İletişim Bilgileri

Editör

Mustafa Cevat ATALAY
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
mcatalay@gantep.edu.tr

Editör Yardımcısı

Memik Bünyamin ÜZÜMCÜ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
buzumcu@gantep.edu.tr

Teknik İletişim

Memik Bünyamin ÜZÜMCÜ
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
buzumcu@gantep.edu.tr