Sayı: 3 - Abdulkerim Abdulkadiroğlu, 29.04.2016

Yıl: 2016

ARAŞTIRMA MAKALESİ

Araştırma Makalesi

2. “VAN KÜTÜĞÜ” NASIL MEYDANA GELDİ?

ULAKBİM-DERGİPARK Bünyesinde Faaliyet Gösteren HİKMET-Akademik Edebiyat Dergisi (Journal Of Academic Literature) 

Türk Dili ve Edebiyatı Alanında Yayımlanan Uluslararası Hakemli Bir Dergidir.