Yazım Kuralları

Makalenizi göndermeden önce yazım kurallarını ve yayın ilkelerini kesinlikle okuyunuz.
Makale, dil bilgisi kurallarına uygun olmalıdır. Noktalama işaretlerinin kullanımında, kelime ve kısaltmaların yazımında en son çıkan TDK Yazım Kılavuzu esas alınmalı, açık ve yalın bir anlatım yolu izlenmeli, amaç ve kapsam dışına taşan gereksiz bilgilere yer verilmemelidir.
Makalenin hazırlanmasında geçerli bilimsel yöntemlere uyulmalı, çalışmanın konusu, amacı, kapsamı, hazırlanma gerekçesi vb. bilgiler yeterli ölçüde ve belirli bir düzen içinde verilmelidir.
Başlık: Her yazının yazıldığı dilde, Türkçe ve İngilizce başlığı bulunmalıdır. Yazının içeriğini kısa, açık ve yeterli ölçüde yansıtacak nitelikte olmalı, büyük harflerle ve koyu yazılmalı, on beş kelimeyi geçmemelidir. Makale başlığı bookman old style, tamamı büyük harf, kalın, ortalı 14 punto olmalıdır.
Özet ve Anahtar Kelimeler: Türkçe özet çalışmanın amacını, kapsamını ve sonuçlarını yansıtmalıdır. Özet en az yüz, en fazla üç yüz kelime uzunlukta olmalı, özetin bir satır altına en az üç, en fazla altı kelimeden oluşan Türkçe anahtar kelimeler yazılmalıdır. Ayrıca özetin, başlığın ve anahtar kelimelerin İngilizceleri de bulunmalıdır. Yabancı dilde yazılan makalelerde de Türkçe, İngilizce ve yazılan dilde başlık, özet ve anahtar kelimeler yer almalıdır. Yabancı dildeki özetlerde dil yanlışları olmamasına özen gösterilmelidir. Özet ve Abstract bölümlerinde TAB boşluğu kullanılmamalıdır. Türkçe ve İngilizce Özetler Bookman old style 8 punto şeklinde yazılmalıdır.
Ana Metin: Ana metin Bookman old style 9 punto şeklinde yazılmalıdır. Makalelerin, MS Office Word yazılım programı kullanılarak (.doc veya .docx uzantılı) yazılması tercih edilir.
Sayfa Yapısı: A4 ebadında, Kenar boşlukları sağdan, soldan 2 cm, üstten ve alttan 2,5 cm, Sayfa numarası sayfanın altında, sağa dayalı bir şekilde verilmeli
Şekil, tablo, harita ve fotoğraflar: Şekil, tablo, harita ve fotoğraflar yazım alanı dışına taşmamalı, gerekiyorsa her biri ayrı bir sayfada yer almalıdır. Şekil ve tablolar numaralandırılmalı ve içeriğine göre Türkçe ve İngilizce olarak adlandırılmalıdır. Numara ve başlıklar, şekillerde alta, tablolarda üste gelecek biçimde kelimelerin yalnızca ilk harfleri büyük olarak yazılmalı 9 punto ile yazılmalı. Tablo ve şekillerin içeriklerinde de Bookman old style 9 punto kullanılmalıdır.


Dergiye gönderilecek olan çalışmalarda, atıflarda ve kaynakçalarda güncel APA stili kullanılır.