Dergi Kurulları

Editör/Editor

Doç. Dr. Genç Osman İLHAN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ Türkiye
Sosyal Bilgiler Eğitimi
Doç. Dr. Şahin ORUÇ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-8666-3654 Türkiye
Sosyal Bilgiler Eğitimi

Yayın Kurulu/ Publishing Board

Dr. Hasan Ünal, Yildiz Technical University

Dr. Gül Tuncel, Marmara University

Dr. Hansel Burley, Texas Tech University

Dr. Ergun Öztürk, Erciyes University

Dr. Taisir Subhi Yamin, Ulm University

Dr. Mustafa Sami Topçu, Yildiz Technical University

Dr. Deanna Lankford, University Of Missouri

Dr. Erdoğan Tezci, Balıkesir Univeristy

Dr. Adnan Altun, Abant İzzet Baysal University

Dr. Selahattin Kaymakçı, Kastamonu University

Dr. Mustafa Bektaş, Sakarya University

Dr. Mustafa Dolmaz Danışma Kurulu / Advisory Board

 

Prof. Dr. Mustafa Safran, Gazi University

Prof. Dr. Bahri Ata, Gazi University

Prof. Dr. İbrahim Kocabaş, Yildiz Technical University

Prof. Hasan Basri Gündüz, Yildiz Technical University

Prof. Dr. Ahmet Ali Gazel, Afyon Kocatepe University

Prof. Dr. Ahmet Şimşek, İstanbul University

Prof. Dr. Erdal Akpınar, Erzincan University

Prof. Dr. Hansel Burley,  Texas Tech University

Prof. Dr. Hilmi Demirkaya, Akdeniz University

Prof. Dr. Mehmet Engin Deniz, Yildiz Technical University

Prof. Dr. Mehmet Şahingöz, Gazi University

Prof. Dr. Mehmet Fatih Özmantar, Gaziantep University

Prof. Dr. Mustafa Ergün, Afyon Kocatepe University

Prof. Dr. Mustafa Talas, Nigde Ömer Halisdemir University

Prof. Dr. Necdet Hayta, Gazi University

Prof. Dr. Refik Turan, Gazi University

Prof. Dr. Remzi Kılıç, Erciyes University

Prof. Dr. Ali Taş, Kirikkale University

Prof. Dr. Cengiz Dönmez,Gazi University

Prof. Dr. Güray Kırpık, Gazi University

Prof. Dr. Halil İbrahim Sağlam, Medeniyet University

Prof. Dr. Kubilay Yazıcı, Nigde Ömer Halisdemir University

Prof. Dr. Soner Mehmet Özdemir, Mersin University

Assoc. Prof. Halil Tokcan, Nigde Ömer Halisdemir University

Assoc. Prof. Deanna Lankford, University Of Missouri

Assoc. Prof. Duygu Uçgun, Pamukkale University

Assoc. Prof. Ergün Öztürk, Erciyes University

Assoc. Prof. Hakan Dündar, Kırıkkale University

Assoc. Prof. Sertel Altun, Yildiz Technical University

Assoc. Prof. Banu Yücel Toy, Yildiz Technical University

Assoc. Prof. Margaret A. Peggie Price, Texas Tech University

Assoc. Prof. Fatih Aydın, Karabük University

Assoc. Prof. Hüseyin Çalışkan, Sakarya University

Assoc. Prof. Hüseyin Köksal, Gazi University

       

                         International Journal of Field Educatİon (IJOFE)

                                                      ISSN: 2149-3030