Amaç ve Kapsam

İdil - Ural ve Türkistan bölgeleri tarih içerisinde çok önemli rol oynamış iki bölgedir. Bir taraftan doğudan batıya İpekyolu, diğer taraftan kuzeyden güneye Kürk Yolu ve güneyden kuzeye Baharat Yolu üzerinde yer alan bu bölgeler, tarih boyunca ticaret alanında oynadıkları önemli rolün yanında, dillerin, kültürlerin ve dinlerin buluşup kaynaşma yeri olmuştur. Bu yönleriyle bu iki bölge, birçok imparatorluğa ve medeniyete ev sahipliği yapmıştır. IJVUTS’un amacı, hem birbirinin devamı hem de birbiriyle etkileşim içerisinde olan bu iki komşu bölgeye odaklanmış uluslararası seviyedeki bilimlik bilgiyi, çağın gereklerine uygun bir şekilde ortaya çıkarıp disiplinler arası bir ortamda akademik dünyaya sunmaktır.

Dergi, Şubat ve Eylül aylarında olmak üzere yılda iki defa yayınlanır.
Dergi, Türkçe, İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinde yazılmış makaleleri yayımlar.
Dergi, yayın takvimine uymak zorundadır.
Dergide çifte-kör hakemlik sistemi uygulanmaktadır.
Dergide, İdil – Ural ve Türkistan bölgeleri ile ilişkili, sosyal ve beşeri bilimler alanında yapılan çalışmalara yer verilir.
Daha önceden herhangi bir yayın ortamında yayınlanmış makaleler editör tarafından reddedilir. Kongre veya sempozyumlarda sunulan bildiriler çalışma içerisinde dipnot ile belirtilmelidir.
Araştırmacılar tarafından dergiye gönderilen çalışmanın ardından, araştırmacıya bir mail ile çalışmanın dergiye gönderildiği sistem tarafından bildirilmektedir. Bu mail ulaşmamışsa makale yükleme işleminin tekrar edilmesi gerekir.
Dergide yayınlanmak üzere gönderilen çalışmalar, YÖK'ün ''Bilimsel Etik Kuralları'''na uygun olmalıdır. Etik kurallara uygun olmayan çalışmalardan yazar sorumludur.
Daha önce başka bir dergi tarafından reddedilmiş makaleler dergiye gönderildiği takdirde, bu durum mutlaka editör veya editör yardımcılarına bildirilmelidir.
Yazar, ön inceleme ve hakem raporlarındaki düzeltmeleri en geç 10 gün içinde yaparak tekrar sisteme yüklemek zorundadır.
Araştırmacılar tarafından dergiye gönderilen çalışmalar editöre ulaşır. Editör, çalışma üzerinde gerekli ön incelemeyi yapar. Bu kontrol içerik kontrolü değildir. İçerik kontrolü ve çalışmanın yayınlanabilecek yeterliğe sahip olup olmadığına editör tarafından çalışmaya atanan iki uzman hakem karar verir. Çalışmada düzeltilmesi gereken noktalar varsa hakemler raporlarında bunları belirtir ve ardından raporları editöre gönderirler. Editör, gerekli düzeltmelerin uygulanması için hakem raporlarını sistem üzerinden araştırmacıya gönderir. Yazar, hakem raporlarındaki düzeltmeleri kesinlikle uygulamak zorundadır. Hakem raporları çerçevesinde belirlenen süre içerisinde güncellenmeyen çalışmalar editör tarafından reddedilir.
Derginin Yayın Danışma Kurulu sürekli olarak güncellenmekte, hakem havuzu genişletilmektedir. 

Yayımlanma Ayları
Şubat Ağustos