Amaç ve Kapsam

Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi IDEART Uluslararası Tasarım ve Sanat Dergisi’nin amacı, sanat ve tasarımın farklı alanlarında üreten sanatçı akademisyen ve diğer araştırmacıların eserlerini yayınlamaları için bir platform oluşturmaktadır. Bahsi geçenlerin, gerek kendi disiplinlerinde, gerekse de multidisipliner alanda yapmış oldukları çalışmalar derginin içeriğini oluşturacaktır.

Gaziantep Üniversitesi Uluslararası Tasarım ve Sanat Dergisi IDEART gelenekselden moderne farklı disiplinlerdeki sanat ve tasarım çalışmalarına açık olup, sanatın evrenselliğinden yola çıkarak, bu kapsamda hazırlanan çalışmaların daha geniş kitlelere ulaştırılabilmesi gayesindedir. Bu bağlamda dergimiz; plastik sanatlar, dijital sanatlar, sinema, tasarım ve sahne sanatları ile sanat eğitimi alanlarında hazırlanmış eserlere ev sahipliği yaparak sanatçı, tasarımcı ve bu alanlarda çalışan akademisyenlere destek sunmayı hedeflemektedir.

Yayımlanma Ayları
Haziran Aralık