Yıl 2019, Cilt , Sayı , Sayfalar 421 - 431 2019-10-30

BOBİ FRS Karşılıklar Standardı ve Uygulaması

Gülçin Yıldırım [1]


Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS), 29 Temmuz 2017 tarihli ve 30138 Sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu standart, bağımsız denetime tâbi olup tam set Türkiye Muhasebe Standartlarını (TMS) uygulamayan işletmelerin 1 Ocak 2018’den itibaren uygulayacakları finansal raporlama çerçevesi olma özelliğini taşımaktadır. Kamu Gözetimi Kurumu (KGK), TMS uygulama kapsamını genel olarak Kamu Yararını İlgilendiren Kuruluş (KAYİK)’lerle sınırlandırmıştır. KAYİK’ler dışında kalan ve TMS uygulamayan işletmelerin finansal tablolarında uygulayacakları raporlama çerçevesi daha önce Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği (MSUGT) ve ilave bir tebliğ ile KGK tarafından belirlenmiştir. Ancak uygulama eksikliklerinin giderilmesi ve finansal tabloların karşılaştırılabilir, gerçeğe ve ihtiyaca uygun sunumunun sağlanması amacıyla BOBİ FRS hazırlanmıştır. Bu çalışmada, BOBİ FRS Bölüm 19’da yer alan karşılıklara ilişkin ilkeler detaylı bir şekilde ele alınmıştır.

BOBİ FRS, Muhasebe Standartları
 • Ataman, B., & Cavlak, H. (2017). Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) ile Tam Set Türkiye Muhasebe ve Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının (TMS/TFRS) Karşılaştırılması. Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmaları Dergisi, 2(3).
 • BOBI FRS 19.4. (2017). 19.4.
 • Demir, V. (2010). 12. Bölüm TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar. Nisan 30, 2013 tarihinde http://archive.ismmmo.org.tr/docs/yayinlar/kitaplar/99/12.%20bolum.pdf
 • Gerşil, A., & Sönmez, F. (2007, Ocak-Şubat). Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar. Mali Çözüm (79), 121-140.
 • Gökçen, G., Ataman Akgül, B., & Çakıcı, C. (2006). Türkiye Muhasebe Standartları Uygulamaları. İstanbul: Beta Basım .
 • Karapınar, A., & Eflatun, A. (2017). BOBi FRS Uygulama ve Yorumları. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Karapınar, A., & Eflatun, A. (2018). BOBİ FRS Uygulama ve Yorumları. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • KGK. (2006). TMS 37. http://www.kgk.gov.tr/Portalv2Uploads/files/DynamicContentFiles/T%C3%BCrkiye%20Muhasebe%20Standartlar%C4%B1/TMSTFRS2016Seti/TMS37.pdf KGK. (2017). BOBİ FRS. İstanbul: KGK.
 • Örten, R., & Karapınar, A. (2009). Türkiye Muhasebe Standartları İle Uyumlu Dönemsonu Muhasebe Uygulamaları. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Örten, R., Kaval, H., & Karapınar, A. (2017). Türkiye Muhasebe-Finansal Raporlama Standartları Uygulama ve Yorumları. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Pamukçu, F., & Pamukçu, N. (2011, Nisan). Kıdem Tazminatı Hesaplamasında İş Kanunu İle Muhasebe Standartlarındaki Düzenlemelerin Karşılaştırılması. Muhasebe ve Denetime Bakış, 65-78.
 • https://www.pwc.com.tr/tr/services/ufrs/pdf/tfrs-bulteni-eylul-2018.pdf
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3877-6774
Yazar: Gülçin Yıldırım (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL SEBAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Ekim 2019

APA Yıldırım, G . (2019). BOBİ FRS Karşılıklar Standardı ve Uygulaması. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi , () , 421-431 . DOI: 10.21733/ibad.613746