Dergi hakkında

Dergi Hakkında

Journal of Istanbul Veterinary Sciences, veteriner bilimlerin tüm alanlarında yüksek kalitede makaleler yayınlamaya adanmış bir dergidir. Sadece elektronik olarak yayınlanmaktadır. Basılı versiyonu yoktur. Çift-kör akran değerlendirme sürecine sahip olan bu dergi, veteriner hekimlere, öğrencilere, bilim insanlarına, hayvanlarla ilgili araştırma yapanlara ve veteriner bilimine ilgi duyan diğer araştırmacılara bir platform sunmaktadır. Yayın dili İngilizce olan dergide orijinal araştırma makaleleri, kısa bildiriler, vaka sunumları ve editöre mektuplar yayınlamaktadır.

Dergi,  anatomi, histoloji, fizyoloji, biyokimya, farmakoloji, mikrobiyoloji, parazitoloji, viroloji, patoloji, halk sağlığı, klinik bilimler, biyomedikal, genetik, reprodüksiyon, hayvan yetiştiriciliği ve ekonomisi, hayvan besleme, hayvan refahı ve davranışları, besin hijyeni ve teknolojisi, kanatlı hastalıkları ve üretimi, yaban ve egzotik hayvanlar, balık ve su hayvanlarına ilişkin konuları kapsamaktadır. Ayrıca veteriner alanındaki eğitim, etik ve halk sağlığı ile ilgili konular da derginin kapsamındadır.

Hayvanların, olumsuz, stresli veya sert koşullara veya tedavilere maruz kaldığını gösteren makaleler yayına kabul edilmemektedir. Dergi hayvan refahının gözetilmediği makaleleri reddetme hakkını saklı tutar.

Dergide çok sayıda indeks tarafından tarandığı için yayınlanan makalelere, yüksek bir görünürlük sunar. Ayrıca geliştirilmiş web sayfasıyla geniş okuyucu kitlesine ücretsiz erişim sağlar. Journal of Istanbul Veterinary Sciences’de yayınlanan tüm makalelere CrossRef tarafından DOI (Digital Objective Identifier) numarası verilmektedir. Yayınlanan makaleler, uzun süreli dijital korumayı garanti eden LOCKSS sistemi ile arşivlenmektedir. Journal of Istanbul Veterinary Sciences’e gönderilen makaleler için incelme ya da yayınlama ücreti alınmamaktadır.

Yayın Frekansı

Dergi yılda üç kez yayınlanmaktadır (Nisan sonu, Ağustos sonu, Aralık sonu). Yayına kabul edilen makaleler yayınlanacak olan ilk sayıya atanarak online olarak yayınlanmaya başlar. Sayının yayınlanma tarihini beklemez.

Hakemlik süreci

Dergiye gönderilen makaleler  “çift kör akran incelemesi” ilkelerine uygun olarak incelenmektedir.  Dergiye gönderilen tüm yazılar ilk önce Editörler tarafından gözden geçirilmektedir.  Makale derginin formatına ve kapsamına uygun değilse bu aşamada ret edilebilir. Eğer gerekli şartları sağlıyorsa konunun uzmanı olan en az iki hakeme gönderilir. Eğer her iki hakeminde görüşü negatif ise makale ret edilerek, yazara bilgi verilir. Hakemlerden biri negatif biri pozitif görüş bildirirse üçüncü bir hakeme gönderilir. Her iki hakem de makalenin düzeltilmesi yönünde fikir bildirirse, süreç devam eder ve makale, düzeltilmek üzere sorumlu yazara geri gönderilir. Sorumlu yazarın düzeltmeleri tamamlamak için 3 haftası vardır. Düzeltme işlemleri tamamlandıktan sonra, nihai karar editörler tarafından verilir. Makalenin yayınlanmasına ilişkin nihai kararın verilmesinde çalışmanın özgünlüğü, niteliği ve etkisi dikkate alınır. Dergiye gönderilen makalelerin hakemlik ve yayınlama süreçlerinde Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Komitesi (ICMJE) ve Dünya Tıp EditörleriBirliği (WAME) yönergeleri dikkate alınır.

Derginin Tarihçesi

Dergi 2007 yılında  "Istanbul Veteriner Bilimleri Dergisi" adı ile yayın hayatına başlamıştır. İlk üç sayısını yayınladıktan sonra 2017 yılına kadar yayın faaliyetlerini askıya almıştır. Derginin veteriner alandaki akademik bilginin yayılmasına katkı sağlayacağı düşünülerek tekrar yayınlanmasına karar verilmiştir. Dergi 2017 yılında "Journal of Istanbul Veterinary Sciences", adıyla ve yeni eISSN numarasıyla yayın hayatına tekrar başamıştır.  eISSN: 2602-3490.

Derginin önceki adı: İstanbul Veteriner Bilimleri Dergisi, Önceki ISSN numarası: 1306-679x,  Yayınlandığı tarih:  2007-2018 (cilt 1, cilt 2 ve cilt 3).

Bu dergi Creative Commons attribution 4.0 international  (CC-BY 4.0). lisansı ile lisanslanmıştır.