Amaç ve Kapsam

Uluslararası Alan Eğitimi Dergisi (IJOFE) eğitim alanlarında özgün araştırma makaleleri yayımlamayı amaçlayan yılda üç kez yayına çıkan, hakemli, bağımsız, ücretsiz bir dergidir. IJOFE alan eğitimi çalışmalarının geliştirilmesi ve yapılan çalışmaların yayına dönüştürülmesini hedeflemektedir. Derleme çalışmaları, uygulamalı veya kuramsal çalısmalar, model önerileri, analiz ve degerlendirmeler, nicel ve nitel arastırmalar, ölçek geliştirme çalışmaları, öğretim materyali tasarlama çalışmaları ve araştırma makaleleri yayına kabul edilmektedir.

IJOFE başta alan eğitimine yönelik olmak üzere eğitimin geneline kaliteli ve bilimsel süreçlerden geçen yayınları kazandırmak amacıyla yayın hayatını sürdürmektedir. Uluslararası alan eğitimi dergisi yayın kapsamında şu alanlar yer almaktadır.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
Biyoloji Eğitimi ve Öğretimi
Coğrafya Eğitimi ve Öğretimi
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi
Eğitim Programları ve Öğretimi
Eğitim Yönetimi ve Denetimi
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
Felsefe Grubu Eğitimi
Fen Bilgisi Eğitimi ve Öğretimi
Fizik Eğitimi ve Öğretimi
Güzel Sanatlar Eğitimi
Kimya Eğitimi ve Öğretimi
Matematik Eğitimi ve Öğretimi
Müzik Eğitimi ve Öğretimi
Okullarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Okul Öncesi Eğitimi
Özel Eğitim
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler Eğitimi ve Öğretimi
Tarih Eğitimi ve Öğretimi
Teknoloji ve Tasarım Eğitimi
Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi-Öğretimi
Türkçe Eğitimi ve Öğretimi
Yabancı Diller Eğitimi ve Öğretimi


Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

2022 yılından itibaren İngilizce çalışmalara öncelik verilecektir. 

       

                         International Journal of Field Educatİon (IJOFE)

                                                      ISSN: 2149-3030