Telif Hakkı ve Açık Erişim Politikası

Yazarın Telif Hakkı
Yazarlardan tek istediğimiz CC BY-NC lisansı kapsamında yayını kabul etmesidir. Hitit Ekonomi ve Politika Dergisi tarafından yayınlanan tüm makaleler (araştırmayı kimin finanse ettiğine bakılmaksızın) açık erişim olarak yayınlanır ve CC BY-NC açık erişim lisansı şartlarına uygun olarak yeniden kullanımına izin verilir.

Yazarlar, Hitit Ekonomi ve Politika Dergisinde yayınlanan çalışmalarının telif hakkına sahiptirler ve çalışmaları Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) olarak lisanslıdır. CC BY-NC 4.0 lisansı, eserin ticari kullanım dışında her boyut ve formatta paylaşılmasına, kopyalanmasına, çoğaltılmasına ve orijinal esere uygun şekilde atıfta bulunmak kaydıyla yeniden düzenleme, dönüştürme ve eserin üzerine inşa etme dâhil adapte edilmesine izin verir.

1) Yazarlar dergimizin online sistemine çalışmalarını yüklerken aşağıda belirtilen telif hakkı sözleşmesini okurlar ve ıslak imzalı bir kopyasını da dergi sistemine yüklerler (Telif Hakkı Bildirimi).
2) Sunulan makalenin, yazar(lar)ın özgün çalışması olduğunu ve intihal yapmadıklarını,
3) Tüm yazarların bu çalışmaya bireysel olarak katılmış olduklarını ve bu çalışma için her türlü sorumluluğu aldıklarını,
4) Tüm yazarların sunulan makalenin son halini gördüklerini ve onayladıklarını,
5) Makalenin başka bir yerde yayınlanmadığını veya yayınlanmak için sunulmadığını,
6) Makalede bulunan metnin, şekillerin ve dokümanların diğer şahıslara ait olan telif haklarını ihlal etmediğini kabul ve taahhüt ederler.
7) Yazarlar, bu Dergiye, makaleyi yayınlaması ve kendisini orijinal yayıncı olarak tanımlaması için yetki verir.
8) Yazarlar, orijinal yazarları ve alıntı ayrıntıları tanımlandığı sürece, herhangi bir üçüncü kişiye makaleyi özgürce kullanma hakkı verir.
9) Bu lisanstaki hiçbir şey, bir yazarın çalışmalarının bütünlüğünü ve sahipliğini koruma hakkını bozmaz veya kısıtlamaz.
10) Makale ilgili tüm ticari haklar, yazarlara aittir.

Hitit Ekonomi ve Politika Dergisi’nin Açık Erişim Lisansı: CC BY-NC
Lisans: CC BY-NC
Gömülü Lisanslar: Evet. Hitit Ekonomi ve Politika Dergisi, makalelerine lisanslama bilgisini yerleştirir.
Telif Hakkı: Yazarlar, telif ve tam yayın haklarına kısıtlama olmaksızın sahiptir.
OAI: https://dergipark.org.tr/api/public/oai/hepdergi/ 
LOCKSS: https://dergipark.org.tr/tr/pub/hepdergi/lockss-manifest 
RSS: https://dergipark.org.tr/tr/pub/hepdergi/rss-feeds 

Açık Erişim, yayınların çevrimiçi olarak herkese ücretsiz olarak ve yeniden kullanımla ilgili birkaç kısıtlamayla erişilebilir olmasıdır. Araştırmanın sınırsız bir şekilde yayılması özellikle yazarlar, okuyucular ve fon sağlayanlar için önemlidir. Hitit Ekonomi ve Politika Dergisinde yayımlanan makaleler, Creative Commons Atıf-Gayrı Ticari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı altında açık erişim olarak yayımlanır. Hitit Ekonomi ve Politika Dergisi, açık erişimin etkili bir şekilde çalışması için lisanslama yoluyla kullanıcı haklarının ve telif hakkı sahipliğinin açık olması gerektiğine inanmaktadır. Hitit Ekonomi ve Politika Dergisi, Budapeşte Açık Erişim Deklarasyonu’nu imzalamıştır.
Tüm makalelerimizi Creative Commons Attribution Non-Commercial (CC BY-NC 4.0) kapsamında yayınlıyoruz. Bu lisans makaleleri, yazarın ve herhangi bir ticari olmayan kuruluşun, CC-BY-NC lisansına uygun olmak kaydıyla, ticari olmayan kullanımlar için yeniden kullanmalarına izin verir. Makalelerde CC BY-NC lisansı belirtilir. Hitit Ekonomi ve Politika Dergisi'nde yayınlanan tüm makalenin tam metinlerine https://dergipark.org.tr/tr/pub/hepdergi/archive adresinden herkes anında açık erişim görüntüleme yoluyla erişilebilir.

CC BY-NC 4.0 lisansı kapsamında özgürce şunlar yapılabilir:
• Paylaş: Eseri her ortam veya formatta kopyalayabilir ve yeniden dağıtabilirsiniz.
• Uyarla: Karıştır, aktar ve mevcut eserin üzerine inşa et.
• Yalnız şu şartlara uyulmalıdır:
• Atıf: Uygun referans vermeli, lisansa bağlantı sağlamalı ve değişiklik yapıldıysa bilgi vermelisiniz. Bunları uygun bir şekilde yerine getirebilirsiniz fakat bu, lisans sahibinin sizi ve kullanım şeklinizi onayladığını göstermez.
• Gayri Ticari: Bu materyali ticari amaçlarla kullanamazsınız.
• Ek sınırlamalar yoktur: Lisansın sağladığı izinlerin kullanımını kanunen kısıtlayacak yasal koşullar yada teknolojik önlemler uygulayamazsınız.

Son Güncelleme Zamanı: 12.10.2023 16:18:55

Hitit Ekonomi ve Politika Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.