Yıl 2020, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 24 - 55 2020-10-05

COVİD-19 SÜRECİNDE TELEKOMÜNİKASYON ŞİRKETLERİNİN REKLAM KAMPANYALARI: EVDE KAL KAMPANYASININ GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ

Elif BAŞTÜRK [1] , İ̇hsan EKEN [2]


Covid-19 sürecinde hayat mottomuz haline gelen “Evde Kal” mesajı ile bireylerin, salgın hastalığın yayılmasını önlemek için evden gerekli olmadıkça çıkmamalarını, çıktıkları takdirde özellikle maske ve insanlarla aralarındaki sosyal mesafeye dikkat etmeleri gibi çeşitli kurallar ışığında yaşamaları hedeflenmektedir. Başka bir ifade ile “yeni normal” yani insanların covid-19 salgınından dolayı yaşam ve davranış alışkanlıklarının değiştirilmesi amaçlanmaktadır. Covid-19 sebebiyle insanların iletişiminde yüz yüze iletişim ciddi oranda azalmıştır. Yeni iletişim teknolojileriyle beraber insanların normal hayatlarını devam ettirebilmek için iletişim ortamları da değişmektedir. Bu teknoloji sayesinde eğitimden sağlığa tüm görüşmeler, işler, toplantılar internet sayesinde gerçekleşmeye başlamıştır. İnsanların günlük hayattaki iş pratikleri uzaktan çalışmaya, öğrencilerin eğitimleri uzaktan eğitim şekline dönüşmüştür. İletişim hizmetini sunan telekomünikasyon sektörü ise bilginin taşınması ve haberleşme imkanımızı sağlamasıyla beraber hayatımızın en önemli kilit noktalarından ikisini karşılamaktadır. Haberleşme tüm insanlar için sosyal bir ihtiyaç olarak görülebilmektedir. Covid-19 sürecinde haberleşme önemini gitgide arttırmaktadır. Bu çalışma covid-19 sürecinde Türkiye’nin önde gelen telekominikasyon şirketleri olan Turkcell, Turk Telekom ve Vodafone firmalarının sosyal medya kanallarında yapmış olduğu “evde kal” temalı video reklamlarının göstergebilimsel olarak analiz edilmesi amaçlamaktadır. Yapılan reklam çalışmalarıyla özellikle telekomünikasyon şirketleri farkındalık oluşturarak insan sağlığını korumayı hedeflemektedir. Bu açıdan çalışma incelendiğinde telekomünikasyonun şirketlerinin kullandığı göstergeler, gösterenler, mitler ve anlamlar ayrıca önem teşkil etmektedir.
Covid-19,, Telekomünikasyon,, Göstergebilim
 • 65 Yaş ve Üstü ile Kronik Rahatsızlığı Olanlara Sokağa Çıkma Yasağı Genelgesi. (2020, Mart 21). Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı: https://www.icisleri.gov.tr/65-yas-ve-ustu-ile-kronik-rahatsizligi-olanlara-sokaga-cikma-yasagi-genelgesi adresinden alındı
 • AnkaHaber. (2020, Nisan 22). Bakan Karaismailoğlu: “Pandemi Sürecinde Haberleşme Altyapımızla Da Dünyaya Örnek Olduk”. AnkaHaber: http://www.ankahaber.com.tr/turkiye/bakan-karaismailoglu-pandemi-surecinde-haberlesme-altyapimizla-h59692.html adresinden alındı
 • Bakanlığımız 81 İl Valiliğine Koronavirüs Tedbirleri Konulu Ek Bir Genelge Daha Gönderdi. (2020, Mart 21). Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı: https://www.icisleri.gov.tr/bakanligimiz-81-il-valiligine-koronavirus-tedbirleri-konulu-ek-bir-genelge-daha-gonderdi adresinden alındı
 • Batı, U. (2005). Bir Anlam Yaratma Süreci ve İdeolojik Yapı Olarak Reklamalrın Göstergebilim Bir Bakış Açısıyla Çözümlenmesi. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 175-190.
 • Campaign. (2020, Mayıs 12). Pandemi Süreci Tüketiciyi Nasıl Etkiliyor. Campaign: https://www.google.com.tr/amp/s/www.campaigntr.com/pandemi-sureci-tuketiciyi-nasil-etkiliyor/amp/ adresinden alındı
 • Congar, K. (2020, Mart 12). Koronavirüs Türkiye'de: Alınan önlemler neler? Sağlık Bakanı'ndan 2 ay sabredin mesajı. euronews: https://www.google.com.tr/amp/s/tr.euronews.com/amp/2020/03/12/koronavirus-turkiye-alinan-onlemler-neler-saglik-bakanindan-2-ay-sabredin-mesaji-okullar adresinden alındı
 • Çelebi, T. (2009). Reha Erdem Sinemasına Göstergebilim Açısından Bakış: Beş Vakit Filminin Göstergebilimsel Analizi. Konya: Selçuk Üniversitesi.
 • Çıragil, P. (2020, Nisan 22). Koronavirüs Pandemi İlk Değil. Yeditepe Üniversitesi Hastanesi: . http://www.yeditepehastanesi.com.tr/koronavirus-pandemisi-ilk-degil adresinden alındı
 • Dağtaş, B. (2012). Reklamı Okumak. Ankara: Ütopya.
 • Durdak, A. (2020, Mart 20). Vodafone'dan tüm Türkiye'ye "Evde Kal" çağrısı. AA: https://www.aa.com.tr/tr/sirkethaberleri/bilisim/vodafonedan-tum-turkiyeye-evde-kal-cagrisi/656336 adresinden alındı
 • Erkman, F. (1987). Göstergebilime Giriş. İstanbul: Alan Yayıncılık.
 • Fikriyat. (2020, 04 15). Sosyal izolasyon Ne Demek?: https://www.fikriyat.com/galeri/yasam/sosyal-izolasyon-ne-demek-sosyal-izolasyon-nasil-yapilir adresinden alındı
 • Fiske, J. (2003). İletişim Çalışmalarına Giriş. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Genel Bakış. (2020). Turkcell: https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/genel-bakis adresinden alındı İlk Bakışta Türk Telekom. (2020). Türk Telekom: https://www.turktelekom.com.tr/hakkimizda/Sayfalar/ilk-bakista-turk-telekom.aspx adresinden alındı
 • Karaküçük, S. (1992). Sporun Topluma Yaygınlaştırılması Bakımından Televizyon Programlarının Etkinliği. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2-5.
 • Kıran, A., & Kıran, Z. (2006). Dilbilimine Giriş(3. baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Kızanlık, D. (2020, Mart 13). Teknoloji Sektörünün Corona İle İmtihanı. Pakeup: https://peakup.org/blog/teknoloji-sektorunun-corona-covid-19-ile-imtihani/ adresinden alındı
 • KPMG. (2019). Telekomünikasyon Sektörel Bakış. KPMG.
 • Küçükerdoğan, R. (2013). Alıntısal Yapı Çözümlemesi ve Reklam İletişiminde Alıntı Yöntemleri. Dilbilim Dergisi, 5-18.
 • Ocak, H. N. (2020, Nisan 30). Pandemi Sürecinin Psikolojik Etkileri Virüs Kadar Hızla Yayılıyor. İstanbul Üniversitesi: https://www.istanbul.edu.tr/tr/haber/pandemi-surecinin-psikolojik-etkileri-virus-kadar-hizla-yayiliyor-4B006900540051006B0032004600690073004300720039007900700046006200610041004F003200370077003200 adresinden alındı
 • Soydan, M. (2007). Yavuz Turgul'un Gönül Yarası Filminin Greimas'ın Eyleyensel Örnekçesine Göre Çözümlenmesi. Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 18.
 • T.C Sağlık Bakanlığı. (2020, Nisan 14). Covid-19 Rehberi. T.C. Sağlık Bakanlığı: https://covid19bilgi.saglik.gov.tr/depo/rehberler/COVID-19_Rehberi.pdf?type=file adresinden alındı
 • Tekvar, S. O. (2006). Dergi Reklamlarında Toplumsal Cinsiyet Göstergeleri: FHM Ve Cosmopolitan Reklamlarının Karşılaştırmalı Göstergebilimsel Analizi. (s. 53). Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Telekom, T. (2020, 03 23). EvdenDeGüzel Kampanyası. Türk Telekom Youtube Sayfası: https://www.youtube.com/watch?v=CAJO1VbQk-k adresinden alındı
 • Tellan, B. (2004). Üretim ve Tüketim Süreci Açısından Popüler Kültür ve Medya İlişkisi: Kurtlar Vadisi Örneği. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 57, 17.23.
 • Topçu, F. E. (2020, Mart 24). Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan: 'Evde hayat var' dedik, ne gerekiyorsa yaptık. AA: https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/turkcell-genel-muduru-murat-erkan-evde-hayat-var-dedik-ne-gerekiyorsa-yaptik/1777360 adresinden alındı
 • Turkcell. (2020, 03 14). EvdeHayatVar Kampanyası. Turkcell Youtube Sayfası: https://www.youtube.com/watch?v=8PgwWc7nHTk adresinden alındı
 • Türk Telekom Medya Merkezi. (2020, Mart 17). Türk Telekom: “Virüse karşı mücadelede kesintisiz iletişim”. Türk Telekom Medya Merkezi: https://medya.turktelekom.com.tr/turk-telekom-viruse-karsi-mucadelede-kesintisiz-iletisim/ adresinden alındı
 • Türkiye Bilimler Akademisi. (2020, Nisan 17). Covid-19 Pandemi Değerlendirme Raporu. Türkiye Bilimler Akademisi: http://www.tuba.gov.tr/files/images/2020/kovidraporu/Covid-19%20Raporu-Final+.pdf adresinden alındı Türkiye’de 47 Tane GSM Operatörü Olduğunu Biliyor Muydunuz? (2013, 09 2). Telkoder: https://telkoder.org.tr/turkiyede-47-tane-gsm-operatoru-oldugunu-biliyor-muydunuz/ adresinden alındı
 • Vikipedi. (2020, Mayıs 23). Sosyal Mesafe: https://tr.wikipedia.org/wiki/Sosyal_mesafe adresinden alındı
 • Vodafone. (2020, 03 23). EvdeKal Kampanyası. Vodafone Youtube Sayfası: https://www.youtube.com/watch?v=axkML2nMxRU adresinden alındı
 • Vodafone Tarihçe. (2020). Vodafone: https://www.vodafone.com.tr/VodafoneHakkinda/tarihce_home.php adresinden alındı
 • WHO. (2020, Mart 12). Pandemi nedir, ülkeleri nasıl etkiler? Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsü pandemi ilan etti. BBC News Türkçe: https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-51614548 adresinden alındı
 • WHO. (2020). Pandemi Nedir? Corona Virüsü Neden Pandemi İlan Edildi? Medipol Sağlık Grubu: https://www.medipol.com.tr/bilgi-kosesi/bunlari-biliyor-musunuz/pandemi-nedir-corona-virusu-neden-pandemi-ilan-edildi adresinden alındı
 • Yıldız, D., Çıkrıkçılı, D., & Yüksel, D. (2020, Mart 14). Karantinanın Ruhsal Etkileri ve Koruyucu Önlemler. Türkiye Psikiyatri Derneği: https://www.psikiyatri.org.tr/TPDData/Uploads/files/KarantinaCOVID.pdf adresinden alındı
Birincil Dil tr
Konular İletişim
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3826-8956
Yazar: Elif BAŞTÜRK
Kurum: İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0401-8545
Yazar: İ̇hsan EKEN (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 6 Ağustos 2020
Kabul Tarihi : 14 Eylül 2020
Yayımlanma Tarihi : 5 Ekim 2020

Bibtex @araştırma makalesi { hire777577, journal = {Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2636-753X}, address = {}, publisher = {İstanbul Ticaret Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {3}, pages = {24 - 55}, doi = {}, title = {COVİD-19 SÜRECİNDE TELEKOMÜNİKASYON ŞİRKETLERİNİN REKLAM KAMPANYALARI: EVDE KAL KAMPANYASININ GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Baştürk, Elif and Eken, İ̇hsan} }
APA Baştürk, E , Eken, İ . (2020). COVİD-19 SÜRECİNDE TELEKOMÜNİKASYON ŞİRKETLERİNİN REKLAM KAMPANYALARI: EVDE KAL KAMPANYASININ GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ . Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi , 3 (2) , 24-55 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/hire/issue/57099/777577
MLA Baştürk, E , Eken, İ . "COVİD-19 SÜRECİNDE TELEKOMÜNİKASYON ŞİRKETLERİNİN REKLAM KAMPANYALARI: EVDE KAL KAMPANYASININ GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ" . Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi 3 (2020 ): 24-55 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/hire/issue/57099/777577>
Chicago Baştürk, E , Eken, İ . "COVİD-19 SÜRECİNDE TELEKOMÜNİKASYON ŞİRKETLERİNİN REKLAM KAMPANYALARI: EVDE KAL KAMPANYASININ GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ". Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi 3 (2020 ): 24-55
RIS TY - JOUR T1 - COVİD-19 SÜRECİNDE TELEKOMÜNİKASYON ŞİRKETLERİNİN REKLAM KAMPANYALARI: EVDE KAL KAMPANYASININ GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ AU - Elif Baştürk , İ̇hsan Eken Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 24 EP - 55 VL - 3 IS - 2 SN - -2636-753X M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi COVİD-19 SÜRECİNDE TELEKOMÜNİKASYON ŞİRKETLERİNİN REKLAM KAMPANYALARI: EVDE KAL KAMPANYASININ GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ %A Elif Baştürk , İ̇hsan Eken %T COVİD-19 SÜRECİNDE TELEKOMÜNİKASYON ŞİRKETLERİNİN REKLAM KAMPANYALARI: EVDE KAL KAMPANYASININ GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ %D 2020 %J Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi %P -2636-753X %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Baştürk, Elif , Eken, İ̇hsan . "COVİD-19 SÜRECİNDE TELEKOMÜNİKASYON ŞİRKETLERİNİN REKLAM KAMPANYALARI: EVDE KAL KAMPANYASININ GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ". Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi 3 / 2 (Ekim 2020): 24-55 .
AMA Baştürk E , Eken İ . COVİD-19 SÜRECİNDE TELEKOMÜNİKASYON ŞİRKETLERİNİN REKLAM KAMPANYALARI: EVDE KAL KAMPANYASININ GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ. Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi. 2020; 3(2): 24-55.
Vancouver Baştürk E , Eken İ . COVİD-19 SÜRECİNDE TELEKOMÜNİKASYON ŞİRKETLERİNİN REKLAM KAMPANYALARI: EVDE KAL KAMPANYASININ GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ. Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi. 2020; 3(2): 24-55.
IEEE E. Baştürk ve İ. Eken , "COVİD-19 SÜRECİNDE TELEKOMÜNİKASYON ŞİRKETLERİNİN REKLAM KAMPANYALARI: EVDE KAL KAMPANYASININ GÖSTERGEBİLİMSEL ANALİZİ", Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi, c. 3, sayı. 2, ss. 24-55, Eki. 2020