Yıl 2019, Cilt , Sayı , Sayfalar 378 - 395 2019-10-30

Historical Foundation of the Copyist Programs in Art Museums and their Application Examples in the US
Sanat Müzelerindeki Kopyalama Programlarının Tarihsel Temelleri ve Amerika’daki Uygulama Örnekleri

Cihan Şule Külük [1]


Görevini konservasyonun ötesine taşıyan ve çağdaş müzeciliğin gereğini uygulayan sanat müzeleri, sanatı üretenleri ve sanatı alımlayanları bir araya getirerek, sanatın farklı bağlamlarıyla anlaşılmasına dönük çalışmalar sunmaktadır. Bu çalışmaların başında, müzelerin sosyal hizmet çalışmaları kapsamında sunduğu, sanatçıların istek ve ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan “kopyalama programları” yer almaktadır. Sanatçıların ve sanat öğrencilerinin, sanat eserlerini incelemelerine, teknik olarak analiz etmelerine ve anlamalarına yönelik olarak sunulan bu program ile ayrıca sanatçıların ve müze ziyaretçilerinin bir araya getirilmesi de hedeflenmektedir. Müzeler, kopyalama çalışmalarını “sanatçının hem görsel hem de teknik sözlüğünü genişletip kendi eserini zenginleştirebileceği” değerli bir yol olarak görmektedirler. Bu anlayış doğrultusunda kopyalama programları, müzelerin eğitim misyonunun da önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Eski bir sanat formunun kopyalanmasını temsil eden bu geleneğin, dünyanın en önemli sanat müzelerinden biri olan Louvre’un halka açıldığı 1793 yılına dayandığı ve günümüzde de başta Amerika olmak üzere, Avustralya, Danimarka, Fransa, İspanya, Hollanda, İngiltere, İskoçya gibi gelişmiş ülkelerde de sürdürüldüğü görülmektedir. Türkiye’deki sanat müzelerinde ise kopyalama programlarına yer verilmediği görülmekte bu bağlamda bu araştırmanın, Türkiye’deki sanat müzeleri için örnek teşkil edeceği ve alan yazınına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Sanat müzelerindeki kopyalama programlarını tarihsel bağlamında ele alan ve Amerika’daki sanat müzelerinde günümüzde gerçekleştirilen kopyalama programlarını betimlemeyi amaçlayan bu çalışma, betimsel tarama modellinde olup, veriler doküman inceleme tekniğiyle toplanmıştır.


Sanat Müzeleri, Sosyal Hizmet Programları, Kopyalama Programları.
 • Blakemore, E. (2016, 02 Eylül). What’s With the People With Easels in Art Museums? [Blog yazısı]. Erişim adresi: https://www.smithsonianmag.com/smart-news/whats-people-easels-art-museums-180960261/
 • Brooklyn Museum, (2019). Art-students and copyists in the Louvre Gallery, Paris. Erişim adresi: https://www.brooklynmuseum.org/opencollection/objects/2482
 • Clark Museum, (2019). Americans Abroad—The Copyist in the Louvre. Erişim adresi: https://www.clarkart.edu/Collection/6382
 • Graves, J. (2008, 21 Ağustos). No, Not Here, That's Not Possible / Why Can't Artists Be Artists at SAM and the Frye? The Stranger. Erişim adresi: https://www.thestranger.com/issues/648112/2008-08-21
 • Gutiérrez, M. C. B. (2017). Los copistas del Museo del Prado. La revalorización de la copia de maestros en el aprendizaje del artista.: La importancia de la copia. Unpublished Doktoral Thesis. Universidad Autónoma de Madrid.
 • Jacobs, E. (2019, 06 Mart). Why 19th-century Paris had a museum full of copies [Blog yazısı]. Erişim adresi: https://www.atlasobscura.com/articles/paris-museum-of-copies
 • Kopya. (t.y.). Türk Dil Kurumu Güncel Türkçe Sözlük içinde. Erişim adresi: https://sozluk.gov.tr/
 • Kopya. (t.y.). Türk Dil Kurumu Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü içinde. Erişim adresi: https://sozluk.gov.tr/
 • Lesser, C. (2018, 15 Mart). How artists are copying masterpieces at world-renowned museums [Blog yazısı]. Erişim adresi: https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-artists-allowed-copy-masterpieces-worlds-prestigious-museums
 • Metropolitan Museum, (2019a). About The Met. Erişim adresi: https://www.metmuseum.org/about-the-met
 • Metropolitan Museum, (2019b). Copyist Program. Erişim adresi: https://www.metmuseum.org/events/programs/met-creates/copyist-program
 • Metropolitan Museum, (2019c). The Met Copyist Program: Terms and Conditions. Erişim adresi: https://www.metmuseum.org/media/files/events/programs/copyistprogram_termsconditions.pdf
 • Metropolitan Museum, (2019d). The Met Copyist Program: Guidelines for Requesting to Copy a Work of Art. Erişim adresi: https://www.metmuseum.org/-/media/files/events/programs/copyist-guidelines.pdf
 • Museu Nacional d'Art de Catalunya, (2019). Copista en el Museu del Louvre (Copyist in the Louvre Museum). Erişim adresi: https://www.museunacional.cat/en/colleccio/copista-en-el-museu-del-louvre-copyist-louvre-museum/isidre-nonell/041090-d
 • Newsom, B. Y., & Silver, A. Z. (1978). The art museum as educator: A collection of studies as guides to practice and policy. University of California Press. CA: Berkeley.
 • Quito, A. (2016, 29 Eylül). Fine Reproductions. [Blog yazısı]. Erişim adresi: https://qz.com/795521/the-rijksmuseum-dutch-national-art-museum-is-actually-rewarding-artists-and-designers-who-copy-its-masterpieces/
 • Smithsonian American Art Museum, (2019). Copyist at the Metropolitan Museum (An Amateur Artist). Erişim adresi: https://americanart.si.edu/artwork/copyist-metropolitan-museum-amateur-artist-22490
 • Sözen, M. ve Tanyeli, U. (2009). Sanat Kavramları ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Whitney Museum of American Art, (2019). The Copyist 1930. Erişim adresi: https://whitney.org/collection/works/10228
 • Valladares, M. (2016). S. Cohen tarafından gerçekleştirilen röportaj. Art, Features, Interviews, New Yorker Spotlight, People/ Spotlight: Maya Valladares helps artists copy famous works at The Metropolitan Museum of Art. Erişim adresi: (https://www.6sqft.com/spotlight-maya-valladares-helps-artists-copy-famous-works-at-the-met-museum/).
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8088-746X
Yazar: Cihan Şule Külük (Sorumlu Yazar)
Kurum: BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Ekim 2019

APA Külük, C . (2019). Sanat Müzelerindeki Kopyalama Programlarının Tarihsel Temelleri ve Amerika’daki Uygulama Örnekleri. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi , () , 378-395 . DOI: 10.21733/ibad.616131