listed the reasons for this as lack of interaction with the student, lack of practice and lack of student participation. Academicians evaluated the course with 38.3% simultaneous exams. Academics stated that this process will negatively affect the nursing profession in the future. With the pandemic, it was tried to continue education with different applications in universities. Academics had different experiences. It is recommended to increase the sharing of methods for conducting both theoretical and skill training in the literature, to complete the skills trainings that are thought to be missing in the future, to plan the nursing curriculum to include distance education, and to determine training strategies in order to be more effective in similar situations.

Kaynakça

 • 1. Haslam, M. B. (2021). "What Might COVID-19 Have Taught Us About the Delivery of Nurse Education, in A Post-COVID-19 World?". Nurse Education Today, 97, doi:10.1016/j.nedt.2020.104707
 • 2. Konrad, S, Fitzgerald, A. and Deckers, C. (2021). "Nursing Fundamentals–Supporting Clinical Competency Online During the COVID-19 Pandemic". Teaching and Learning in Nursing, 16 (1), 53-56. doi:10.1016/j.teln.2020.07.005
 • 3. Jowsey, T, Foster, G, Cooper-Ioelu, P. and Jacobs, S. (2020). "Blended Learning Via Distance in Pre-Registration Nursing Education: A Scoping Review". Nurse Education in Practice, 44. doi:10.1016/j.nepr.2020.102775
 • 4. Swift, A, Banks, L, Baleswaran, A, Cooke, N, Little, C, McGrath, L, Meechan-Rogers, R, Neve, A, Rees, H, Tomlinson, A. and Williams, G. (2020) "COVID-19 and student nurses: A view from England". Journal of Clinical Nursing, 29 (17-18), 3111-3114. doi:10.1111/jocn.15298
 • 5. Leigh, J, Vasilica, C, Dron, R, Gawthorpe, D, Burns, E, Kennedy, S, Kennedy, R, Warburton, T. and Croughan, C. (2020). "Redefining Undergraduate Nurse Teaching During the Coronavirus Pandemic: Use of Digital Technologies". British Journal of Nursing, 29 (10), 566-569. https://doi.org/10.12968/bjon.2020.29.10.566
 • 6. Basın Açıklaması YÖK Başkanı (2020). YÖK Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 06032020. 21 (1), 1-9. (Erişim tarihi: 26.04.2020 https://covid19.yok.gov.tr/Documents/ alinan-kararlar/03-uzaktan-egitime-iliskin-alinan-karar.pdf)
 • 7. Agu, C. F, Stewart, J, McFarlane-Stewart, N. and Rae, T. (2021). "COVID-19 Pandemic Effects On Nursing Education: Looking Through The Lens Of A Developing Country". International Nursing Review, 1-6. doi:10.1111 /inr.12663
 • 8. Seven, M. ve Abban, S. (2021). "COVID-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Hemşirelik Eğitimi: Uluslararası Deneyim". İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilim Fakültesi Dergisi, 6 (1), 29-32.
 • 9. Morin, K. H. (2020). "Nursing Education After COVID-19: Same or Different?". Journal of Clinical Nursing, 29 (17-18), 3117-3119. doi:10.1111/jocn.15322
 • 10. Bezerra, I. M. P. (2020). "State of the Art of Nursing Education and the Challenges to Use Remote Technologies in the Time of Corona Virus Pandemic". Journal of Human Growth and Development, 30 (1), 141-147. doi:10.7322/ JHGD.V30.10087
 • 11. Jackson, D, Bradbur Jones, C, Baptiste, D, Gelling, L, Morin, K, Neville, S. and Smith, G. D. (2020). "Lifei in the Pandemic: Some Reflections on Nursing in the Context of COVID-19". Journal of Clinical Nursing, 29 (13-14), 2041-2043. doi:10.1111/jocn.15257
 • 12. Yüksekdağ, B. B. (2020). "Uzaktan Hemşirelik Eğitimine İlişkin Algılar". Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 10 (2), 490-503.
 • 13. Yüksekdağ B. B. (2021). "Covid-19 Pandemisi Döneminde Öğrenme ve Uzaktan Hemşirelik Eğitiminde Paradigma Değişimi". Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 7 (1), 61-73.
 • 14. Mucuk, S, Ceyhan, Ö. ve Kartın, P.T. (2021). "COVID-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Hemşirelik Eğitimi: Uluslararası Deneyim". İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 6 (1), 29-32.
 • 15. İlaslan, N. ve Demiray, A. (2021). Koronavirüs "2019 Pandemi Sürecinde Hemşirelik Eğitimi: Belirsizlikler ve Öneriler". Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 14 (2), 171-176.
 • 16. Şanli, D, Uyanık, G. ve Ünsal Avdal, E. (2021). "COVID-19 Pandemi Sürecinde Dünyada Hemşirelik Eğitimi". İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 6 (1), 55-63.
 • 17. Uzelli Yılmaz, D. (2021). "Covid-19 Pandemi Sürecinde Hemşirelik Beceri Öğretiminin Sürdürülmesine Yönelik Hemşire Eğitimcilerinin Deneyimleri: Kanada McMaster Üniversitesi Üniversitesi Örneği". Acıbadem Universitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 12 (2), 425-431.
 • 18. Boz Yüksekdağ, B. (2020). "Uzaktan Hemşirelik Eğitimine İlişkin Algılar". Education Technological Theory Practice, 10 (2), 495-503.
 • 19. American Association of Colleges of Nursing. (2020). AACN’s Foundation for Academic Nursing Supports Students Impacted by COVID-19 in All 50 States. News 12 May. Available at: https://www.newswise.com/coronavirus/ aacn-s-foundation-for-academic-nursing-supports-students-impacted-by-covid-19-in-all-50-states/?article_id=731470 (Erişim tarihi:10.05.2021).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Özlem ALBAYRAK (Sorumlu Yazar)
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK YÜKSEKOKULU
0000-0002-9167-307X
Türkiye


Kübra BERBER
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6887-4623
Türkiye


Elanur ULUDAĞ
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5448-5427
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 19 Mart 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 11, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { gumussagbil943152, journal = {Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi}, eissn = {2146-9954}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {11}, number = {1}, pages = {220 - 228}, doi = {10.37989/gumussagbil.943152}, title = {Pandemi Sürecinde Hemşirelik Esasları Uygulama Derslerinin Uzaktan Eğitim ile Yürütülmesi Konusunda Akademisyenlerin Deneyimleri}, key = {cite}, author = {Albayrak, Özlem and Berber, Kübra and Uludağ, Elanur} }
APA Albayrak, Ö. , Berber, K. & Uludağ, E. (2022). Pandemi Sürecinde Hemşirelik Esasları Uygulama Derslerinin Uzaktan Eğitim ile Yürütülmesi Konusunda Akademisyenlerin Deneyimleri . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 11 (1) , 220-228 . DOI: 10.37989/gumussagbil.943152
MLA Albayrak, Ö. , Berber, K. , Uludağ, E. "Pandemi Sürecinde Hemşirelik Esasları Uygulama Derslerinin Uzaktan Eğitim ile Yürütülmesi Konusunda Akademisyenlerin Deneyimleri" . Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (2022 ): 220-228 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/gumussagbil/issue/68960/943152>
Chicago Albayrak, Ö. , Berber, K. , Uludağ, E. "Pandemi Sürecinde Hemşirelik Esasları Uygulama Derslerinin Uzaktan Eğitim ile Yürütülmesi Konusunda Akademisyenlerin Deneyimleri". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 (2022 ): 220-228
RIS TY - JOUR T1 - Pandemi Sürecinde Hemşirelik Esasları Uygulama Derslerinin Uzaktan Eğitim ile Yürütülmesi Konusunda Akademisyenlerin Deneyimleri AU - Özlem Albayrak , Kübra Berber , Elanur Uludağ Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.37989/gumussagbil.943152 DO - 10.37989/gumussagbil.943152 T2 - Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 220 EP - 228 VL - 11 IS - 1 SN - -2146-9954 M3 - doi: 10.37989/gumussagbil.943152 UR - https://doi.org/10.37989/gumussagbil.943152 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi Pandemi Sürecinde Hemşirelik Esasları Uygulama Derslerinin Uzaktan Eğitim ile Yürütülmesi Konusunda Akademisyenlerin Deneyimleri %A Özlem Albayrak , Kübra Berber , Elanur Uludağ %T Pandemi Sürecinde Hemşirelik Esasları Uygulama Derslerinin Uzaktan Eğitim ile Yürütülmesi Konusunda Akademisyenlerin Deneyimleri %D 2022 %J Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi %P -2146-9954 %V 11 %N 1 %R doi: 10.37989/gumussagbil.943152 %U 10.37989/gumussagbil.943152
ISNAD Albayrak, Özlem , Berber, Kübra , Uludağ, Elanur . "Pandemi Sürecinde Hemşirelik Esasları Uygulama Derslerinin Uzaktan Eğitim ile Yürütülmesi Konusunda Akademisyenlerin Deneyimleri". Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 11 / 1 (Mart 2022): 220-228 . https://doi.org/10.37989/gumussagbil.943152
AMA Albayrak Ö. , Berber K. , Uludağ E. Pandemi Sürecinde Hemşirelik Esasları Uygulama Derslerinin Uzaktan Eğitim ile Yürütülmesi Konusunda Akademisyenlerin Deneyimleri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; 11(1): 220-228.
Vancouver Albayrak Ö. , Berber K. , Uludağ E. Pandemi Sürecinde Hemşirelik Esasları Uygulama Derslerinin Uzaktan Eğitim ile Yürütülmesi Konusunda Akademisyenlerin Deneyimleri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2022; 11(1): 220-228.
IEEE Ö. Albayrak , K. Berber ve E. Uludağ , "Pandemi Sürecinde Hemşirelik Esasları Uygulama Derslerinin Uzaktan Eğitim ile Yürütülmesi Konusunda Akademisyenlerin Deneyimleri", Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, c. 11, sayı. 1, ss. 220-228, Mar. 2022, doi:10.37989/gumussagbil.943152