Yıl 2019, Cilt 6 , Sayı , Sayfalar 178 - 185 2019-10-29

Meaningful Connections: Authentic Leadership and Trust
Anlamlı Bağlantılar: Otantik Liderlik ve Güven

Zeynep Merve ÜNAL [1]


The aim of this study is to investigate the predictive relationship between authentic leadership and trust to supervisor. The data were collected from 104 employees from a variety of jobs and industries in a collectivistic culture, Turkey. In the scope of this study, existing scales are used to collect data. Employees completed the ten-itemed one factor solution trust to supervisor scale and sixteen-itemed four factor solution authentic leadership scale. Structural equation modeling was conducted to test the research hypothesis.  The structural equation modeling results showed a strong positive relationship between authentic leadership and trust to supervisor. The results are discussed along with practical implication, suggestions for future research and limitations. 
Bu araştırmanın amacı otantik liderlik ile yöneticiye güven arasındaki yordayıcı ilişkiyi incelemektir. Araştırma verileri, çeşitli mesleklerde ve sektörlerde çalışan 104 kişilik bir örneklem grubundan toplulukçu kültürden Türkiye’de toplanmıştır. Araştırma kapsamında verileri toplamak için mevcut ölçekler kullanılmıştır. Çalışanlar on ifadeli tek faktör çözümlü yöneticiye güven ölçeğini ve onaltı ifadeli dört faktör çözümlü otantik liderlik ölçeğini doldurmuşlardır. Araştırma hipotezini test etmek için yapısal eşitlik modellemesi uygulanmıştır. Yapısal eşitlik modellemesi sonuçları otantik liderlik ile yöneticiye güven arasında güçlü olumlu ilişkinin var olduğunu göstermiştir. Sonuçlar tatbiki mümkün uygulamalar, gelecek araştırmalar için öneriler ve kısıtlılıklar çerçevesinde tartışılmıştır. 
 • AVOLIO, B. J., & GARDNER, W. L. (2005). Authentic leadership development: Getting to the root of positive forms of leadership. Leadership Quarterly, 16, 315-338.
 • AVOLIO, B. J., LUTHANS, F., & WALUMBWA, F. O. (2004). Authentic Leadership: Theory Building for Veritable Sustained Performance. Working Paper, Gallup Leadership Institute, University of Nebraska-Lincoln.
 • BLAU, P. M. 1964. Exchange and power in social life. New York: John Wiley.
 • BÖRÜ, D. (2001). Örgütlerde güven ortamının yaratılmasında ilk adım. Güvenilir insanlar kim? İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Araştırma ve Yardım Vakfı, 10, 189 -204.
 • CLAPP-SMITH, R., VOGELGESANG, G. R., & AVEY, J. B. (2008). Authentic Leadership and Positive Psychological Capital: The Mediating Role of Trust at the Group Level of Analysis. Journal of Leadership & Organizational Studies, 15(3), 227–240. doi:10.1177/1548051808326596
 • DIENESCH, R. M., & LIDEN, R. C. (1986). Leader–member exchange model of leadership: A critique and further development. The Academy of Management Review, 11(3), 618-634.
 • KONOVSKY, M. A., & PUGH, S. D. (1994). Citizenship behavior and social exchange. Academy of management journal, 37(3), 656-669 doi: 10.2307/256704.
 • FALK, R. F., & MILLER, N. B. (1992). A primer for soft modelling. Akron, OH: University of Akron Press.
 • GARDNER, WL., AVOLIO, BJ., LUTHANS, F., May, D.R., WALUMBWA, F. (2005). Can you see the real me? A self-based model of authentic leader and follower development. The Leadership Quarterly, 16(3), 343-372.
 • ISAKSEN, S. G. (2007). The Climate for Transformation: Lessons for Leaders. Creativity and Innovation Management, 16(1), 3–15. doi:10.1111/j.1467- 8691.2007.00415.x
 • İSLAMOĞLU, G., BİRSEL, M., & BÖRÜ, D. (2007). Kurum içinde güven: Yöneticiye, İş arkadaşlarına ve kuruma yönelik güven ölçümü. Istanbul: Inkılap Kitabevi.
 • KERNIS, M.H. (2003). Towards a conceptualization of Optimal Self-Esteem. Psychological Inquiry, 14(1), 1-26.
 • LUTHANS, F., & AVOLIO, B. J. (2003). Authentic leadership: A positive developmental approach. In Cameron, K.S. and Dutton, J.E. and Quinn, R.E. (Eds.), Positive organizational scholarship. San Francisco, CA: Barrett-Koehler, 241−261.
 • MAY, D. R., CHAN, A., HODGES, T., & AVOLIO, B. J. (2003). Developing the moral component of authentic leadership. Organizational Dynamics, 32, 247-260.
 • MAYER, R.C., DAVIS, J.H. and SCHOORMAN, F. D. (1995). An integrative model of organizational trust. Academy of Management Review, 20, 709-734.
 • ROBINSON, S. L. (1996). Trust and breach of the psychological contract. Administrative Sciences Quarterly, 41, 574-599.
 • ROUSSEAU, D. M., SITKIN, A. B., BURT, R. S., & CAMERER, C. (1998). Not so different after all: A cross-discipline view of trust. Academy of Management Review, 23(3), 393-404.
 • TZAFRIR, S. S., & DOLAN, S. (2004). Trust Me: A Multiple Item Scale for Measuring Manager’s Employee Trust. Management Research, 2 (2),115–32.
 • WALUMBWA, F. O., AVOLIO, B.J., GARDNER, W.L., WERNSING, T.S., & PETERSON, S. J. (2008). Authentic Leadership: Development and validation of a theory-based measure. Journal of Management, 34 (1), 89-126.
 • WAYNE, S.J., SHORE, L.M., & LIDEN, R.C., (1997), “Perceived Organizational Support and Leader Member Exchange: A Social Exchange Perspective”, Academy of Management Journal, 40 (1), 82-111.
 • WHITENER, E. M., BRODT, S. E., KORSGAARD, M. A., & WERNER, J. M. (1998). Managers as initiators of trust: An exchange relationship framework for understanding managerial trustworthy behavior. Academy of Management Review, 23(3), 513-530.
Birincil Dil en
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4927-3117
Yazar: Zeynep Merve ÜNAL (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Ekim 2019

APA Ünal, Z . (2019). Meaningful Connections: Authentic Leadership and Trust . İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 6 () , 178-185 . DOI: 10.17336/igusbd.612648