Amaç ve Kapsam

Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan Hitit Ekonomi ve Politika Dergisi; iktisadi, idari ve siyasi bilimler konularında bilimsel çalışmalar yayımlamayı amaçlamaktadır.

Hitit Ekonomi ve Politika Dergisi, özel sayılar hariç haziran ve aralık olmak üzere yılda 2 (iki) kez yayımlanan hakemli bir dergidir.

Dergide; “ekonomi, muhasebe, finans, sigortacılık, islami finans, tarım ekonomisi, kentleşme ve çevre sorunları, uluslararası ilişkiler, uluslararası güvenlik, bilişim sistemleri, pazarlama, yönetim, üretim yönetimi, siyaset bilimi, kamu yönetimi, dış ticaret, gümrük yönetimi, sayısal yöntemler, maliye, yönetim bilimleri, uluslararası hukuk, mali hukuk, endüstri ilişkileri, sağlık yönetimi” başta olmak üzere iktisadi, idari ve siyasi bilimler konularında bilimsel çalışmalar yayımlanır.

Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

Dergide yayınlanacak çalışmaların tüm sorumluluğu yazar/yazarlara aittir. Yayım kabulü öncesinde veya sonrasında yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Dergiye çalışma göndermek için Derginin web sayfasında belirtilen e-posta aracılığıyla başvuru yapılması gerekmektedir.

Yazar/Yazarlar çalışma dosyalarıyla birlikte iThenticate veya Turnitin programlarından alınan benzerlik raporu da göndermelilerdir. Benzerlik raporu kaynakça hariç %20’nin üzerinde olan çalışmalar doğrudan reddedilmektedir.

Dergiye gönderilen bilimsel çalışmalar kör hakemlik uygulamasıyla değerlendirilmektedir. 

Makale Başvuruları
Gönderilen makaleler derginin amaç ve kapsamına uygun olmalıdır. Orijinal, yayınlanmamış ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmayan, her bir yazar tarafından içeriği ve gönderimi onaylanmış yazılar değerlendirmeye kabul edilir.

Okur Kitlesi
Hedef okuyucu kitlesi; sağlığın her alanı ile meslek mensupları, uzmanlar, araştırmacılar, uzmanlık ve doktora öğrencileri yanı sıra bu alanla ilgili öğrencileridir. Sürekli mesleki gelişim ve araştırma kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedefler.

Ücret Politikası
Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için hiçbir ad altında işleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz. Hitit Ekonomi ve Politika Dergisi yayın politikaları gereği sponsorluk ve reklam da kabul etmemektedir. Hitit Ekonomi ve Politika dergisinin tüm giderleri Hitit Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır.

Telif Hakkı
Hitit Ekonomi ve Politika Dergisinde yayımlanan çalışmaların telif hakları yazarlarına aittir. Yazarlar gönderdikleri fikri eserin, Hitit Ekonomi ve Politika Dergisi tarafından Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı ile yayımlamasına izin verirler.

Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık

Hitit Ekonomi ve Politika Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.