Yıl 2019, Cilt , Sayı , Sayfalar 116 - 129 2019-10-30

Kuram ve Uygulamadaki Boşluğa Bir Bakış: İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenliklerine Dair Değerlendirmeleri

Gülden İlin [1]


Bu çalışma İngiliz Dili Eğitimi Bölümü 3. Sınıf öğrencilerin öğretmenlik uygulamalarına dair farkındalıklarını hızlandırmak amacıyla ‘Çocuklara İngilizce Öğretimi’ dersinde yapılan mikro öğretim uygulamalarını incelemektedir. Bu uygulamalar sırasında toplam 72 öğrencinin en sık kullandığı 45 olumlu veya olumsuz öğretmen davranışı tanımlanmış ve bu davranışlar temel alınarak, hayali bir öğretmenin bir dersinin metni yaratılmıştır. Sonrasında bu hayali ders metni bir sınav formunda öğrencilere verilerek 45 öğretmen davranışından istedikleri herhangi 20 tanesini olumlu ya da olumsuz olarak yorumlamaları istenmiştir. Sınav kâğıtlarının analizinde öğrencilerin mikro öğretim sunularında gözlemlenen öğretmenlik davranışları ile aynı davranışların kâğıt üzerindeki yorumlamaları arasında bir uyumsuzluk olduğu gözlemlenmiştir. Öğrencilerle kuram ve uygulama arasındaki boşluğun nedenleri, dört aylık bu sürecin öğretmenliklerine dair anlayışlarına olan etkileri tartışılmıştır.  Bu tartışmaların saha notları çalışmanın bir diğer veri kaynağı olarak kullanılmıştır. Öğrencilerin deneyim ve güven eksiklikleri, utangaçlık, heyecan ve sınav üzerinde yapılan değerlendirmenin öğrencilerin geldikleri sistemle uyuşuyor olması çalışma sonuçlarına yön veren etkenler olarak ortaya çıkmıştır.  

yabancı dil öğretmen eğitimi, yansıtıcı uygulama, öz-değerlendirme, akran değerlendirme, öğretmenlerin mesleki bilgileri
 • Baksh, S. (2016). “Using Games as a Tool in Teaching Vocabulary to Young Learners.” English Language Teaching. Vol.9 No.7 DOI: 10.5539/elt. v9n7p120
 • Barahmeh M. Y. (2016). “A Study of Sources of EFL Student Teachers’ Anxiety During their Practicum Experience.” European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. 4 No. 1, 2016
 • Borg, S. (2003). “Teacher Cognition in Language Teaching: A Review of Research on What Language Teachers Think, Know, Believe, and Do.” Language Teaching, 36 (2), 81–109.
 • Cameron, L. (2001). “Teaching Languages to Young Learners.” U. K. Cambridge University Press.
 • Council of Higher Education English Language Teaching Undergraduate Programme Retrieved 10.10.2018 at: http://www.yok.gov.tr/documents/10279/41805112/Ingilizce_Ogretmenligi_Lisans_Programi.pdf
 • Elo, S. and Kyngas, H. (2008). The qualitative content analysis process. Journal of advanced nursing. 62(1) 107- 115.
 • Eroz-Tuga, B. (2013). “Reflective Feedback Sessions Using Video Recordings.” ELT Journal 67 (2), 175-183.
 • Farrell, T. S. C. (2008). “Promoting Reflective Practice in Initial English Language Teacher Education: Reflective Microteaching.” Asian Journal of English Language Teaching, 18, 1–15.
 • Farrell, T. S.C. (2011). “Keeping SCORE': Reflective Practice through Classroom Observations.” RELC Journal 42: 265 DOI: 10.1177/0033688211419396
 • Gabriele, J. (2007). “Teachers' Reflections on Their Reform-Based Teaching in Mathematics: Implications for the Development of Teacher Self-Efficacy.” Action in Teacher Education. Jan. pp. 60-74
 • Galloway, D. and Edwards, A. (2015). “Primary School Teaching and Educational Psychology.” London: Routledge
 • Hong, J. Y. (2010). “Pre-service and Beginning Teachers’ Professional Identity and Its Relation to Dropping Out of the Profession.” Teaching and Teacher Education 26, 1530-1543
 • Ilin, G. (2003). “A Model for Effective Supervision from the Supervisor and Sudent –teachers’ Perspective: A Social Constructivist Perspective.” PhD diss .,Çukurova University. Unpublished Doctorate Dissertation.
 • Ilin, G. (2015). “Research Experience as A Decoder for the Trajectory of ELT Student-Teachers’ Perceptional Change.” Journal of Education and Human development 4(4), 169-176., Doi: 10.15640/jehd. v4n4a20
 • Ilin, G. (2016). “Effects of a Doctorate Program on a Novice Teacher's Conceptualisation of an Effective Teacher: A Case Study.” Educational Research and Reviews,11(7), 411-419., Doi: 10.5897/ERR2015.2619
 • Lee, H.J. (2005). “Understanding and Assessing Preservice Teachers ‘Reflective Thinking”. Teaching and Teacher Education. 21 699–715
 • May M.H. Cheng, Kwok-Wai Chan, Sylvia Y.F. Tang, Annie Y.N. Cheng (2008). “Pre-service Teacher Education Students’ Epistemological Beliefs and Their Conceptions of Teaching.” Teaching and Teacher Education. 25 (2009) 319–327
 • Mc Kay, S.L. (2006). Researching second language classrooms. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates
 • Merc, A. (2011). “Sources of Foreign Language Student Teacher: A Qualitative Inquiry.” Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 2(4), 80-94.
 • McLeod, S. (2018). Jean Piaget’s Theory of Cognitive development. Retrieved 22.04.2019, from https://www.simplypsychology.org/piaget.html
 • Munby, H.; Russell, T. and Martin, A. K. (2001). “Teachers’ Knowledge and How It Develops, in Richardson, V.” (Ed.) Handbook of Research on Teaching. 4th Edition. American Educational Research Association.
 • Pajares, F. (2002). “Gender and Perceived Self-Efficacy in Self-Regulated Learning.” Theory into Practice, 41:2, 116-125, DOI: 10.1207/s15430421tip4102_8
 • Pinter, A. (2006). “Teaching Young Language Learners.” Oxford: OUP
 • Prensky, M. (2001). “Digital Natives, Digital Immigrants.” On the Horizon MCB University Press, Vol. 9 No. 5, October 2001
 • Richards, J. C. (2008). “Second Language Education Today.” RELC Journal, 39, 158–177.
 • Richards, J.C. and Lockhart, C. (2004). “Reflective Teaching in Second Language Classrooms.” U.S.A. Cambridge University Press.
 • Salaberri, S. (1995). “ClassroomLanguage.” Oxford: Heinemann.
 • Schön, D. (1983). “The reflective practitioner.” New York: Basic Books.
 • Scott, W.A. and Ytreberg, L.H. (2004). “Teaching English to children.” U.K. Longman
 • Schulman, L. (1986). “Those who understand: Knowledge growth in teaching.” Educational Researcher Volume: 15 issue: 2, page(s): 4-14 Issue published: February 1, 1986
 • Tezgiden, Cakcak, Y. (2016). “A Critical Review of Teacher Education Models.” International Journal of Educational Policies. 10 (2), pp.121- 140.
 • Tülüce,S. H., and Çeçen, S. (2016). “Scrutinizing practicum for a more powerful teacher education: A longitudinal study with pre-service teachers.” Educational Sciences: Theory & Practice,16,127-151.
 • Wallace, M.J. (1991). “Training Foreign Language Teachers: A Reflective Approach.” Cambridge University Press, Cambridge.
 • Watson, G. (2006). “Technology Professional Development: Long-Term Effects on Teacher Self-Efficacy.” Journal of Technology and Teacher Education. Vol.14 Iss. 1, 151-165.
 • Westwood, P. (1996). “Teachers’ Beliefs.” Australian Journal of Learning Disabilities. Volume 1. Issue 2.
 • Wood, K. C., Smith, H., Grossniklaus, D. (2001). Piaget's Stages of Cognitive Development. In M. Orey (Ed.), Emerging perspectives on learning, teaching, and technology. Retrieved 22.04.2019, from http://projects.coe.uga.edu/epltt/
 • Verloop, N., van Driel, J. & Meijer, P. C. (2001). “Teacher knowledge and the knowledge base of teaching.” International Journal of Educational Research, 35, 441-461.
 • Yildirim, A. (2013). “Teacher Education Research in Turkey: Trends, Issues and Priority Areas.” Education and Science Vol. 38, No 169 pp. 175-191.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1798-6956
Yazar: Gülden İlin (Sorumlu Yazar)
Kurum: CUKUROVA UNIVERSITY, FACULTY OF EDUCATION
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Ekim 2019

APA İlin, G . (2019). Kuram ve Uygulamadaki Boşluğa Bir Bakış: İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenliklerine Dair Değerlendirmeleri. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi , () , 116-129 . DOI: 10.21733/ibad.603392