Etik İlkeler ve Yayın Politikası

- Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tasarım ve Sanat Dergisi (IDEART) Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanır.
- IDEART hakemli bir dergidir. Dergiye gönderilen makalelerin ön değerlendirmesi alan editörleri tarafından yapılacak olup bu değerlendirmeyi geçen çalışmalar çift-kör hakemlik sistemiyle incelenecektir. En az iki hakem tarafından uygunluğu kabul edilen çalışmalar yayınlanacaktır.
- Dergiye Plastik sanatlar, dijital sanatlar, tasarım, müzik ve sahne sanatları ile sanat eğitimi alanında yapılmış çalışmalar kabul edilir.
- Önceden yayınlanmış, yayınlanmayı bekleyen ya da değerlendirme sürecine girmiş çalışmalar kabul edilmez.
- Dergi Türkçe ve İngilizce dillerinde yayınlanır.
- Yayımlanan çalışmaların tüm sorumluluğu yazar/yazarlara aittir.
- Derginin aynı yayın dönemi içerisinde bir yazarın birden fazla eseri yayınlanmaz.
- Yayınlanması talep edilen çalışmalar dergi tarafından belirlenen ve sunulan şablona göre ve APA 7 (American Psychological Association 7th edition) atıf sistemi kullanılarak yazılmalıdır.