Yayın Politikası

 • Gönderilen makaleler özgün ve yazara ait olmalıdır.

 • Kaynaklar "Referanslar" bölümünde belirtilmelidir.

 • IJESIM bilimsel makaleleri memnuniyetle kabul etmekte ve hiç bir yayın ücreti talep etmemektedir.

 • "Yazım Kuralları" bölümünde belirtilen kurallara uygun olmayan ve belirtilen içeriğin dışına çıkan makaleler değerlendirmeye alınmayacak ve yayın kurulu ya da hakem değerlendirilmesine gönderilmeyecektir.

 • Dergiye yüklenen makaleler özgün, daha önce yayınlanmamış ve yayın incelemesi için başka bir dergi veya platforma gönderilmemiş olmalıdır.

 • Yazarlar makalelerini yazım denetimi aşamasında veya yayınlanması için kabul edildikten sonra geri çekemezler. Makalenin geri çekilmesi ve / veya başka bir dergiye yayınlanmak üzere gönderilmesi ancak 8 hafta içerisinde IJESIM'den geri bildirim alınmaması durumunda mümkündür.

 • Gönderilen makalenin yayın için kabul edilmesi durumunda yazar; hakemler ve yayıncı tarafından yayınlanacak makale için önerilen (eğer varsa) düzeltmeleri yapar.

 • Makalenin birden fazla yazara ait olması durumunda, makaleyi yayın için gönderen yazarın diğer yazar (lar) adına yetkili ve sorumlu olduğu varsayılır.

 • Makalenin yayın için uygun hazırlandığı kararı verildikten sonra, makalede düzenleme yapılamaz.

 • IJESIM bilimsel ilkelere, ahlaka ve insan haklarına saygılı bir dergidir. Bu nedenle, çalışmalarını gönderen yazarların bu kuralları kabul ettikleri öngörülür. Aksi halde, tüm yasal sorumluluklar yazara(lara) aittir.

 • Makalelerin yayınlanması için yazarlara ödeme yapılmayacaktır.

 • Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler yazarlara iade edilmez.

 • Kabul edilen tüm makalelerin telif hakları IJESIM'e aittir.