Yıl 2019, Cilt , Sayı , Sayfalar 578 - 588 2019-10-30

Fütürizm Akımının Tarihsel Süreci Bağlamında Fotoğraf Sanatına Kısa Bir Bakış
A Brief Overwiew of the Art of Photography in the Context of the Historical Process of Futurism

Tolga Akalın [1]


Bilim, sanayi ve teknoloji alanındaki gelişmeler insanlık tarihini ve dolayısı ile geleceğini pek çok acıdan etkilemiştir. 20. yy. teknolojik açıdan oldukça hızlı geçmiş ve değişime uğramıştır. Toplumların sosyal ve ekonomik yaşam biçimlerindeki bu dönüşüm, insanların beğeni düzeylerini, istek ve arzularını da farklılaştırmıştır.

Sanat, bu değişimden kendi payına düşüne almıştır. Çeşitli sanat akımları ortaya çıkmış ve bu akımlar başka akımların ilham kaynağı olmaya veya tam tersi bir etki ile karşıt görüş oluşturmaya başlamıştır. Bu akımların içerisinde yıkımı, şiddeti ve kökten değişimi isteyen Fütürizm Akımı, ortaya çıktığı dönemde oldukça ses getirmiştir.

Fütürizm akımının temsilcisi Marinettiy ile birlikte, Fütüristler geçmişin sanatını ve kültürlerini reddetmişlerdir. Geleceğin yeni olanda saklı olduğunu ve buna ulaşmak içinde geçmişin tozlu raflarında kalan sanatsal ve kültürel tüm etkinliklerin ve birikimlerin yok sayılması gerektiğini hatta bu durumu biraz daha ileriye götürerek bunların tamamının yok edilmesi ve yıkılması gerektiğini şiddetli bir şekilde savunmuşlardır.

Fütüristler savunmalarını yaparken sanatın her kolundan yararlanmışlardır. Resim, heykel, tiyatro, edebiyat, sinema gibi alanlar onların başlıca kaynakları olmuştur. Ancak bu akımın kullanılan teknik açısından istek ve arzularını en iyi şekilde yansıttığı alan fotoğraf alanı olmuştur. Çalışmada, fütürizm akımının genel durumu incelendikten sonra fotoğraf alanındaki teknikler tartışılarak ele alınmış ve bu akım içerisinde yer alan sanatçılar ve yaptıkları işler irdelenmiştir.  

Fütürizm, İtalya Sanatı
 • Referans 1.Akalın, T.(2013). Fotoğraf, Ankara: Hangar Kitap.
 • Referans 2.Altay, Ö. (2011).Fütürizm Sanat Akımının Seramik Sanatı Üzerindeki Etkileri,Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü, İstanbul.
 • Referans 3.Antmen, A. (2009 ).20. Yüzyıl Batı Sanatında Akımlar, İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Referans 4.Bragaglia, A. G.(1910), Fütürist Fotodinamizm , 11 Nisan 1910 tarihinde bir broşür olarak Poesia’da (Milano) yayımlanmıştır.
 • Referans 5.Erden,E.,O.(2016). Modern Sanatın kısa Tarihi,İstanbul,Hayalperest Yayınları.
 • Referans 6.F.T. Marinetti. (2008) , Fütürist Manifestolar Kitabı,( Çev. Tuna Yılmaz), İstanbul: AltıKırkBeş Yayın.
 • Referans 7.Göktan,Ç.,M.(2015), Fütürizm Sanat Akımının Oluşumunda Fotoğrafın Önemi, DOI: 10.7816 / ulakbilge- 03-05-02 ulakbilge, 2015, Cilt 3, Sayı 5, Volume 3, Issue 5
 • Referans 8.Hannavy, John, (2008), ed. Encyclopedia of Nineteenth-Century Photography. New York: Routledge.
 • Referans 9.Karasar, N.(2006), Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara, Nobel Yayıncılık.
 • Referans 10.Kern, S.(2003). The Culture of Time and Space:1880-1918, Harvard University Press,Cambridge, Massachusetts.
 • Referans 11.Lynton N. (2004). Modern Sanatın Öyküsü, (Çev. Çapan, S. Öziş). İstanbul: Remzi Kitapevi.
 • Referans 12.M. Çudakova,(1987) Ye. Toddes, "Naslediye i put B. Eyhenbauma", O literature. Rabotı raznıh let,İzd."Sovetskiy pisatel",Moskova.
 • Referans 13.Yıldırım, A. ŞİMŞEK,H .(2004).Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara. Seçkin Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Derleme Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0313-9847
Yazar: Tolga Akalın (Sorumlu Yazar)
Kurum: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ, GÖRELE GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Ekim 2019

APA Akalın, T . (2019). Fütürizm Akımının Tarihsel Süreci Bağlamında Fotoğraf Sanatına Kısa Bir Bakış. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi , () , 578-588 . DOI: 10.21733/ibad.624073