Amaç ve Kapsam

Journal of Istanbul Veterinary Sciences, veteriner bilimlerin tüm alanlarında yüksek kaliteli makaleler yayınlamayı amaçlamaktadır. Veteriner hekimlere, öğrencilere ve veteriner bilimlerine ilişkin güvenilir bilgi edinmek isteyen bilim insanlarına kaynak oluşturmaktadır.

Bu dergi,  anatomi, histoloji, fizyoloji, biyokimya, farmakoloji, mikrobiyoloji, parazitoloji, viroloji, patoloji, halk sağlığı, klinik bilimler, biyomedikal, genetik, reprodüksiyon, hayvan yetiştiriciliği ve ekonomisi, hayvan besleme, hayvan refahı ve davranışları, besin hijyeni ve teknolojisi, kanatlı hastalıkları ve üretimi, yaban ve egzotik hayvanlar, balık ve su hayvanlarına ilişkin konuları kapsamaktadır.

Bu dergi Creative Commons attribution 4.0 international  (CC-BY 4.0). lisansı ile lisanslanmıştır.