e-ISSN: 2148-4171
Başlangıç: 2014
Yayımcı: Hitit Üniversitesi
Kapak Resmi
 

Hittite Journal of Science and Engineering (HJSE) Mühendislik, Bilgisayar Bilimi, Gıda Bilimi ve Teknolojisi, Malzeme Bilimi alanlarında İngilizce orijinal araştırma ve derleme makaleleri içeren uluslararası, hakemli, açık erişimli, çokdisiplinli, süreli bir dergidir. Bu kapsama giren alt başlıklar Makale Gönder>Makale Üst Verileri bağlantısında listelenmiştir. TRDizin ve DergiPark tavsiyeleri doğrultusunda 06.06.2023 tarihinden itibaren yukarıda belirtilen kapsam dışında makale kabul edilmeyecektir. Bu tarihten önce kapsama dahil olan alanlar (fizik, kimya, biyoloji vb.) ile ilgili makaleler Üniversitemizin yeni kurulan 'Hitit Journal of Science' dergisine  e-posta (hjs@hitit.edu.tr) ile iletilebilir. 

HJSE, Hitit Üniversitesi'nin resmi bir dergisidir ve aşağıdaki indeksler tarafından taranır:

TR Dizin (2016'dan itibaren)
EBSCO CEEAS (2020'den itibaren)
EBSCO Appl.Sci.&Tech. (2020'den itibaren)
DOAJ (2023'den itibaren)

Ayrıca, ScilitGoogle Scholar ve Index Copernicus bağlantılarından bilgi alınabilir.

Makale şablonu ve telif hakkı devir formu aşağıda verilmiştir:

Manuscript Template
Copyright Notice Text
Hittite Journal of Science and Engineering Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.