Yıl 2019, Cilt , Sayı , Sayfalar 38 - 52 2019-10-30

Barbara Kruger’in Tasarımlarını Göstergelerarasılığın Yeniden Üretim Yöntemleriyle Okumak

Dilek Çulha [1]


Postmodern dönem, toplumun çeşitli alanlarındaki değişim ve dönüşümünü anlamlandıran kavram ve teorilerin eşliğinde tanımlanmaktadır. Bu eklektik yapıyı kuran yazın alanında metinlerarasılık ve görsel alanda göstergelerarasılığın içeriğinde irdelenen yeniden üretim modelleridir. Yeniden üretim; parodi (yansıma) ve pastiş (öykünme) gibi kavramlarla geçmiş ve gelecek arasında varlık gösteren yazının, söylemin ve görselin günün koşullarına dönüşümünün başka bir okuması olarak ele alınabilinir. Bu görüşü görsel sanatlar içinde tasarımlarına yansıtan isim Barbara Kruger’dir. Onun çift dille kodladığı eleştirel nitelikli tasarımları daha çok toplumsal bilinen bir bilgiyi kuran ataerkil yapının inşa ettiği, toplumsal gerçekliğin rolünü eleştirebilir kılmaktadır. Böyle bir okumanın amacı; grafik tasarımda fikir çözümlemesine düşünsel kuramlar ile yaklaşılabileceğine işaret etmektedir. Çünkü kuram, toplumsal yapının oluşturduğu bilgileri dönemin düşünsel koşullar doğrultusunda değişiminin sorgusunu açığa çıkarmaktadır. Bu bağlamda Kruger’in tasarımlarını kuram ile okumak; parodi ve pastişin açıklanmasını sağlarken, grafik dilinin zihinsel etkisinin anlaşılmasına yardımcı olması bakımından da önemlidir.

Barbara Kruger, Afiş Tasarımı, Yeniden Üretim
  • Aktulum, K. (2007). Metinlerarası İlişkiler. İstanbul: Öteki Yayınevi. Aktulum, K. (2011). Metinlerarasılık // Göstergelerarasılık. Ankara: Kanguru Yayınları.Antmen, A. (2010). Sanatçılardan Yazılar ve Açıklamalarla 20. Yüzyıl Batı sanatındaAkımlar. İstanbul: Sel Yayıncılık.Baudrillard, J. (2007). Tüketim Toplumu. (Çev: Hazal Deliceçaylı. -Ferda Keskin). İstanbul: Ayrıntı Yayınları.Benjamin, W. (2012). Pasajlar. (Çev: Ahmet Cemal). İstanbul: YKY.Bourdieu, P. (2015). Eril Tahakküm (Çev: Bediz Yılmaz). İstanbul: Bağlam Yayıncılık.Calak, K. (2008, 10.11). Barbara Kruger, Your Body Is A Battleground. 10 11, 2015 tarihinde Http://Citeseerx.İst.Psu.Edu/Viewdoc/Download?Doi=10.1.1.617.2506&Rep=Rep1&Type=Pdf adresinden alındıGoodchild, P. (1996). Deleuze & Guattari Arzu Politikasına Giriş. (Çev: Rahmi G. Öğdül). İstanbul: Ayrıntı YayınlarıJameson, F. (2005). Kültürel Dönemeç. (Çev: Kemal İnal). Ankara: Dost Kitabevi.John Berger. (1986). Görme Biçimleri. (Çev: Yurdanur Salman). İstanbul: Metis YayıncılıkRose, M. A. (2016). Parodi: Antik. Modern ve Postmodern. (Çev: Cansu Dikme). Ankara: Hece Yayınları.www.sanagrafi.com. (2012, 02). 11 02, 2018 tarihinde https://www.sanagrafi.com/futura-yazi-karakteri adresinden alındı. http://sozluk.gov.tr/. (2018, 9. 5). Parodi Nedir. İstanbul.Sarup, M. (2010). Postyapısalcılık ve Postmodernizm Eleştirel Bir Giriş. (Çev: Abdülbaki Güçlü). İstanbul: Kırkgece Yayınları.Steven Heller, V. V. (2016). Grafik Tasarımı Değiştiren 100 Fikir. (Çev: Bengisu Bayrak). İstanbul: Litaratür Yayıncılık.Şahiner, R. (2008). Sanatta Postmodern Kırılmalar ya da Modernin Yapıbozumu. İstanbul: İnsan Yayınevi.Görsel Kaynaklarhttps://acca.melbourne.(2014-09-01).08-13-2016tarihinde https://acca.melbourne/program/icons-barbara-kruger-i-shop-therefore-i-am/ adresinden alındıCaldwell, E. C. (2016, 06 15). https://daily.jstor.org. 03 2018, 25 tarihinde https://daily.jstor.org/the-history-your-body-is-a-battleground adresinden alındıCoovadia, A. (2017, 03 08). www.medium.com/@aaliacoovadia. 05 09, 2018 tarihinde https://medium.com/@aaliacoovadia/postmodern-features-explained-through-we-dont-need-another-hero-by-barbara-kruger-b7a1668fc683 adresinden alındıWww.Kemperartmuseum.Wustl.Edu. (2017). 01 21, 2019 tarihinde Https://Www.Kemperartmuseum.Wustl.Edu/Collection/Explore/Artwork/1773 2017 adresinden alındıPaxer. (2018, 08 07). http://projectartistx.com/. http://projectartistx.com/we-can-do-it-poster-j-howard-miller-1943/ adresinden alınmıştırwww.reddit.com/.(2015). www.reddit.com/r/museum/comments/235apj/barbara_kruger_untitled_your_gaze_hits_the_side/ adresinden alınmıştır.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Derleme Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0000-3077-8943
Yazar: Dilek Çulha (Sorumlu Yazar)
Kurum: YALOVA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Ekim 2019

APA Çulha, D . (2019). Barbara Kruger’in Tasarımlarını Göstergelerarasılığın Yeniden Üretim Yöntemleriyle Okumak. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi , () , 38-52 . DOI: 10.21733/ibad.603536