Makale Değerlendirme Süreci

  • Hakem raporlarından birinin makalenin "yayınlanamayacağını", diğerinin "yayınlanabilir" olduğunu belirtmesi halinde, editör makaleyi üçüncü bir hakeme gönderir ve sorumlu yazar(lar)a bu sonucu elektronik posta veya dergi platformu üzerinden bildirir.

  • Hakemlerin raporlarından birinin makalenin "düzenleme" ye ihtiyacı olduğunu, diğeri makalenin "yayınlanamayacağını" belirttiğinde, editör makaleyi bir kez daha değerlendirir. Bu değerlendirme sonrasında, editör ya çalışmayı ret eder ya da üçüncü bir hakeme gönderir ve sorumlu yazar(lar)a bu sonucu elektronik posta ya da dergi platformu aracılığıyla bildirir.

  • Hakem raporlarının en azından birinin makalenin "düzeltilmesi" gerektiğini belirtmesi durumunda, yazı her iki hakem raporu ile birlikte elektronik posta ve dergi platformu aracılığıyla yazara geri gönderilecektir. Bu noktadan sonra, yazarın makale üzerindeki düzenlemeyi bir ay içinde tamamlaması ve düzenlenen makaleyi dergi platformuna yüklemesi gerekmektedir.

  • Çalışma editörden düzeltme almış ise; yazar, düzenlenen makaleyi sisteme tekrar yükler, hakemler makaleyi tekrar gözden geçirir ve görüşlerini dört hafta içinde açıklar.

  • Hakem raporlarının her ikisi de makalenin "yayınlanamayacağı" nı belirtiyorsa, yazar bu sonuçtan elektronik posta ve dergi platformu üzerinden haberdar edilir ve makale değerlendirme sürecinden çıkarılır.

  • Eğer her iki hakemden gelen raporlar makalenin "yayınlanabileceğini" belirtiyorsa, yazar bu sonuçtan bir elektronik posta ve dergi platformu üzerinden haberdar edilir ve makale yayın aşamasına alınır.

  • Hakemler, makalelere ilişkin inceleme raporlarını dört haftalık bir süre içinde sisteme yükler.

  • Yüklenen makaleler, içerik, form ve yayın politikası ile ilgili olarak editör tarafından yedi gün içerisinde gözden geçirilir. Yayın politikalarına uygun olmayan makaleler daha ileri gözden geçirilmez ve hakemlere yönlendirilmez. Politikalara uygun olan ve ön incelemeyi başarıyla geçen makaleler, editör tarafından yayın kuruluna ve incelenmek üzere iki hakeme yönlendirilir.