Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Pandemi Sürecinde Çocukluk Dönemi Korkuları

Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 14, 447 - 568, 31.10.2020

Öz

Dünya genelinde 2020 yılı mart ayında ortaya çıkan covid-19 pandemi süreci ile ülke yönetimleri salgının önüne geçmek için çeşitli önlemler almaya başlamıştır. Bun önlemler içerisinde okulların tatil edilmesi ve belirli yaş gruplarının sosyal izolasyonudur. Türkiye’de benzer önlemler alınmıştır. Önce tüm kademelerde eğitim veren resmi ve özel okullar tatil edilmiş ve uzaktan eğitime başlatılmış, sonrasında 20 yaş altı çocuklara sosyal izolasyon uygulanmıştır. Birden ortaya çıkan salgın bireylerin sosyal hayatında önemli değişikliklere sebep olmuştur. Bu değişimin ruhsal yapılar üzerinde de etkisi olduğu görüşmüştür. Bu araştırma pandemi sürecinde sosyal izolasyona maruz bırakılan okul öncesi çocukların yaşadıkları korkuların belirlenmesi ve bu bağlamda ailelerin nasıl çözüm yolları ürettiklerinin tespitini amaçlamaktadır. Araştırma nitel araştırma yöntemlerinden olan fenomenoloji araştırma yöntemi temel alınarak yapılandırılmıştır. Araştırmanın fenomeni “covid-19” dur. Araştırma katılımcıları okul öncesi kurumlarda öğrenim gören çocuğu olan 34 ailedir. Araştırma verileri yapılandırılmış görüşme formları ile İnternet aracılığı ile toplanmıştır. Araştırma bulgularında çocukların yaşadıkları korkuların öfke nöbeti, nedensiz ağlama, hırçınlık ve bağırma olduğu görülmüştür. Karşılaşılan sorunlara yönelik ailelerin bir kısmının yanıltıcı bilgilendirmeler yaptığı görülmüştür. Araştırma bulgu ve sonuçları makale içerisinde detaylandırılmıştır.

Kaynakça

 • Bakırcıoğlu, R. (2002). Çocuk Ruh Sağlığı ve Uyum Bozuklukları. Ankara: Anı.
 • Courtney, D., Watson, P., Battaglia, M., Mulsant, B. H., & Szatmari, P. (2020). COVID-19 Impacts on Child and Youth Anxiety and Depression: Challenges and Opportunities. The Canadian Journal of Psychiatry.
 • Creswell, C., & Willetts, L. (2012). Overcoming Your Child's Fears and Worries. UK: Hachette
 • Dirim, A. (2003). Çocuk Ruh Sağlığı. İstanbul: Esin.
 • Gadner, M. J., Gardiner, H. W. (2010). Çocuk ve Ergen Gelişimi (Çev. B. Onur). İstanbul: İmge.
 • Kırkıncıoğlu, M. (1999). Çocuk Ruh Sağlığı. İstanbul: Ya- Pa.
 • Liu, J. J., Bao, Y., Huang, X., Shi, J., & Lu, L. (2020). Mental health considerations for children quarantined because of COVID-19. The Lancet Child & Adolescent Health, 4(5), 347-349.
 • Phelps, C., & Sperry, L. L. (2020). Children and the COVID-19 pandemic. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, 12(S1), S73-S75. http://dx.doi.org/10.1037/tra0000861
 • Sargın, N. (2012). Çocuklarda ruh sağlığı. Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Seven, S. (2011). Çocuk Ruh Sağlığı. Ankara: Pegem
 • Tang, W., Hu, T., Hu, B., Jin, C., Wang, G., Xie, C., … Xu, J.. (2020). Prevalence and correlates of PTSD and depressive symptoms one month after the outbreak of the COVID-19 epidemic in a sample of home-quarantined Chinese university students. Journal of Affective Disorders. Journal of Affective Disorders. http://doi.org/10.1016/j.jad.2020.05.009
 • Weilburger, L. S. (2008). Çocuk Ve Disiplin: Çocuğumuza Davranış Yöntemleri (İ. Özbaş, Çev.). İstanbul: Ekinok
 • Yörükoğlu, A. (2008). Çocuk Ruh Sağlığı. İstanbul: Özgür.
 • Yörükoğlu, A. (2017). Çocuk ruh sağlığı: çocuğun kişilik gelişimi eğitimi ve ruhsal sorunları. İstanbul: Özgür yayınları.
 • Yüksel, E. (2009). Çocuk Ve Anne Baba Yaşam Rehberi. İstanbul: Ekinoks.
 • Zhao, H., He, X., Fan, G., Li, L., Huang, Q., Qiu, Q., ... & Xu, H. (2020). COVID-19 infection outbreak increases anxiety level of general public in China: involved mechanisms and influencing factors. Journal of Affective Disorders.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Fatma ALİSİNANOĞLU>
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ
Türkiye


Enver TÜRKSOY> (Sorumlu Yazar)
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4321-3017
Türkiye


Ridvan KARABULUT>
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ekim 2020
Gönderilme Tarihi 20 Ağustos 2020
Kabul Tarihi 18 Ekim 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 6, Sayı 14

Kaynak Göster

APA Alisinanoğlu, F. , Türksoy, E. & Karabulut, R. (2020). Pandemi Sürecinde Çocukluk Dönemi Korkuları . Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi , 6 (14) , 447-568 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijhe/issue/57645/782570

Uluslararası Beşeri Bilimler ve Eğitim Dergisi 

Bu eser Creative Commons Alıntı-Gayri Ticari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY-NC-ND 4.0) ile lisanslanmıştır.