Cilt: 10 - Sayı: 3, 23.09.2021

Yıl: 2021

Araştırma Makaleleri

Derlemeler

Sayı Editör Kurulu

Doç. Dr. Yeşim BAYRAKDAROĞLU GUMUSHANE UNIVERSITY, SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS 0000-0003-1460-4780
Spor Bilimleri
Dr. Öğr. Üyesi Sevil CENGİZ GUMUSHANE UNIVERSITY, FACULTY OF HEALTH SCIENCES
Afet, Risk Yönetimi ve Sakınım Planlaması
Biyoloji, Sağlık Bilimleri, Beslenme ve Diyetetik, Tıbbi Biyokimya, Afet, Risk Yönetimi ve Sakınım Planlaması
DR. ÖĞR. ÜYESİ AYDIN KIVANÇ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
HALK SAĞLIĞI, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
Acil Tıp, Aile Hekimliği, Beslenme ve Diyetetik, Tıbbi Biyokimya
Dr. Öğr. Üyesi Nesibe ARSLAN BURNAZ GUMUSHANE UNIVERSITY, GÜMÜŞHANE HEALTH ACADEMY, DEPARTMENT OF NUTRITION AND DIETETICS 0000-0003-1163-4829
Biyokimya
Dr. Öğr. Üyesi Özcan KOÇ Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Billimleri fakültesi
Sağlık Yönetimi
Cerrahi Hastalıklar Hemşireliği, Hemşirelik
Sağlık Sosyolojisi
Hemşirelik Esasları ve Yönetimi