Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Yayın etiği
Yazar (lar), çalışmanın daha önceden yayınlanmadığını veya başka bir yerde yayınlanma sürecinde olmadığını ve araştırmanın tüm sorumluluğunu aldığını bildiren bir beyanı, imzalamalı ve göndermelidir. Verilerde sahtecilik, intihal veya uygun şekilde alıntı yapılmaması kabul edilemez ve yayının reddedilme nedenleridir. Journal of Istanbul Veterinary Sciences, makalelerin inceleme ve yayınlama sürecinde uluslararası Yayın Etiği Komitesinin (Committee on Publication Ethics,COPE) ilkelerine uymakta ve söz konusu komitenin yönergelerini takip etmektedir. Ayrıca Uluslararası Tıp Dergisi Editörleri Komitesi (International Committee of Medical Journal Editors, ICMJE) önerilerini dikkate alınmaktadır.

Şikayet ve itirazlar
Dergiye gönderilen makalelere ilişkin İtirazda veya şikayette bulunmak isteyen yazarlar, ilk olarak, Baş Editöre bir itiraz mektubu göndermelidir. Mektupta, itiraz veya şikayet konusu hakkında ayrıntılı bilgi verilmelidir. Böyle bir durumda, baş editör konuyu en kısa sürede incelemesi için editörlerden birini veya yayın kurulu üyelerinden birini görevlendirir. Gerekirse, sorunu araştırmak için ara bulucu olarak harici bir uzman atanabilir. Ancak Baş Editör, tüm temyiz ve şikayetler için karar verme sürecindeki nihai otoritedir. Dergi, temyiz ve şikayetlerini incelerken COPE kurallarına uyar.

Hayvanların bakımı ve kullanımı
Çalışmada hayvanlar kullanılıyorsa, yazar (lar) materyal ve yöntemler bölümünde sunulan makaledeki çalışmanın kurumsal ya da uluslararası hayvan bakımı ve kullanım kılavuzlarına uygun olduğunu beyan etmelidir. Hayvanların, olumsuz, stresli veya sert koşullara veya tedavilere maruz kaldığını öne süren bilgileri içeren bir makale, yayın için dikkate alınmayacaktır. Editör, hayvan refahına ilişkin kaygıları göz önünde bulundurarak makaleyi reddetme hakkını saklı tutar.

Açık erişim politikası
Journal of Istanbul Veterinary Sciences açık erişimli bir dergidir; okurlar yayınlanan makalelere çevrim içi olarak serbestçe erişebilirler. Yayınlanan makalelerin tam metni üzerinde herhangi bir kısıtlama veya ambargo yoktur.

Lisans ve Telif Hakkı
Lisans: Journal of Istanbul Veterinary Sciences’de yayınlanan makaleler, Creative Commons Attribution 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY 4.0) kapsamında okuyucuya sunulmaktadır. Bu lisans, kullanıcıların bir makaleyi kopyalamasına, dağıtmasına ve iletmesine, yazarı atıfta bulunduğu sürece makaleyi uyarlamasına izin verir. Yukarıda verilen link kullanılarak konu hakkında daha detaylı bilgi alınabilir.

Telif Hakkı: Dergiye makale gönderen yazarların, yayın haklarını dergiye devrettiğini belirten bir telif hakkı formunu doldurması gerekir. Ancak yazarlar aşağıdaki hakları saklı tutar.
a. Eğitim amaçlı, kendi kişisel kullanım hakkı.
b. Makalenin tümünü veya bir kısmını bir toplantıda veya konferansta kullanma hakkı.
c. Çalışmalarını çevrim içi olarak kurumsal depolarda veya web sitelerinde yayınlama hakkı.
d. Makalelerinin görünürlüğünü arttırmak için herhangi bir platformu kullanma hakkı. (örneğin, Resarch Gate).
e. Makalede açıklanan herhangi bir işlem veya prosedür için patent ve ticari marka hakları

İntihal taraması
Journal of Istanbul Veterinary Sciences’e gönderilen tüm makaleler, intihal tespit programı kullanılarak intihal taramasından geçirilecektir. Eğer intihal veya kendi kendine intihal bulunursa, yayın derhal reddedilir.

Bu dergi Creative Commons attribution 4.0 international  (CC-BY 4.0). lisansı ile lisanslanmıştır.