Duyurular

Özel Sayı - 2023 için Makale Çağrısı
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme: Geçmişten Dersler, Geleceğe Bakış


Dr. Okan BULUT (Özel Sayı Editörü)

University of Alberta, Canada

Son birkaç on yılda, dijital durum belirleme araçlarının (örneğin, bilgisayar tabanlı ya da bilgisayara uyarlanmış testler, oyun tabanlı durum belirleme ve otomatik madde puanlama sistemleri) yükselişiyle birlikte, eğitsel ölçme ve durum belirlemeye genel bakış önemli değişikliklere uğradığını görmekteyiz. Aynı zamanda dijital durum belirleme araçları hem eğitimcilerin öğrencilerin bireysel gereksinimlerini daha verimli biçimde ele almalarını sağlarken, hem de karmaşık öğrenme çıktılarının nasıl ölçülebileceği konusunda devrim yarattı. Araştırmacılar ve uygulayıcılar, bu en son teknolojilerden yararlanarak öğrencilerin performansı, güçlü ve zayıf yönleri hakkında daha derin farkındalıklar sağlayabilen daha gelişmiş istatistiksel yöntemleri kullanabiliyorlar. Bu hesaplama yöntemleri, insan zihni hakkındaki anlayışımızı geliştirmek için büyük bir potansiyele sahiptir. Ancak bu yollar araştırmacıların ve uygulayıcıların güvenirlik, geçerlik ve adalet (dürüstlük, yansızlık) gibi önemli kavramlar üzerinde yeniden düşünmelerini de gerektirmektedir. Bu nedenle eğitsel ölçme ilkelerinin; makine öğrenmesi, yapay zekâ, büyük dil modelleri ve büyük veri analitiği dahil olmak üzere en son teknolojik gelişmelere nasıl uygulanacağını belirlemek için daha fazla araştırma yapılması da gerekmektedir.

Araştırmacılardan eğitsel ölçme ve değerlendirme kavramlarının gelişimini ve bu kavramların geleceğine yönelik bakış açısını tartışarak bu özel sayıya katkıda bulunmalarını istiyoruz. Eğitsel ölçme ve değerlendirmenin temel kavramları ve süreçleri üzerine hatırlatıcı notlar ve alanyazın derlemeleri (incelemeleri) gibi görgül ya da kuramsal çalışmaların sunulmasını memnuniyetle karşılayacağımızı belirtmek isteriz.

IJATE’nin bu özel sayısı 29 Ekim 2023 günü görünüme çıkacaktır. Bu nedenle bu sayının Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılına yakışacağını düşünüyoruz. Bu özel sayıda yayımlanacak çalışmaların Türk ve dünya bilimine yeni bakış açıları kazandıracağını umuyoruz.

Özel sayının ilgilendiği konular aşağıdaki başlıkları içermekle birlikte ölçme ve değerlendirmenin diğer konularını da kapsamaktadır:

• Geçerlik ve güvenirlik gibi temel kavramların tarihsel gelişimi ve geleceği
• Yenilikçi durum belirleme yöntemleri ve araçları (ör. bireye uyarlanmış testler, bireysel öğretim sistemleri ve üst düzey düşünme becerileri)
• Modern test geliştirme araçları (ör. otomatik madde üretimi)
• Hesaplamalı psikometri uygulamaları
• Öğrenme analitiği ve sınıfta veriye dayalı karar verme
• Durum belirlemede doğal dil işleme uygulamaları (ör. otomatik açık uçlu madde puanlaması)
• Dijital durum belirlemelerden elde edilen karmaşık verileri (ör. işlem verileri) çözümleme yaklaşımları
• Eğitsel durum belirlemelerde sanal/artırılmış gerçeklik ve oyunlaştırma
• Gelişmiş teknolojilerle ilgili etik, önyargı ve adaletle ilgili zorluklar (ör. ChatGPT)
• Kopya çekme, madde ön bilgisi ve test güvenliği ihlalleri gibi test usulsüzlükleri

Başvurularınızı ve bu duyuruyu ilgili meslektaşlarınız, öğrencileriniz ve uygulayıcılarınızla paylaşmanızı bekliyoruz.

Makaleler  https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijate  adresi üzerinden elektronik olarak gönderilmelidir.

 

Lütfen editöre, bildirinizin bu bildiri çağrısı için dikkate alınması gerektiğini ön yazıda belirtmeniz gerektiğini unutmayın.

 

Makaleler 07 Mayıs 2023 ile 30 Eylül 2023 tarihleri arasında davet edilmiş olup, Özel Sayı'nın 29 Ekim 2023 tarihinde yayınlanması hedeflenmektedir.

Tüm başvurular normal hakem değerlendirmesinden geçecektir.

Bu özel sayı ile ilgili sorularınız için lütfen iletişime geçiniz:  Dr. N. Tugce Simsek, Kocaeli Üniversitesi, ijate.info@gmail.com


23824         23823             23825