Yıl 2019, Cilt , Sayı , Sayfalar 497 - 507 2019-10-30

Evaluation of Logistics Performance of Selected Asian Countries’ by TOPSIS Method
Seçilmiş Asya Ülkelerinin Lojistik Performanslarının TOPSİS Yöntemi ile Değerlendirilmesi

Suzan Oğuz [1] , Gamze Alkan [2] , Burcu Yılmaz [3]


Günümüzde lojistik alanında gerçekleştirilen faaliyetler, ülkelerin ekonomik yönden rekabet gücü kazanmaları açısından kilit rol oynamaktadır. Lojistik performans düzeyi yüksek olan ülkeler uluslararası ticarette de öne çıkmakta ve ekonomik büyüme hızlarını arttırmaktadırlar. Uluslararası boyutta yapılan lojistik performans değerlendirmeleri, dünyadaki diğer ülkeler arasında kendi konumlarını belirlemek isteyen ülkeler açısından büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda; Dünya Bankası, her iki yılda bir 160 ülkenin karşılaştırılmasına olanak sağlayan Lojistik Performans Endeksi (LPI) raporu yayınlamaktadır. Bu kapsamda; bu çalışmanın amacı, yedi Asya ülkesinin (Güney Kore, Hong Kong, Singapur, Endonezya, Malezya, Tayvan ve Tayland) lojistik performanslarını Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) tekniklerinden biri olan TOPSIS (Technique for Order-Preference by Similarity to Ideal Solution) yöntemi ile sıralamaktır. Ülkeleri lojistik performanslarına göre sıralamak için LPI kriterleri dikkate alınmıştır. Sıralama sonucunda lojistik performansı en yüksek olan ülkenin Singapur, en düşük olan ülkenin ise Endonezya olduğu tespit edilmiştir.

Lojistik, Lojistik Performans Endeksi, Çok Kriterli Karar Verme
 • Arvis, J. F., Mustra, M. A., Ojala, L., Shepherd, B. ve Saslavsky, D. (2012). Connecting to compete 2012: Trade logistics in the global economy--the logistics performance index and its indicators. Washington/ABD: World Bank.
 • Bayraktutan, Y. ve Özbilgin, M. (2015). Lojistik maliyetler ve lojistik performans ölçütleri. Maliye Araştırmaları Dergisi, 1 (2), 95-112.
 • Central Intelligence Agency (CIA) (2019), The world factbook. 27 Ağustos 2019 tarihinde https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/th.html adresinden erişildi.
 • Chow, G., Heaver, T. D. ve Henriksson, L. E. (1994). Logistics performance: Definition and measurement. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 24 (1), 17-28.
 • Çakır, S. ve Perçin, S. (2013). Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü. Ege Akademik Bakış, 13 (4), 449-459.
 • Deepen, J. M. (2007). Logistics outsourcing relationships: Measurement, antecedents, and effects of logistics outsourcing performance. New York/ABD: Springer Science & Business Media.
 • Dehler, M. (2001). Entwicklungsstand der Logistik - Messung - Determinanten - Erfolgs Wirkungen. Wiesbaden: Springer.
 • Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEIK) (2014). Malezya Ülke Raporu. 26 Ağustos 2019 tarihinde https://www.deik.org.tr/uploads/malezya-ulke-bulteni-2014.pdf adresinden erişildi.
 • Dünya Bankası, (2018). International LPI – Global Rankings 2018. 17 Ağustos 2019 tarihinde https://lpi.worldbank.org/international/global/2018 adresinden erişildi.
 • Dünya Bankası, (2019). Logistics Performance Index. 17 Ağustos 2019 tarihinde https://lpi.worldbank.org/ adresinden erişildi.
 • Hausman, W. H., Lee, H. L. ve Subramanian, U. (2005). Global logistics indicators, supply chain metrics, and bilateral trade patterns. Washington/ABD: World Bank.
 • İTKİB (İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği) (2013). Deri ve Ayakkabı Sektörleri Açısından Hong Kong. 25 Ağustos 2019 tarihinde https://www.itkib.org.tr/Home/KbDownload/deri-ve-ayakkabi-sektorleri-acisindan-hong-kong-mart-2013 adresinden erişildi.
 • Jahanshahloo, G. R., Lotfi, F. H. ve Izadikhah, M. (2006). An algorithmic method to extend TOPSIS for decision-making problems with interval data. Applied mathematics and computation, 175 (2), 1375-1384.
 • Kocabaş, C. (2016). 2008 krizinin bulaşma etkisi: Bir finansal kriz göstergesi olarak hisse senedi fiyat endeksi üzerine bir analiz. Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi, (2 : Özel Sayı), 1-23.
 • Lottersberger, F., Hafner, N. ve Jodin, D. (2013). Efficiency ındicators for benchmark and ımprovement of energy efficiency on automated material flow systems. Proceedings in Manufacturing Systems, 8 (4), 199-204.
 • Martia, L., Puertas, R. ve Garcia, L. (2014). The importance of the logistics performance index international trade. Applied Economics, 46 (24), 2982-2992.
 • T.C. Dışişleri Bakanlığı (2014). Endonezya’nın Ekonomisi. 26 Ağustos 2019 tarihinde http://www.mfa.gov.tr/endonezya-ekonomisi.tr.mfa adresinden erişildi.
 • T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (2017). Lojistik Performans Endeksi 2016. Yayın No: 895, Ankara: Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü - Ekonomik Analiz ve Değerlendirme Dairesi.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4876-3173
Yazar: Suzan Oğuz
Kurum: ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9624-084X
Yazar: Gamze Alkan
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6004-0640
Yazar: Burcu Yılmaz (Sorumlu Yazar)
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Ekim 2019

APA Oğuz, S , Alkan, G , Yılmaz, B . (2019). Seçilmiş Asya Ülkelerinin Lojistik Performanslarının TOPSİS Yöntemi ile Değerlendirilmesi. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi , () , 497-507 . DOI: 10.21733/ibad.613421