İletişim Bilgileri

Başeditör

Prof. Dr. Adnan GERÇEK
Bursa Uludağ Üniversitesi
agercek@uludag.edu.tr
+90 224 294 10 72 / +90 533 636 73 66
Bursa Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Maliye Bölümü,  Nilüfer/BURSA - TÜRKİYE---------Bursa Uludağ University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Public FinanceNilüfer / BURSA - TURKEY

Teknik İletişim

Araş. Gör. Halil SERBES
Bursa Uludağ Üniversitesi
hserbes@uludag.edu.tr
+90 0554 483 8882

________________________________________________________________________________________________

9246    9241    Content on this site is licensed under a Creative CommonsAttribution 4.0 International license.