Yıl 2019, Cilt 7 , Sayı 2, Sayfalar 118 - 126 2019-10-29

Girişimcilik İle Sözleşmelerin Uygulanma Maliyeti Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği

Özden DOĞAN AKIN [1] , Ünal ARSLAN [2] , Metin REYHANOĞLU [3]


Bu çalışmada, 2003-2017 yılları arası Türkiye’de anlaşmaların uygulanma maliyeti ile girişimcilik arasında eş bütünleşme ilişkisi araştırılmıştır. ARDL modelinin kullanıldığı çalışmada kısa ve uzun dönemde sözleşmelerin uygulanma maliyeti ile girişimcilik arasında bir eş bütünleşme ilişkisi saptanmıştır. Girişim faaliyetlerinde yapılan sözleşmelerin uygulanma maliyeti arttıkça girişimcilik azalmaktadır.

Girişimcilik, Sözleşme Uygulanabilirliği, Sözleşmelerin Uygulanma Maliyeti
 • Acemoglu, D., Antr`as, P., & Helpman, E. (2007), “Contracts and Technology Adoption”, The American Economic Review, 07(3), 916–943.
 • Aldrich, H. (2000). Entrepreneurial strategies in new organizational populations. In R. Swedberg (Ed.), Entrepreneurship: The social science view (pp. 211–228). Oxford: Oxford University Press.
 • Aron, J. (2000), “Growth and Institutions: A Review of the Evidence”, The World Bank Research Observer, 15(1), 99-135.
 • Bjørnskov, C., & Foss, N. (2013). “How Strategic Entrepreneurship and the Institutional Context Drive Economic Growth”, Strategic Entrepreneurship Journal, 7(1), 50–69. https://doi.org/10.1002/sej.1148.
 • Brown, R.L., Durbin, J., & Evans, J.M. (1975). “Techniques for Testing the Constancy of Regression Relationships over Time”, Journal of the Royal Statistical Society. Series B (Methodological), 37(2), 149-192.
 • Cooley, T.F., Marimon, R., & Quadrini, V. (2004), “Aggregate Consequences of Limited Contract Enforceability”, Journal of Political Economy, 112(4), 817– 847.
 • Coase, Ronald , “The Nature of The Firm”, Economica, 1937 Vol. 4, No. 16, 386-405.
 • Dickey, D. & Fuller, W. (1979), “Distribution of the Estimators for Au-Toregressive Time Series with a Unit Root”, Journal of the American Statistical Association, 74(366a), 427 -431.
 • Easterly, W. (2001), “Can Institutions Resolve Ethnic Conflict?”, Economic Development and Cultural Chance, 49(4), 687-706.
 • Estrin, S., & Mickiewicz, T. (2012). Shadow economy and entrepreneurial entry. Review of Development Economics, 16(4), 559-578.
 • Global Entrepreneurship Monitor [GEM] (2018), Entrepreneurial Framework Conditions [SPSS Veri Seti]. https://www.gemconsortium.org/data, 09.03.2018
 • Knack, S., & Keefer, P. (1997), “Does Social Capital Have an Economic Payoff? A Cross-Country Investigation”, Quarterly Journal of Economics, 112(4), 1251-1288.
 • Lu, J., & Tao, Z. (2010). Determinants of entrepreneurial activities in China. Journal of Business Venturing, 25(3), 261-273.
 • North, D.C. (1999), Kurumlar, Kurumsal Değişim ve Ekonomik Performans (Çev. Gul Cağalı Guven), İstanbul: Sabancı Universitesi Yayınları.
 • Nunn, N. (2007). “Relationship-Specificity, Incomplete Contracts, and the Pattern of Trade”, The Quarterly Journal of Economics, 122(2), 569–600. https://doi.org/10.1162/qjec.122.2.569.
 • Pesaran, M.H., Shin, Y. & Smith, R.J. (2001), “Bounds Testing Approaches to The Analysis of Level Relationships”, Journal of Applied Econometrics, 16(Special Issue in Memory of John Denis Sargan 1924–1996: Studies in Empirical Macro econometrics), 289–326. doi:10.1002/jae.616
 • Phillips, P.C. B., & Perron, P. (1988), “Testing for Unit Roots in Time Series Regression”, Biometrika, 75(2), 335-346.
 • Pejovich, Svetozar (1988), “Economic Analysis of Institutions and Systems”, International Studies in Economics and Econometrics, Kluwer Academic Publishers.
 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği [TOBB] (2018). Kurulan/Kapanan Şirket İstatistikleri [Excel Veri Belgeleri].https://www.tobb.org.tr/BilgiErisimMudurlugu/Sayfalar/KurulanKapananSirketistatistikleri.php, 09.03.2018.
 • Sobel, R. S. (2008). Testing Baumol: Institutional quality and the productivity of entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 23(6), 641-655.
 • Welter, F., & Smallbone, D. (2006). Exploring the role of trust in entrepreneurial activity. Entrepreneurship Theory and Practice, 30(4), 465-475.
Birincil Dil tr
Konular İktisat
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Özden DOĞAN AKIN
Kurum: İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Ünal ARSLAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Yazar: Metin REYHANOĞLU
Kurum: İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Ekim 2019

APA Doğan Akın, Ö , Arslan, Ü , Reyhanoğlu, M . (2019). Girişimcilik İle Sözleşmelerin Uygulanma Maliyeti Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği . İşletme ve İktisat Çalışmaları Dergisi , 7 (2) , 118-126 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iicder/issue/48806/616067