Yıl 2019, Cilt , Sayı , Sayfalar 217 - 231 2019-10-30

Üniversite Öğrencilerinin Film İzleme Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Bingöl Üniversitesi Örneği

Ali Ülvi Özbey [1]


Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin film tercihlerini etkileyen faktörleri araştırmaya yönelik betimleyici bir çalışmadır. Bingöl Üniversitesi sosyoloji bölümünde eğitim gören yaklaşık 100 üniversite öğrencisi için hazırlanan bir anket formu uygulanmıştır. Bu anket formu, öğrencilerin en çok hangi tür film izlediklerine, ne sıklıkla sinemaya gittiklerine, film izlemedeki temel motivasyonunu ne olduğuna dair sorular içermektedir. Ankete verilen cevaplar betimleyici istatistiklerle ele alınmış̧ ve cinsiyet değişkenine göre farklılaşmalar sınanmıştır.

Sonuçlar üniversite öğrencilerinin film izlemedeki temel değişkenleri ortaya konmasının yanında o yaş aralığıyla ile ilgili entelektüel anlamda birtakım soruların cevabına ulaşmada yol gösterici olmuştur. Ayrıca film tercihlerinde cinsiyete göre çeşitli farklılıklarla birlikte bazı benzerlikler de gözlenmiştir. Söz konusu bulgular ışığında, üniversite öğrencilerinin sinema ve filmlerideki tür ve amaçları modern kültür açısından tartışılacaktır. 

film, tercih, anket
  • Bazin, A. (2011). Sinema Nedir? (İ. Şener, Çev.) İstanbul: Doruk Yayımcılık.
  • Harbord, J. (2002). Film Cultures. London: Sage publications.
  • Phillips, J. (2008). Cinematic Thinking Philosophical Approaches To The New Cinema. Stanford: Stanford University Press.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7880-8312
Yazar: Ali Ülvi Özbey
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Ekim 2019

APA Özbey, A . (2019). Üniversite Öğrencilerinin Film İzleme Tercihlerini Etkileyen Faktörler: Bingöl Üniversitesi Örneği. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi , () , 217-231 . DOI: 10.21733/ibad.611725