HakkındaUluslararası İdil - Ural ve Türkistan Araştırmaları Dergisi

İdil - Ural ve Türkistan bölgeleri tarih içerisinde çok önemli rol oynamış iki bölgedir. Bir taraftan doğudan batıya İpekyolu, diğer taraftan kuzeyden güneye Kürk Yolu ve güneyden kuzeye Baharat Yolu üzerinde yer alan bu bölgeler, tarih boyunca ticaret alanında oynadıkları önemli rolün yanında, dillerin, kültürlerin ve dinlerin buluşup kaynaşma yeri olmuştur. Bu yönleriyle bu iki bölge, birçok imparatorluğa ve medeniyete ev sahipliği yapmıştır. IJVUTS’un amacı, hem birbirinin devamı hem de birbiriyle etkileşim içerisinde olan bu iki komşu bölgeye odaklanmış uluslararası seviyedeki bilimlik bilgiyi, çağın gereklerine uygun bir şekilde ortaya çıkarıp disiplinler arası bir ortamda akademik dünyaya sunmaktır.