Ekim 2019 Özel Sayısı
October 2019 Special Issue

Sayı:

Özel Sayı

1.869     |     3.099

İçindekiler

DUYURULAR

 Kış 2020 sayımız için makale kabulü başlamıştır. Kış 2020 sayısı için son makale gönderim tarihi 1 Ocak 2020'dir. 


 Güz 2019 Sayımız için son makale gönderim tarihi 10 Ekim 2019 tarihine kadar uzatılmıştır. 


 SCOPUS, dergimize düzeltme vermiş olup dergimiz 2022 Ekiminden sonra tekrar değerlendirmeye alınacaktır.

BOOKS OF CONGRESSES

IBAD CONGRESSES

1ST IBAD-2016, Madrid, SPAIN
Abstracts          Proceedings

2ND IBAD-2017, Istanbul, TURKEY
Abstracts             Proceedings

3RD IBAD-2018, Skopje, MACEDONIA
Abstracts           Proceedings 
Bildiriler            Program

4TH IBAD-2019, Uppsala, SWEDEN

ICES CONGRESSES

1ST  ICES-2018, Istanbul, TURKEY

2ND  ICES-2019, Istanbul, TURKEY
Abstracts       Program