Yazım Kuralları

  • Şablona ulaşmak için tıklayınız
  • Uluslararası Tasarım ve Sanat Dergisi'ne gönderilen makaleler 4500-7500 kelime arasında (Özet ve Kaynakça dışındaki bölümler) ve özeti de maksimum 250 kelime olacak şekilde; üst, alt, sağ ve sol kenarlardan 2,5 cm boşluk olacak şekilde yazılmalıdır. Yükleme yapılacak dosya türünün “.docx” formatında olması gerekmektedir.
  • Makalenin Türkçe ve İngilizce başlıkları koyu, “14” punto, ortalı ve büyük harflerle yazılmalıdır. Her iki dildeki başlık da mutlaka yazılmalıdır. Yazar(lar)ın isimleri makalenin adının altında, ortalanmış olarak “12” punto büyüklüğünde ve koyu yazılmalıdır. Yazar isimleri bölümünün altına yazar bilgileri (adres ve ORCID numarası) 10 punto büyüklüğünde ve sola dayalı olarak yazılmalıdır. Birden fazla yaza olması durumunda yazar bilgileri satırları arasında 6nk boşluk bırakılmalıdır. Yazar isimleri yazılırken sorumlu yazar “*” ile belirtilmeli ve yazar bilgilerinin altında sola dayalı olarak “Sorumlu Yazar: …….@........” şeklinde e-posta adresi verilmelidir.
  • Başlık tek bir satıra sığmıyorsa, satırlar arasında 6nk boşluk bırakılmalıdır. Yazar isimleri ile başlık ve yazar bilgileri bölümü arasında “12nk” boşluk bırakılmalıdır. Aynı orandaki boşluk yazar bilgilerinden sonra özet kısmına geçilirken de bırakılmalıdır.
  • Yazı karakteri “Times New Roman”, yazı büyüklüğü “12” punto olmalıdır. Metinin satır aralığı "birden çok" olacak şekilde “1,15 değerinde”, her paragraf sonrası bırakılacak aralık “6 nk”, her bölüm sonrası bırakılacak paragraf aralığı “6 nk” olmalıdır. Paragraf başlarında 0,5 cm boşluk bırakılmalıdır (Özet ve Abstract Bölümleri hariç). Tüm paragraflar ve başlıklar sol kenardan başlamalıdır. Metin tümüyle iki yana dayalı olarak hizalanmalıdır. Kalın veya altı çizili yazı kullanımı ile metin vurgulama mümkünse yapılmamalıdır.
  • Birinci düzey başlıklar koyu, (Giriş, Özet, Materyal vb) sola dayalı, “12” punto büyüklüğünde ve büyük harflerle yazılmalıdır. İkinci düzey başlıklar, sola dayalı, kelimelerin ilk harfi büyük olarak koyu yazılmalı ve yazı büyüklüğü “12 punto” olmalıdır. Üçüncü düzey başlıklar sola dayalı, ilk kelimenin ilk harfi büyük şekilde “12 punto” ve koyu yazılmalıdır. Üçüncü düzey aşağısında başlık olmamasına dikkat edilmelidir.
  • Yazar bilgilerinden sonra Türkçe bir “Özet” ve İngilizce bir “Abstract” bölümü hazırlanmalıdır. Bu bölümlerde, çalışmanın amacı ile araştırma bulguları ve varsa sonuçlardan bir kesit yer almalıdır. “Özet” ve “Abstract” en fazla “250” kelimeden oluşmalı ve tek satır boşluk ile 10 punto ile yazılmalıdır. Özet ve Abstract’ta, kaynakça, kısaltma, çizelge ve resim gibi ekler yer almamalıdır.
  • Yazıda yer alan tablolar sayfada ortalanmalı ve yazı boyutu olarak 10 punto ile 12 punto arasında bir değer seçilmelidir. Tablo metnin ilgili bölümünde yer almalı ve m tabloya mutlaka gö nderme yapılmalıdır etin içerisinde . Tablolar, “Çizelge” olarak isimlendirilmeli, sırasına uygun olarak numaralandırılmalı ve tablo hakkında bilgi veren başlığı tablonun üst kısmında ortalanmış olarak verilmelidir.
  • Yazıda yer alan resim, şekil, çizim ve benzerleri “şekil” olarak isimlendirilmeli ve sayfa ortasına yerleştirilmelidir. Şekil başlığı, 10 punto olarak şekilin altına ve ortalı yerleştirilmelidir. Şekil, metin içerisinde ilgili olduğu alanda kullanılmalı ve metinde mutlaka gönderme yapılmalıdır. Makalede her sayfaya sayfa numarası verilmeli, bu numaralar sayfanın altında orta kısımda bulunmalıdır. Sayfa numarası yazı karakteri Times New Roman, yazı büyüklüğü ise “11” punto olmalıdır.
  • Atıflar American Psychological Association 7th edition ’a göre yapılmalı, metin içerisinde gösterilmeli ve makalenin sonunda “Kaynakça” bölümünde verilmelidir. 

Son Güncelleme Zamanı: 29.04.2024 15:08:17