Yıl 2019, Cilt , Sayı , Sayfalar 152 - 160 2019-10-30

Robert Dick’in “The Other Flute” Metodundaki Mikrotonal İcra Tekniklerinin Türk Müziği Perde Sistemine Uyarlanması Üzerine Bir Araştırma (Hüseyni Makamı Örneği)

Çiğdem Dönmez Kırlangıç [1] , Mehlika Dündar [2]


Sabit perdeli ve batı klasik müziğindeki tampere ses sistemine göre tasarlanmış olan çalgılar ile koma (mikrotonal) perdelerin seslendirilememesi nedeniyle çoğu Türk müziği eseri doğru bir entonasyonda çalınamamaktadır. Bu araştırmada; batı müziği çalgılarından biri olan flüt için bahsi geçen perde sorununun çözümüne katkı sağlanması amaçlanmıştır. Türk müziği ses sistemindeki mikrotonal perdelerin flüt ile nasıl seslendirilebileceğinin belirlenmesi için flütist ve eğitimci Robert Dick’in geliştirmiş olduğu mikrotonal icra tekniklerinden yararlanılmıştır. Türk müziği ses sisteminde kuram ve uygulamada farklılıklar olmasından dolayı, flütte uygun olan mikrotonal tekniğin belirlenmesi için daha önceden çeşitli icralar üzerinde yapılmış olan perde analizi araştırmalarının sonuçlarından yararlanılmıştır.

Mikrotonal, Perde, Flüt, Makam, Hüseyni
 • Çelik, S. (2014). Max/MSP tabanlı mikrotonal MIDI arayüz tasarımı. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • Çelik, S., Eden, A., Karşıcı, G., L Öner, O. (2014). Türk Makam Müziği için Max/MSP Tabanlı MIDI Arayüz Tasarımı. Asos Journal Online Akademik Araştırmalar Dergisi, 2(1), 463-472.
 • Dick, R. (1975). The Other Flute. Oxford. Üniversite Yayınları
 • Hatipoğlu, V (2017). Türk Müziği Keman Akordu. İdil Dergisi, 6(29), 289-309
 • Karadeniz, E. (1965). Türk Musikisinin Nazariyye ve Esasları. Ankara. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
 • Karaosmanoğlu, M. K. & Akkoç, C.(2000). “Türk Musikisinde İcra-Teori Birliğini Sağlama Yolunda Bir Girişim”, Müzikte 2000 Sempozyumu, 17-18 Mayıs 2000, İstanbul
 • Önertürk, C. (2015). 20. Yüzyıl Müziğinde Öne Çıkan Flüt Tekniklerinin İncelenmesi ve Oluşabilecek Sorunlarla İlgili İcracı ve Bestecilere Tavsiyeler. Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi, 1(1), 124-141
 • Özek, E. (2014). 20. Yüzyıl Türk Müziği İcrasında Perde Anlayışı. İstanbul. Türk Musikisi Vakfı
 • Özek, E. (2014). 21. Yüzyıl Türk Müziği İcrasında Perde Anlayışı. İstanbul. Türk Musikisi Vakfı
 • Özkan, İ. H. (2006). Türk Musikisi Nazariyatı ve Kudüm Velveleleri. İstanbul. Ötüken
 • Signell, K. L. (1986). Makam, Modal Practice in Turkey Art Music. New York. Da Capo Press.
 • Tura, Y. (1988). Türk Musikisinin Meseleleri. İstanbul. Pan
 • Yarman, O. & Beşiroğlu, Ş. (2008). Türk Makam Müziği’nde Nazariyat-İcra Örtüşmezliğine Bir Çözüm: 79-sesli düzen. İtü Dergisi, 2(5), 23-34
 • Zeren, M. A. (2014). Müzik Fiziği. İstanbul. Pan
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Çiğdem Dönmez Kırlangıç (Sorumlu Yazar)
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Mehlika Dündar
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Ekim 2019

APA Dönmez Kırlangıç, Ç , Dündar, M . (2019). Robert Dick’in “The Other Flute” Metodundaki Mikrotonal İcra Tekniklerinin Türk Müziği Perde Sistemine Uyarlanması Üzerine Bir Araştırma (Hüseyni Makamı Örneği). IBAD Sosyal Bilimler Dergisi , () , 152-160 . DOI: 10.21733/ibad.609725