Etik İlkeler ve Yayın Politikası

· Hitit Ekonomi ve Politika Dergisi özel sayılar hariç yılda 2 (iki) kez yayımlanır.

· Hitit Ekonomi ve Politika Dergisi için bilimsel çalışmalarda dil bilgisi kurallarına uyulması en fazla dikkat edilen hususlardan biridir.

· Hitit Ekonomi ve Politika Dergisi atıf yapma ve kaynak gösterme düzeni için APA 6. Sürüm ilkelerini benimsemiştir.

· Hitit Ekonomi ve Politika Dergisine gönderilecek çalışmaların daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış ve halihazırda yayımlanmak üzere sunulmamış olması gerekmektedir.

· Hitit Ekonomi ve Politika Dergisinin yayım dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergide yayımlanan çalışmaların bilim ve dil açısından sorumluluğu yazar/yazarlara aittir.

· Hitit Ekonomi ve Politika Dergisinde, yönerge ve ilkelerle belirlenen amaç, kapsam ve yazım esasları uyarınca hazırlanan çalışmalar yayınlanır.

· Çalışmalar MS Office Word programında, .doc veya ..docx formatında gönderilmelidir.

· Hitit Ekonomi ve Politika Dergisine gönderilen çalışmalar, ön kontrol aşamasında Editör Kurulu tarafından değerlendirmeye alınıp bilimsel içeriği itibariyle alanındaki literatüre katkı sağlayabilecek olanlar hakemlik sürecine dahil edilir.

· Değerlendirme süreci tamamlanan çalışmalar, kabul ediliş tarihi itibariyle sıralanır. Yayıma kabul edilen çalışmaların yazar/yazarlarına kabul maili gönderilir.

· Aynı yazarın/yazarların bir ciltte birden fazla çalışması yayımlanmaz.

· Bir yazar/yazarlar bir takvim yılı içerisinde birden fazla çalışma gönderemez.

· Dergide yayımlanan çalışmalar için yazara/yazarlara telif ödemesi yapılmamaktadır.

· Dergide araştırma makalesi, derleme makale, çeviri ve kitap eleştirisi türünde çalışmalar yayınlanır.

· Derginin bir sayısında en fazla 20 (yirmi) bilimsel çalışma yayımlanır. Bir sayıda yayımlanan çalışmaların en fazla %20’si kurum içinden gelen çalışmalardan oluşur.

· Dergide yayımlanan çalışmalara ilişkin görüşler ve bu konudaki sorumluluk yazar/yazarlara aittir.

· Dergiye gönderilen çalışmalar herhangi bir kurum tarafından desteklenmişse veya tezden üretilmişse bu durum, yazar bilgilerinin yer aldığı makale dosyasının ilk sayfasında belirtilmelidir.

· Yazar/yazarlar hakemler tarafından istenilen tüm değişiklikleri yapmakla yükümlüdürler. İstenilen değişiklikler yapılmadan çalışmalar yayımlanmaz.