Etik İlkeler ve Yayın Politikası

IJOFE Daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış eserleri kabul etmektedir. 

Yazarlar çalışmaları için etik kurul izin belgesini yüklemek durumundadır (Uygulama ve araştırma çalışmaları için gereklidir. Buna karşın 2020 yılı öncesinde yapılan çalışmalar hariç)

Yazarlar ayrıca telif devir formunu imzalayarak yüklemekle de sorumludurlar. 

Araştırmacılar çalışmaları için intihal raporu alarak sisteme yüklemelidirler.  

Yayınların sorumluluğu yazarlara aittir. 

Yayın Politikası 

Yılda üç kez Mart-Temmuz-Kasım olmak üzere yayınlanmaktadır. 

Her sayı da en fazla 8 makale ile yayına çıkılacaktır

2022 yılından itibaren yayın dili olarak İngilizce olan çalışmalara öncelik verilecektir. 

Yazarlar Türkçe olarak çalışmalarını yükleyebilirler, yayın kabul edildiği takdirde  İngilizce metin ile güncellemelidirler.

Değerlendirme süreci

IJOFE ye yayımlanmak üzere gönderilen çalışmaların orjinal olması ve daha önce hiçbir yerde yayımlanmamış olması gerekmektedir.

Dergiye gönderilmiş olan çalışmalar değerlendirilmek üzere yazar adları gizli tutularak hakemlere gönderilecektir.

IJOFE'de kör hakemlik sitemi uygulanmaktadır.

Değerlendirme sürecinin 45 gün olması öngörülmekte ama bazı durumlarda zaman değişikliği yaşanabilmektedir.

IJOFE, DOI numarası kullanmasından dolayı her sayı zamanı (Mart-Temmuz-Kasım) beklenmeden yeni çalışmalar yayınlanabilmektedir.

Değerlendirme süreci olumlu tamamlanan çalışmalar "erken görünüm" başlığı altında DOI numaraları verilerek yayınlanabilmektedirler. 
       

                         International Journal of Field Educatİon (IJOFE)

                                                      ISSN: 2149-3030