Amaç ve Kapsam

Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan Hitit Ekonomi ve Politika Dergisi; iktisadi, idari ve siyasi bilimler konularında bilimsel çalışmalar yayımlamayı amaçlamaktadır.

Hitit Ekonomi ve Politika Dergisi, özel sayılar hariç haziran ve aralık olmak üzere yılda 2 (iki) kez yayımlanan hakemli bir dergidir.
Dergide; “ekonomi, muhasebe, finans, sigortacılık, islami finans, tarım ekonomisi, kentleşme ve çevre sorunları, uluslararası ilişkiler, uluslararası güvenlik, bilişim sistemleri, pazarlama, yönetim, üretim yönetimi, siyaset bilimi, kamu yönetimi, dış ticaret, gümrük yönetimi, sayısal yöntemler, maliye, yönetim bilimleri, uluslararası hukuk, mali hukuk, endüstri ilişkileri, sağlık yönetimi” başta olmak üzere iktisadi, idari ve siyasi bilimler konularında bilimsel çalışmalar yayımlanır.
Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.
Dergide yayınlanacak çalışmaların tüm sorumluluğu yazar/yazarlara aittir. Yayım kabulü öncesinde veya sonrasında yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.
Dergiye çalışma göndermek için Derginin web sayfasında belirtilen e-posta aracılığıyla başvuru yapılması gerekmektedir.
Yazar/Yazarlar çalışma dosyalarıyla birlikte iThenticate veya Turnitin programlarından alınan benzerlik raporu da göndermelilerdir. Benzerlik raporu kaynakça hariç %20’nin üzerinde olan çalışmalar doğrudan reddedilmektedir.
Dergiye gönderilen bilimsel çalışmalar kör hakemlik uygulamasıyla değerlendirilmektedir. 


Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık