Yıl 2020, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 22 - 37 2020-03-28

Yeni Nesil Lokmacılara İlişkin Bir Bakış: Tüketici Yorumlarının İncelenmesi
An Overview of New Generation Lokma Shops: Examining Consumer Reviews

Serdar SÜNNETÇİOĞLU [1]


Osmanlı döneminde önemli bir tatlı haline gelen lokma günümüzde daha çok Ege bölgesinde hayır amaçlı olarak döktürülmekte ve bazı bölgelerde de ticari olarak satışı yapılmaktadır. Günümüzde lokma adını kullanarak çok farklı isimlerle yeni nesil lokmacılar piyasada yer almaktadır. Bu çalışmanın amacı tüketicilerin son birkaç yıldır oldukça fazla sayıda açılan yeni nesil lokmacılar hakkındaki görüşlerini ortaya çıkarmaktır. Bu kapsamda nitel veriler kullanılarak, Ekşisözlük'teki Yeni Nesil Lokmacı Furyası başlığı altında 22.12.2018-13.06.2019 tarihleri arasında yapılan (entry/girişler) yorumlar içerik analizine tabi tutulmuştur. Yapılan analizler sonucunda kişilerin yeni nesil lokmacıları sunulan ürün, tüketici davranışı, işletmecilik ve sosyo-kültürel açıdan değerlendirdikleri belirlenmiştir. Yapılan yorumlar ağırlıklı olarak olumsuz içerikli yorumlardan oluşurken, olumlu yorumların da yapıldığı görülmektedir. Olumsuz yorumların genellikle sağlıksız, pahalı ve kültürel bozulma kodları ile alakalı olduğu, olumlu yorumların ise ürünün lezzetli ve yenilikçi olması ile ilgili olduğu tespit edilmiştir.

Lokma, which became an important dessert during the Ottoman period, is being poured mostly for charitable purposes in the Aegean region and sold in some regions with money. Today, using the name of “lokma” under very different names in the market of new generation lokma shops exist. The aim of this study is to reveal the opinions of consumers about the new generation lokma shops, which have recently been opened in large numbers. In this context, qualitative data were utilized and comments made under the title of Next Generation Lokmacı Fury in Ekşisözlük between 22.12.2018 and 13.06.2019 was subjected to content analysis. As a result of the analyzes, it was determined that people evaluated new generation lokma shops in terms of product, consumer behavior, business management and socio-cultural aspects. While the comments made mainly consisted of negative content, positive comments were also made. Negative comments are generally associated with unhealthy, expensive and cultural degradation codes, while positive comments are related to the product being delicious and innovative.

 • Choe, J.Y., ve Kim, S. (2018). Effects Of Tourists’ Local Food Consumption Value On Attitude, Food Destination İmage, And Behavioral İntention, International Journal of Hospitality Management, 71, 1-10.
 • Creswell, J. W. (2016). Nitel Araştırma Yöntemleri (Çev.Ed. Mesut Bütün, Selçuk Beşir Demir, 3. Baskıdan Çeviri). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Çapar, G., ve Yenipınar, U. (2016). Somut Olmayan Kültürel Miras Kaynağı Olarak Yöresel Yiyeceklerin Turizm Endüstrisinde Kullanılması. Journal of Tourism and Gastronomy Studies 4/Special issue1, 100-115.
 • Çetinsöz, B. C. ve Polat, A.S (2018). Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi Bağlamında Yerel Yemeklerin Mikro Ölçekte Hazırlanış Farklılıkları: Batırık Üzerine Bir Araştırma. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 2, Ek 1, 60-77.
 • Dizdar, Y. (2015). Gıda Hastalık İlişkisi: Şekerin Yeri Nedir? İş ve Hayat, 1 (2), 9-21.
 • Durlu-Özkaya, F. Sünnetçioğlu, S. ve Can, A. (2013). Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi Hareketliliğinde Coğrafi İşaretlemenin Rolü. Journal of Tourism and Gastronomy Studies 1 (1), 13-20
 • Futamura (2007). Made in Kentucky: The Meaning of “Local” Food Products in Kentucky’s Farmers’ Markets. The Japanese Journal of American Studies, 18,209-227.
 • Glesne, C. (2013). Nitel Araştırmaya Giriş. (Çev.Ed. Ali Ersoy ve Pelin Yalçınoğlu) Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Gürel, E., ve Yakın, M. (2007). Ekşi Sözlük: Postmodern Elektronik Kültür, Selçuk İletişim, 4 (4), 203-219.
 • Keskin, N . (2010). I.Abdülhamit’in Şehzadelerinin Bed’-i Besmele Törenini Anlatan Enderûnlu Fâzıl’ın Sûrnâme-i Şehriyâr’ı Üzerine. Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi , (27) , 149-186.
 • Kozak, M. (2015). Bilimsel Araştırma: Tasarım, Yazım ve Yayım Teknikleri, Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Kremer, P., ve DeLiberty, T.L. (2011). Local Food Practices And Growing Potential: Mapping The Case Of Philadelphia. Applied Geography ,31, 1252-1261. Milli Eğitim Bakanlığı (2011). Yiyecek İçecek Hizmetleri, Hamur Tatlıları Ankara.
 • Öztekin, Y. (2015). Yeni Medyada Nefret Söylemi: Ekşisözlük Örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (38), 925-936.
 • Priviteraa, D., ve Nesci, F. S. (2015). Globalization vs. local. The role of street food in the urban food system. Procedia Economics and Finance, 22, 716-722.
 • Richards, Greg. (2001). Gastronomy: an essential ingredient in tourism production and consumption? İçinde Tourism and Gastronomy (Edt. Anne-Mette Hjalager ve Greg Richards), 3-21.
 • Scarpato, R. (2002). Sustainable Gastronomy as a TouristProducts. In A. Hjalager& G. Richards, G. (Eds.) Tourism and Gastronomy. London-New York:Routledge.
 • Sevimli, Y. Sönmezdağ, A.S. (2017). Özel Gün Tatlıları: Kültür Turizmi Açısından Önemi, Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Dergisi, 1 (2): 18-28,
 • Sims, R. (2009). Food, Place and Authenticity: Local Food and the Sustainable Tourism Experience. Journal of Sustainable Tourism, 17(3), 321-336.
 • Yentürk, N. (2018). Ayaküstü İzmir. Ankara: Oğlak yayıncılık.
 • Yerasimos, (2011). Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Yemek Kültürü, İstanbul: Kitap Yayınevi.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yıldız (2015). Turistik Çekim Unsuru Olarak Yerel Yiyecek – İçecek Üretiminin Ekonomik Sürdürülebilirliği: Kazdağı Örneği. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı Yayımlanmamış Doktora Tezi: İzmir.
 • Etimoloji Türkçe, https://www.etimolojiturkce.com/kelime/lokma, (Erişim tarihi, 10.09.2019).
 • http://www.milliyet.com.tr/yeni-nesil-lokma-furyasi-nereye-gidiyor--molatik-12214/?Sayfa=9, (Erişim tarihi, 30.01.2020).
 • https://www.memurlar.net/haber/865645/lokmacilar-birer-birer-kapaniyor.html (Erişim tarihi, 30.01.2019).
 • İzmir Dergisi, https://www.izmirdergisi.com/tr/dergi-arsivi/37-13uncu-sayi/278-izmir-lokmasi (Erişim tarihi, 12.09.2019).
 • MYNET, https://www.mynet.com/adimbasi-aciliyor-onunde-kuyruklar-bitmiyor-yeni-nesil-lokma-tatlisi-1182624-myyemek (Erişim tarihi 22.10.2019).
 • Nişanyan Sözlük, https://www.nisanyansozluk.com/?k=lokma, (Erişim tarihi, 10.09.2019)
 • Türkiye Kültür Portalı, https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/izmir/neyenir/lokma-zmir-lokmasi, (Erişim tarihi: 11.09.2019).
 • www.maxqoda.com, (Erişim tarihi, 4.12.2019)
Birincil Dil tr
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Yayınlanma Tarihi Bahar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0244-5874
Yazar: Serdar SÜNNETÇİOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ, GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Mart 2020

Bibtex @araştırma makalesi { guntad659022, journal = {Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2602-3008}, address = {}, publisher = {Murat BAYRAM}, year = {2020}, volume = {4}, pages = {22 - 37}, doi = {10.32572/guntad.659022}, title = {Yeni Nesil Lokmacılara İlişkin Bir Bakış: Tüketici Yorumlarının İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Sünnetçi̇oğlu, Serdar} }
APA Sünnetçi̇oğlu, S . (2020). Yeni Nesil Lokmacılara İlişkin Bir Bakış: Tüketici Yorumlarının İncelenmesi . Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi , 4 (1) , 22-37 . DOI: 10.32572/guntad.659022
MLA Sünnetçi̇oğlu, S . "Yeni Nesil Lokmacılara İlişkin Bir Bakış: Tüketici Yorumlarının İncelenmesi" . Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (2020 ): 22-37 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/guntad/issue/53414/659022>
Chicago Sünnetçi̇oğlu, S . "Yeni Nesil Lokmacılara İlişkin Bir Bakış: Tüketici Yorumlarının İncelenmesi". Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 4 (2020 ): 22-37
RIS TY - JOUR T1 - Yeni Nesil Lokmacılara İlişkin Bir Bakış: Tüketici Yorumlarının İncelenmesi AU - Serdar Sünnetçi̇oğlu Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.32572/guntad.659022 DO - 10.32572/guntad.659022 T2 - Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 22 EP - 37 VL - 4 IS - 1 SN - -2602-3008 M3 - doi: 10.32572/guntad.659022 UR - https://doi.org/10.32572/guntad.659022 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi Yeni Nesil Lokmacılara İlişkin Bir Bakış: Tüketici Yorumlarının İncelenmesi %A Serdar Sünnetçi̇oğlu %T Yeni Nesil Lokmacılara İlişkin Bir Bakış: Tüketici Yorumlarının İncelenmesi %D 2020 %J Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi %P -2602-3008 %V 4 %N 1 %R doi: 10.32572/guntad.659022 %U 10.32572/guntad.659022
ISNAD Sünnetçi̇oğlu, Serdar . "Yeni Nesil Lokmacılara İlişkin Bir Bakış: Tüketici Yorumlarının İncelenmesi". Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi 4 / 1 (Mart 2020): 22-37 . https://doi.org/10.32572/guntad.659022
AMA Sünnetçi̇oğlu S . Yeni Nesil Lokmacılara İlişkin Bir Bakış: Tüketici Yorumlarının İncelenmesi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi. 2020; 4(1): 22-37.
Vancouver Sünnetçi̇oğlu S . Yeni Nesil Lokmacılara İlişkin Bir Bakış: Tüketici Yorumlarının İncelenmesi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi. 2020; 4(1): 22-37.