Ücret Politikası

Hiçbir ad altında yazar veya kurumundan ücret alınmaz.

The International Journal of Volga - Ural and Turkestan Studies does not charge any fee for article submission, evaluation and publication stages. Articles are published for free. / Uluslararası İdil - Ural ve Türkistan Araştırmaları Dergisi, makale gönderme, değerlendirme ve yayın aşamalarında ücret talep etmemektedir. Makaleler ücretsiz olarak yayınlanmaktadır.