Derleme
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ZİYARETÇİ MOTİVASYONU VE YEREL YEMEK

Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 1, 68 - 77, 30.06.2018
https://doi.org/10.30625/ijctr.435022

Öz

Ziyaretçileri seyahat davranışlarını yapmaya iten güdülerin incelenmesi, motivasyon faktörlerinin ortaya konması açısından önemlidir. Önceki araştırmalar, ziyaretçilerin ihtiyaç ve isteklerini tatmin edecek destinasyonlar seçme yönünde eğilimli olduklarını göstermektedir. Ziyaretçi motivasyonu tanımlanırken kim, ne zaman, nerede, nasıl gibi soruların açıklanması mümkün olduğu halde, neden sorusunun açıklanması zor olmaktadır. Bu durum, ziyareti gerçekleştiren bireylerin farklı kültürlerden gelmeleri ile istek ve ihtiyaçlarının ve içsel motivasyonlarının oluşturduğu davranış ve yönelişlerinin birbirinden farklı olmasından kaynaklanmaktadır.

Günümüzde seyahat sebeplerinin arasında yer almaya başlayan yerel yiyecekler, gastronomi turizminin önemli bir parçası haline gelmiştir. Alternatif turizm türleri arasında yer alan gastronomi turizmi ile yerel yiyecekler arasında yakın bir ilişki vardır. Yerel yiyecek ve içecekler bir bölge için çekim unsuru olabilmektedir. Temel olarak yerel yiyecekler, belli bir bölge ve yöreye özgü, üretimi, pişirmesi, tüketimi, sunumu, tadı farklı olan yiyeceklerdir. Yerel yiyeceklerin tüketiminin gastronomi turizmi bağlamında değerlendirilmesi için seyahat amacının yiyecek olması gerekmektedir. Bu derlemede, öncelikle ziyaretçi motivasyonu kavramına değinilmiş olup sonrasında yerel yiyecekler ve gastronomi turizmi kavramları üzerinde durulmuştur.

Kaynakça

 • Arısoy, E. V. (n.d.). Dünya’da ve Türkiye’de Yemek Turizmi | EMRE VOLKAN ARISOY. Retrieved May 9, 2018, from http://www.turizmhaberleri.com/KoseYazisi.asp?ID=1093
 • Blank, F. (2003). Gastronomy. In S. H. Katz & W. W. Weaver (Eds.), Encyclopedia of Food and Culture (pp. 102–103). Thomson.
 • Brittin, H. C. (2011). Food and Culture Around the World Handbook. Prentice Hall.
 • Cabinet Office. (2008). Cabinet Office Food Matters: Towards a Strategy for the 21 st Century The Strategy Unit. Retrieved from https://www.nutrition.org.uk/attachments/117_Food Matters Towards a Strategy for the 21st century.pdf
 • Chiru, C., Ciuchete, S. G., & Moraru, L. C. (2011). The Ecological Dimention of Gastronomic Tourism. Risks & Global Trends in The Age of Crisis. Quality - Access to Success, 177.
 • Crompton, J. L., & McKay, S. L. (1997). Motives of visitors attending festival events. Annals of Tourism Research, 24(2), 425–439. https://doi.org/10.1016/S0160-7383(97)80010-2
 • Fodness, D. (1994). Measuring tourist motivation. Annals of Tourism Research, 21(3), 555–581. https://doi.org/10.1016/0160-7383(94)90120-1
 • Gelen, Ö., & Saki̇n-Yilmazer, M. (2015). Yöresel Bir Lezzet Olan Keşkeğin Bilinirliğinin Araştırılması. In 4. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu (p. 36). Hatay.
 • Goeldner, C., & Ritchie, J. (2007). Tourism principles, practices, philosophies. John Wiley & Sons.
 • Hall, C. M., Sharples, L., Mitchell, R., Macionis, N., & Cambourne, B. (2003). Food Tourism Around the World: Development, Management and Markets. Elsevier, 1–390. https://doi.org/10.1016/B978-0-7506-5503-3.50005-1
 • Handszuh, H. F. (2003). Local food in tourism policies. WTO-CTO Local Food & Tourism International Conference, Larnaka, Cyprus, 9-11 November 2000, 173–179.
 • Huang Songshan, S. (2007). The Effects of Motivation, Past Experience, Perceived Constraint and Attitute on Tourist Revisit Intention. THE HONG KONG POLYTECHNIC UNIVERSITY.
 • Ilbery, B., Watts, D., Simpson, S., Gilg, A., & Little, J. (2006). Mapping local foods: evidence from two English regions. British Food Journal, 108(3), 213–225. https://doi.org/10.1108/00070700610651034
 • Korsgaard, C. (1986). Aristotle on function and virtue. History of Philosophy Quarterly, 3(3), 259–279.
 • Kurgun, H., & Bağıran Özşeker, D. (Eds.). (2016). Gastronomi ve Turizm. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Morris, C., & Buller, H. (2003). The local food sector. British Food Journal, 105(8), 559–566. https://doi.org/10.1108/00070700310497318
 • Nisari, M. A. (2018). Ziyaretçilerin Yerel Yemek Tüketim Motivasyonlarının Analizi: Çeşme Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Izmir Katip Çelebi Üniversitesi.
 • Özgen, I. (2015). Uluslararası Gastrononmiye Genel Bakış. In Uluslararası Gastronomi. Ankara.
 • Pearson, D., Henryks, J., Trott, A., Jones, P., Parker, G., Dumaresq, D., & Dyball, R. (2011). Local food: understanding consumer motivations in innovative retail formats. British Food Journal, 113(7), 886–899. https://doi.org/10.1108/00070701111148414
 • Pizam, A., Neumann, Y., & Reichel, A. (1979). Tourist satisfaction: Uses and misuses. Annals of Tourism Research, 6(2), 195–197. https://doi.org/10.1016/0160-7383(79)90146-4
 • Rand, G., & Heath, E. (2008). Towards a Framework for Food Tourism as an Element of Destination Marketing Towards a Framework for Food Tourism as an Element of Destination Marketing Background and Objectives. Current Issues in Tourism. https://doi.org/10.2164/cit/226.0
 • Rao, H., Monin, P., & Durand, R. (2003). Institutional Change in Toque Ville: Nouvelle Cuisine as an Identity Movement in French Gastronomy. American Journal of Sociology, 108(4), 795–843. https://doi.org/10.1086/367917
 • Sakin-Yilmazer, M. (2017). Convective Drying Behavior of Tarhana Dough. Journal of Food Process Engineering, 40(1), 2–8. https://doi.org/10.1111/jfpe.12296
 • Sakin-Yilmazer, M. (2013). Convective drying behaviour of tarhana flakes. In The Proceedings of the 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (abstract). Struga, Macedonia.
 • Saki̇n-Yilmazer, M., Akbaba, A., & Demir, C. (2018). Geleneksel Gıda Maddelerimizden Tarhana Üzerine Bir Çalışma. In VII. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu. İskenderun.
 • Seyfang, G. (2008). Avoiding Asda? Exploring consumer motivations in local organic food networks. Local Environment, 13(3), 187–201. https://doi.org/10.1080/13549830701669112
 • Wolf, E. (2006). Culinary Tourism The Hidden Harvest. Lowa: Kendall/Hunt Publishing Company.
 • Yalçın, B. (2015). Nasıl Gastronomi Şehri Olunur. 1. Avrasya Uluslararsı Turizm Kongresi Bildiri Kitabı, 1, 588.
 • Zağrali, E., & Akbaba, A. (2015). Turistlerin Desti̇nasyon Seçi̇mi̇nde Yöresel Yemekleri̇n Rolü İzmi̇r Yarimadası’nı Zi̇yaret Eden Turi̇stleri̇n Görüşleri̇ Üzeri̇ne Bi̇r Araştirma. Journal of Yasar University, 40(10), 6633–6644.

VISITOR MOTIVATION AND LOCAL FOOD

Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 1, 68 - 77, 30.06.2018
https://doi.org/10.30625/ijctr.435022

Öz

Exploring the motives that drive visitors to do their travel behavior is important for research. Previous research explaining visitor motivation suggests that visitors tend to choose destinations that will satisfy their needs and desires. While defining visitor motivation, it is difficult to explain why instead of where, when, where and how. The difficulty of answering “why” is that the wishes, needs, cultures and the behavior and direction of visitors’ inner motivations are different.

Local foods, which are now among the travel reasons, have become an important part of gastronomic tourism. There is a close relationship between local foods and gastronomy tourism, which are among the alternative tourism types. The notion of visitor, including day-trippers and tourists, represents the majority of participants in gastronomy tourism. Local food and drinks can be an attraction for a region. Basically, local foods are foods that are specific to a particular region and producing, cooking, consuming, serving and tastes are different in every region. In order to assess the consumption of local foods in the context of gastronomic tourism, it is necessary that the main travel reason should be food. In this review, initially, the concept of motivation was given, and then, local food and gastronomy concepts were emphasized. 

Kaynakça

 • Arısoy, E. V. (n.d.). Dünya’da ve Türkiye’de Yemek Turizmi | EMRE VOLKAN ARISOY. Retrieved May 9, 2018, from http://www.turizmhaberleri.com/KoseYazisi.asp?ID=1093
 • Blank, F. (2003). Gastronomy. In S. H. Katz & W. W. Weaver (Eds.), Encyclopedia of Food and Culture (pp. 102–103). Thomson.
 • Brittin, H. C. (2011). Food and Culture Around the World Handbook. Prentice Hall.
 • Cabinet Office. (2008). Cabinet Office Food Matters: Towards a Strategy for the 21 st Century The Strategy Unit. Retrieved from https://www.nutrition.org.uk/attachments/117_Food Matters Towards a Strategy for the 21st century.pdf
 • Chiru, C., Ciuchete, S. G., & Moraru, L. C. (2011). The Ecological Dimention of Gastronomic Tourism. Risks & Global Trends in The Age of Crisis. Quality - Access to Success, 177.
 • Crompton, J. L., & McKay, S. L. (1997). Motives of visitors attending festival events. Annals of Tourism Research, 24(2), 425–439. https://doi.org/10.1016/S0160-7383(97)80010-2
 • Fodness, D. (1994). Measuring tourist motivation. Annals of Tourism Research, 21(3), 555–581. https://doi.org/10.1016/0160-7383(94)90120-1
 • Gelen, Ö., & Saki̇n-Yilmazer, M. (2015). Yöresel Bir Lezzet Olan Keşkeğin Bilinirliğinin Araştırılması. In 4. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu (p. 36). Hatay.
 • Goeldner, C., & Ritchie, J. (2007). Tourism principles, practices, philosophies. John Wiley & Sons.
 • Hall, C. M., Sharples, L., Mitchell, R., Macionis, N., & Cambourne, B. (2003). Food Tourism Around the World: Development, Management and Markets. Elsevier, 1–390. https://doi.org/10.1016/B978-0-7506-5503-3.50005-1
 • Handszuh, H. F. (2003). Local food in tourism policies. WTO-CTO Local Food & Tourism International Conference, Larnaka, Cyprus, 9-11 November 2000, 173–179.
 • Huang Songshan, S. (2007). The Effects of Motivation, Past Experience, Perceived Constraint and Attitute on Tourist Revisit Intention. THE HONG KONG POLYTECHNIC UNIVERSITY.
 • Ilbery, B., Watts, D., Simpson, S., Gilg, A., & Little, J. (2006). Mapping local foods: evidence from two English regions. British Food Journal, 108(3), 213–225. https://doi.org/10.1108/00070700610651034
 • Korsgaard, C. (1986). Aristotle on function and virtue. History of Philosophy Quarterly, 3(3), 259–279.
 • Kurgun, H., & Bağıran Özşeker, D. (Eds.). (2016). Gastronomi ve Turizm. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Morris, C., & Buller, H. (2003). The local food sector. British Food Journal, 105(8), 559–566. https://doi.org/10.1108/00070700310497318
 • Nisari, M. A. (2018). Ziyaretçilerin Yerel Yemek Tüketim Motivasyonlarının Analizi: Çeşme Örneği. Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Izmir Katip Çelebi Üniversitesi.
 • Özgen, I. (2015). Uluslararası Gastrononmiye Genel Bakış. In Uluslararası Gastronomi. Ankara.
 • Pearson, D., Henryks, J., Trott, A., Jones, P., Parker, G., Dumaresq, D., & Dyball, R. (2011). Local food: understanding consumer motivations in innovative retail formats. British Food Journal, 113(7), 886–899. https://doi.org/10.1108/00070701111148414
 • Pizam, A., Neumann, Y., & Reichel, A. (1979). Tourist satisfaction: Uses and misuses. Annals of Tourism Research, 6(2), 195–197. https://doi.org/10.1016/0160-7383(79)90146-4
 • Rand, G., & Heath, E. (2008). Towards a Framework for Food Tourism as an Element of Destination Marketing Towards a Framework for Food Tourism as an Element of Destination Marketing Background and Objectives. Current Issues in Tourism. https://doi.org/10.2164/cit/226.0
 • Rao, H., Monin, P., & Durand, R. (2003). Institutional Change in Toque Ville: Nouvelle Cuisine as an Identity Movement in French Gastronomy. American Journal of Sociology, 108(4), 795–843. https://doi.org/10.1086/367917
 • Sakin-Yilmazer, M. (2017). Convective Drying Behavior of Tarhana Dough. Journal of Food Process Engineering, 40(1), 2–8. https://doi.org/10.1111/jfpe.12296
 • Sakin-Yilmazer, M. (2013). Convective drying behaviour of tarhana flakes. In The Proceedings of the 2nd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (abstract). Struga, Macedonia.
 • Saki̇n-Yilmazer, M., Akbaba, A., & Demir, C. (2018). Geleneksel Gıda Maddelerimizden Tarhana Üzerine Bir Çalışma. In VII. Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu. İskenderun.
 • Seyfang, G. (2008). Avoiding Asda? Exploring consumer motivations in local organic food networks. Local Environment, 13(3), 187–201. https://doi.org/10.1080/13549830701669112
 • Wolf, E. (2006). Culinary Tourism The Hidden Harvest. Lowa: Kendall/Hunt Publishing Company.
 • Yalçın, B. (2015). Nasıl Gastronomi Şehri Olunur. 1. Avrasya Uluslararsı Turizm Kongresi Bildiri Kitabı, 1, 588.
 • Zağrali, E., & Akbaba, A. (2015). Turistlerin Desti̇nasyon Seçi̇mi̇nde Yöresel Yemekleri̇n Rolü İzmi̇r Yarimadası’nı Zi̇yaret Eden Turi̇stleri̇n Görüşleri̇ Üzeri̇ne Bi̇r Araştirma. Journal of Yasar University, 40(10), 6633–6644.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm Derleme
Yazarlar

Mehmet Alper NİSARİ>
EGE ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0394-3787
Türkiye


Melike YİLMAZER> (Sorumlu Yazar)
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
0000-0002-6830-1331
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2018
Gönderilme Tarihi 20 Haziran 2018
Kabul Tarihi 26 Haziran 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Nisari, M. A. & Yilmazer, M. (2018). ZİYARETÇİ MOTİVASYONU VE YEREL YEMEK . International Journal of Contemporary Tourism Research , 2 (1) , 68-77 . DOI: 10.30625/ijctr.435022