Yıl 2019, Cilt , Sayı , Sayfalar 634 - 642 2019-10-30

Key Audit Issues in the Independent Auditor's Report: Possible Effects
Bağımsız Denetçi Raporunda Kilit Denetim Konuları: Olası Etkileri

Tuğçe Uzun Kocamış [1] , Gülçin Yıldırım [2]


Kamu Gözetim Kurumu tarafından 2017 yılında yayınlanan BDS 701 Kilit Denetim Konuları (KDK) standardı ile denetçi raporlarına farklı bir boyut kazandırılması amaçlanırken aynı zamanda denetçinin sorumluluğu da bu standart kapsamında düzenlenmektedir. KDK ile amaçlanan denetçi raporlarının hesap verilebilirliğini ve şeffaflığını sağlayarak iletişim değerini arttırmaktır. Denetim planlanması sürecinde her işletmeye özgü KDK’nın belirlenmesi önem arz etmektedir. Yatırımcılar açısından değerlendirildiğinde KDK raporların şeffaflık düzeyinin artmasına katkı sağlarken raporların güven düzeyinde azalmaya yol açabilecek ve denetçinin sorumluluğu da artacaktır. Bu çalışmada, kilit denetim konularının BDS 701 Kilit Denetim Konuları çerçevesinde nasıl belirlendiği ve denetçinin raporda vurgulaması gereken konular ve olası etkileri ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

Kilit Denetim Konuları, Şeffaflık
  • Akdoğan, N., & Bülbül, S. (2019). Bağımsız Denetçi Raporlarında Kilit Denetim Konularının Bildirilmesinde BİST 100 Şirketlerindeki İlk Uygulama Sonuçlarının Değerlendirmesine Yönelik Bir Araştırma. Muhasebe ve Denetime Bakış, 1-24.
  • Biçer, A. A., & Erol, S. (2017). UDS 701 Kapsamında Denetimde Tespit Edilen Kilit Bulguların Finansal Bilgi Kullanıcılarına Sunulması. Marmara Üniversitesi Öneri Dergisi, 12(47), 71-84.
  • Doğan, A. (2018). Bağımsız Denetimde Yeni Bir Yaklaşım: Kilit Denetim Konuları. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 65-89.
  • http://www.kgk.gov.tr. (2019, 6 15). http://www.kgk.gov.tr/contents/files/BDS/BDS701(20160908).pdf adresinden alınmıştır
  • Kalıpçı Çağıran, F., & Varıcı, İ. (2019). Bağımsız Denetim Standardı (Bds) 701 Çerçevesinde Kilit Denetim Konuları: Borsa İstanbul İmalat Sanayi Sektöründeki İşletmelerin Denetim Raporları Üzerine Bir Analiz. International Journal of Economic and Administrative Studies, 193-208.
  • Kavut, F. L., & Güngör, N. (2018). Bağımsız Denetimde Kilit Denetim Konuları: BİST 100 Şirketlerinin 2017 Analizi. Muhasebe Enstitüsü Dergisi, 16(59), 59-70.
  • Uludağ, S. (2017). Değişen Bilgi Gereksinimi ve Bağımsız Denetçi Raporundaki Yenilikler. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi(10/Özel Sayı), 1-13.
  • Uzay, Ş., & Köylü, Ç. (2018, Temmuz-Aralık ). Kilit Denetim Konuları: Borsa İstanbul Üzerine Bir Araştırma. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi(52), 47-70.
  • Yanık, S., & Karataş, M. (2017). Denetim Raporlarının Geleceği: Yeni Düzenlemeler ve Ülke Uygulamaları. Muhasebe ve Finansman Dergisi , 1-25.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7769-2621
Yazar: Tuğçe Uzun Kocamış
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3877-6774
Yazar: Gülçin Yıldırım

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Ekim 2019

APA Uzun Kocamış, T , Yıldırım, G . (2019). Bağımsız Denetçi Raporunda Kilit Denetim Konuları: Olası Etkileri. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi , () , 634-642 . DOI: 10.21733/ibad.613872