Dergi Kurulları

Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Adına İmtiyaz Sahibi

Prof. Dr. Şehmus DEMİR

Tefsir

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Prof. Dr. Şehmus DEMİR

Prof. Dr. Şehmus DEMİR GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-5252-2685 Türkiye
Tefsir

Editör

Prof. Dr. Recep ASLAN Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 0009-0002-1972-9726
Hadis

Editör Yardımcısı

Arş. Gör. Kübra OĞUZ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 0009-0006-9721-0742 Türkiye
Mantık Felsefesi, Mantık, Mantık Tarihi
Arş. Gör. Esra Selcen CAN GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-0714-3480 Türkiye
Tefsir

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Mustafa ÜNVERDİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-2848-4073 Türkiye

2001-2012- DİB Vaiz

2012- Temel İslam Bilimleri Kelam ABD Öğretim Üyesi

Kelam
Prof. Dr. Özcan GÜNGÖR ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-0775-023X Türkiye Web
1977 yılında Çorum/Alaca’da doğan Güngör, ilkokul ve hafızlığını köyünde, ortaöğretimini ise Çorum İmam-Hatip Lisesi’nde 1996 yılında tamamladı. 1996 yılında girdiği Ankara Ü. İlahiyat Fakültesi’nden 2001 yılında mezun oldu. Ulusal ve uluslararası çok önemli projelerde koordinatörlük ve araştırmacı olarak görevler yaptı/yapıyor. 2001- 2010 yılları arasında Diyanet İşleri Baş- kanlığının değişik birimlerinde görev yaptı. 2010-2013 yılları arasında Atatürk Ü. İlahiyat Fakültesinde Yrd. Doç. Öğretim üyesi olarak çalıştı. 2013 yılında naklen atandığı Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi’nde 2014 yılında doçent unvanı alarak ve Din Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Araftaki Kimlik: Alevilik Bektaşilik; Çalışan Gençlik ve Değerler; Religion in Modern Turkey; İki Dünya Bir Aile adlarında yayınlanmış kitapları bulunmaktadır. Çalışma alanları olarak dini gruplar özellikle Alevilik-Bektaşilik-Caferilik, göç, kimlik, ABD’de Türk Topluluğu, Aile, Yaşlılık, Değerler ve Cami çalışmalarıdır. Güngör evli ve üç çocuk babası olup, İngilizce ve Arapça bilmektedir.
Din Sosyolojisi
Prof. Dr. Yusuf BATAR İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0003-1620-7754 Türkiye
Din Eğitimi
Prof. Dr. Abdullah ÖZBOLAT ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-6100-4289 Türkiye
Din Sosyolojisi
Prof. Dr. Emin ÇELEBİ İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-8548-3811 Türkiye
Din Felsefesi, Felsefe Tarihi (Diğer)
Prof. Dr. Muhammed KIZILGEÇİT ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, İLAHİYAT PR. 0000-0002-8914-5681 Türkiye Web

1978’de Erzurum'un Tekman ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Tekman'da, ortaöğrenimini Hınıs İmam-Hatip Lisesi’nde tamamladı. 1997'de Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde başladığı lisans öğrenimini 2002 yılında Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde tamamladı. Yüksek Lisansını, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Psikolojisi Anabilim Dalında “Haris el-Muhâsibî'de Dini Davranış Teorisi” adlı çalışmayla 2006’de tamamladı. Doktorasını aynı enstitüde “Yalnızlık Umutsuzluk ve Dindarlık İlişkisi” adlı çalışmayla 2011’de tamamladı.

2002’de Diyanet İşleri Başkanlığı’nda İmam-Hatip olarak göreve başladı. 2004-2011 yılları arasında MEB'de Öğretmen olarak görev aldı. 2012’de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Öğretim Üyesi olarak atandı. 2015 yılında, dil eğitimi için İngiltere/Eastbourn şehrinde bulundu. 2018’te Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne geçiş yaptı. Akademik etkinlikler çerçevesinde Suriye, Tunus ve Ürdün'de bulundu. Halen adı geçen fakültede Din Psikolojisi Anabilim Dalı’nda Profesör olarak çalışmaktadır. Aynı zamanda 05.11.2020 tarihinden itibaren de dekan yardımcılığı görevini ifa etmektedir. Evli ve iki çocuk babasıdır. Arapça ve İngilizce bilmektedir.

Din Psikolojisi
Doç. Dr. Ahmet BARDAK Yüzüncü Yıl Üniversitesi 0000-0002-9393-7884 Türkiye
Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları , İslam Mezhepleri, Kelam
Doç. Dr. Ahmet AKBAŞ GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-1224-151X Türkiye
Tefsir
Doç. Dr. Mehmet ULUKÜTÜK BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Türkiye Web
Din Felsefesi, Mantık Felsefesi, Mantık
Doç. Dr. Ahmet ÇAKMAK ATATURK UNIVERSITY, FACULTY OF THEOLOGY 0000-0002-4351-156X Türkiye
Din Eğitimi
Doç. Dr. Mehmet ÖNCEL İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 0000-0001-8167-3503 Türkiye
Dini Musiki, Türk Musikisi
Dr. Öğr. Üyesi Zamira AHMEDOVA GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, İLAHİYAT PR. 0000-0003-1875-6482 Türkiye
İslam Tarihi ve Medeniyeti, İslam Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Sait İNAN Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 0000-0002-3850-9158 Türkiye
Hadis
Dr. Öğr. Üyesi Adil ÖZTEKİN GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, İLAHİYAT PR. 0000-0002-7819-5528 Türkiye
Hadis
Dr. Öğr. Üyesi Dilek TEKİN TRABZON ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-6445-9414 Türkiye
Hadis
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Enes VURAL RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0003-0297-3765 Türkiye Web
Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Din Psikolojisi Anabilim Dalı
Din Psikolojisi
Dr. Öğr. Üyesi Emin UZ AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ 0000-0003-3255-7543 Türkiye

Emin Uz;
1983 yılında Kütahya’nın Domaniç ilçesinde doğdu. İlköğrenimini köyünde tamamladıktan sonra İzmir’de hafızlığını ikmal etti. 1996-2003 tarihleri arasında Tavşanlı Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde ortaöğrenimini tamamladı. 2003-2007 yılları arasında Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. 2012 yılında Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hadis Anabilim dalında yüksek lisansını; 2017 yılında da Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalında doktorasını tamamladı. Yaklaşık 10 yıl kadar Diyanet İşleri Başkanlığın’da imam-hatip, vaiz ve ilçe müftüsü olarak görev yaptı.
2013 yılında araştırma görevlisi olarak başladığı Afyon Kocatepe Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Arap Dili ve Belagatı Bölümüne, 2017 yılında Dr. Öğr. Üyesi olarak atandı. Halen aynı üniversitede öğretim üyeliğine devam etmektedir. Evli ve 4 çocuk babasıdır
Eserleri:
Kitapları:
• Hadiste İsnadın Doğuşu
• Kur’ân-ı Kerîm Müdafaası: Te'vîlü Müşkili'l-Kur'ân
• Arap Kültüründe Bilginin İntikal Seyri
• Bir Mizah Antolojisi Örneği: Cevâmiu'l-Hikâyât
• Sufi Mizahı
• İslâm’da Aile
• 14. yy. Osmanlı Dönemi İlk Yazılı Edebî Metinlerinden TÂBİRNÂME
• Türk İslâm Kültüründe Rivâyet Geleneği
• Türk İslâm Edebiyatındaki İstiâre Sanatına Kur'ân Temelli Yaklaşım
• Kinâye ve Ta’rîz Yoluyla Edebî Dili Tahkîrden Kurtarma

Makale/Bildiri:
• Bir Kardeşlik ve Vefa Örneği Hz. Ebubekir
• Din Öğretimi Sürecinde Mizah Yönteminin Kullanımı
• Arap Nevâdir Eserleri Örnekliğinde Mizahın Toplumsal ve Siyasal İşlevi
• İsnâd Sisteminin Arap Edebiyatında Kullanımı
• Klasik Doğu ve Batı Edebiyatındaki Cimri Karakteri….

Arap Dili, Edebiyatı ve Kültürü, Arap Dili ve Belagatı
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim YILDIZ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Türkiye

1989 yılında Muş, Bulanık’ta doğdu. İlk ve ortaokulu Bulanık Yatılı Bölge Okulu’nda, Liseyi İzmir Bergama İmam Hatip Lisesi’nde okudu. Lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde aldı. Yüksek lisansını 2014 yılında İngiltere’deki Birmingham Üniversitesi’nde
tamamladı. 2015’te Muş Alparlsan Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi’nde Araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2017-2018 yılları arasında 2214-A Yurt Dışı Doktora Sırası Araştırma Burs Programı ile Delaware Üniversitesi’nde altı ay ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu. 2021 yılında "Teizm ve Ateizm: Delilci Kötülük Problemi" başlıklı teziyle doktorasını aldı. 2021 yılından itibaren Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Din Felsefesi Anabilim dalında Dr. Öğr. Üyesi olarak çalışmaya devam etmektedir.

Din Felsefesi
Dr. Öğr. Üyesi İsmetullah SAMİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
İslam Hukuku
Doç. Dr. Muammer CENGİZ ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-2093-9977 Türkiye
Tasavvuf
Din Psikolojisi
Dr. Öğr. Üyesi İsa KOÇ SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-6928-9282 Türkiye
İslam Mezhepleri
Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin SULAR MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-4673-2544 Türkiye
Dinler Tarihi
Arş. Gör. Esra Selcen CAN GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-0714-3480 Türkiye
Tefsir
Arş. Gör. Edip YİLMAZ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 0000-0002-7055-3298 Türkiye
İslam Mezhepleri
Arş. Gör. İbrahim Halil İLGİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0001-7775-9486 Türkiye
İslam Hukuku
İslam Tarihi ve Medeniyeti, İslam Tarihi

Alan Editörleri (Temel İslam Bilimleri)

Dr. Öğr. Üyesi Ziya ERDİNÇ MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, KELAM ANABİLİM DALI 0000-0001-5884-807X Türkiye
İslam Mezhepleri, Kelam
Tefsir
Arş. Gör. Edip YİLMAZ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 0000-0002-7055-3298 Türkiye
İslam Mezhepleri Tarihi, İslam Mezhepleri
Dr. Arş. Gör. Muhammet Kasım ERDEN Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 0000-0003-0677-6910 Türkiye

Arapça

Arap Dili ve Belagatı
Hadis
Arş. Gör. Hacer GENERAL YALÇINÖZ Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 0000-0003-2066-6208 Türkiye
Arap Dili ve Belagatı
Arş. Gör. Esra YILDIRIM Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 0000-0002-7936-0476 Türkiye
Kelam
Arş. Gör. Kevser KESKİN GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, İLAHİYAT PR. 0000-0003-4504-9919 Türkiye
Hadis
Arş. Gör. Hüseyin ÇİÇEK GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0003-0672-597X Türkiye
Dilbilim, Arap Dili ve Belagatı
Arş. Gör. Tuba ERKUT GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-4171-3651 Türkiye
Tefsir
Arş. Gör. İslim GÜMÜŞTEKİN MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0009-0004-3760-4227 Türkiye
Tasavvuf
Dr. Öğr. Üyesi Şaban ARGUN MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Tasavvuf

Alan Editörleri (Felsefe ve Din Bilimleri)

Arş. Gör. Said SAMİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0003-0007-0095 Türkiye
Din Psikolojisi
Arş. Gör. Hümeyra Ahsen DOĞAN ANKARA YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITY 0000-0003-3813-8470 Türkiye
Din Psikolojisi
Arş. Gör. Mehmet Emin SARIKAYA Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi 0000-0002-7550-4727 Türkiye
Din Sosyolojisi
Büşra ŞAHİN ANKARA UNIVERSITY 0000-0003-1891-1788 Türkiye
Dinler Tarihi

Alan Editörleri (İslam Tarihi ve Sanatları)

Arş. Gör. Raziye Gül GÜZEŞ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-5623-3431 Türkiye
İslam Tarihi
Doktora Fatih ALTAY Diyanet İşleri Başkanlığı Diyanet Akademisi 0009-0002-7147-4716 Türkiye
Dini Musiki, Türk Musikisi

Yayın Editörü/Tasarım

Arş. Gör. Hüseyin ÇİÇEK GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0003-0672-597X Türkiye
Arap Dili ve Belagatı

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Mehmet DALKILIÇ Kayseri University Türkiye
İslam Tarihi
Prof. Dr. Müfit Selim SARUHAN ANKARA ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0001-8065-3156 Türkiye Web
Bitlis’te doğdu (1969). Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdi (1992).
İslam Felsefesi alanında, İslam Düşüncesinde İstiare-Metafor konulu teziyle Yüksek Lisansını (1994),
İslam Ahlak Felsefesinde Bilgi ve Hürriyet başlıklı çalışmasıyla da doktorasını Ankara Üniversitesi’nde tamamladı (2000).
Aynı üniversitenin İlahiyat Fakültesi’nde doçent (2008) ve profesör (2013) oldu.
Kırgızistan, Romanya, İtalya ve Kazakistan’da misafir öğretim üyesi olarak bulundu.
Alanı ile ilgili 2023 itibari ile yayımlanmış kitapları (8), ulusal ve uluslararası düzeyde kitap bölümleri (30), editörlük(2) çalışmalarının yansıra makale (50) ve bildirileri (32) bulunmaktadır. Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Felsefesi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi Bilim Kurulu Asli Üyesidir.
H indeksi:13
Scholar
İ 10 indeksi:14
Wos indeks 11
Scopus İndeks 8
İslam Felsefesi
Prof. Dr. Abdülcelil BİLGİN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ Türkiye
Prof. Dr. Atik AYDIN ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ, TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ 0000-0001-5995-945X Türkiye
Arap Dili ve Belagatı
Prof. Dr. Mahmut ÇINAR Gaziantep Üniversitesi 0000-0003-1162-4794 Türkiye
Kelam
Prof. Dr. Şener ŞAHİN BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, İLAHİYAT PR. Türkiye
Dil Çalışmaları, Dilbilim, Arap Dili, Edebiyatı ve Kültürü, Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Prof. Dr. Nazim HASIRCI Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 0000-0002-1432-5047 Türkiye
Mikoloji, Mantık
Prof. Dr. Ramazan BİÇER SAKARYA UNIVERSITY, FACULTY OF THEOLOGY 0000-0003-1501-2103 Türkiye Web

Kayseri’de doğan Biçer, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. Öğretmen olarak atandığı İstanbul’da, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kelam Bilim Dalı’nda yüksek lisans ve doktorasını tamamladı ve ardından Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde göreve başladı. Halen Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde Kelam Ana Bilim Dalı’nda görev yapan Biçer’in çalışma sahası, kelam temel alanı yanında Din-Bilim İlişkisi, Türk-İslam dünyası sosyolojisi, küreselleşme, dini istismar eden radikal örgütler, Ortadoğu, Balkanlar ve Afrika’dır. İyi derecede İngilizce, Fransızca ve Arapça bilen Biçer’in, çok sayıda uluslararası ve ulusal nitelikte kitap, makale ve bildiri çalışmaları bulunmaktadır.

Din Felsefesi, Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, İslam Mezhepleri, Kelam
Prof. Dr. Bekir KUZUDİŞLİ İstanbul İlahiyat Türkiye
Hadis
Doç. Dr. Ferhat GÖKÇE ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ 0000-0002-8181-1088 Türkiye
Hadis
Doç. Dr. Mahsum AYTEPE MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Türkiye
İslam Mezhepleri, Kelam
Doç. Dr. Adnan ALGÜL GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-1052-3548 Türkiye
İslam Hukuku
Eğitim Felsefesi
Prof. Dr. Murat KAYACAN İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türkiye Web
Tefsir
Prof. Dr. Recep ÖNAL Giresun Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 0000-0002-2571-9949 Türkiye Web
İslam Mezhepleri, Kelam
Dr. Öğr. Üyesi Samir Omar Kamel Hassan SAYED GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ, İLAHİYAT PR. 0000-0002-8631-0231 Mısır Web
• Yabancılara Arapça öğretimi hususunda birikim ve tecrübeye haiz olup bu alanda 2008-2023 On beş sene kesintisiz ders verme deneyimine sahiptir. • Araplara Arapça öğretimi hususunda birikim ve tecrübe sahibi olup bu alanda 2001-2023 7 yıl kesintisiz ders verme deneyimine sahiptir.
Arap Dili ve Belagatı
Doç. Dr. Mehmet SALMAZZEM Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Türkiye

Türkçe Dil Editörleri

Öğretim Görevlisi Abdulkadir ÜSTÜNDAĞ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ (AFRİN) 0000-0002-1273-2685 Türkiye
Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi)
Öğretim Görevlisi Mehmet Yusuf YILDIZ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, GAZİANTEP EĞİTİM FAKÜLTESİ 0009-0009-1440-9759 Türkiye
Osmanlı Sahası Klasik Türk Edebiyatı, Klasik Türk Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı (Diğer), Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi
Öğretim Görevlisi Tuğba ÖZSEVİMLİ Gaziantep Üniversitesi (TÖMER) 0009-0004-7412-7052 Türkiye
Türkçe Eğitimi
Uzman Seda DALGACI Gaziantep Üniversitesi (TÖMER) 0000-0003-1604-0202 Türkiye
Türkçe Eğitimi

Yabancı Dil Editörü (Arapça)

Doç. Dr. Muhammed ELNECER GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0001-7547-6079 Türkiye
Arap Dili ve Belagatı

Yabancı Dil Editörü (İngilizce)

İngiliz ve İrlanda Dili, Edebiyatı ve Kültürü
Doktora Muhammed Mustafa SARAÇ ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ 0000-0003-0399-4023 Türkiye
Çeviribilim
Dr. Öğr. Üyesi Okan BAĞCI GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ 0000-0002-0809-3761 Türkiye
Dil Felsefesi, Din Felsefesi, Mantık

Etik Editörü

Doç. Dr. Erol ERKAN Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 0000-0002-0641-0137 Türkiye
Din Sosyolojisi

Ön İnceleme Editörleri

Doktora Muhammed Talha KILIÇ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI 0000-0001-6368-1972 Türkiye
Hadis
Öğretim Görevlisi Sara FAKHOURİ Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türkiye
Yüksek Lisans Muhammed ALGAN GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ 0009-0005-7965-422X Türkiye
Felsefe Tarihi (Diğer)

İndeks Editörü

Mehmet ÖZGÜN Yazım Desteği Akademik Yayın ve Danışmanlık 0000-0002-8995-6919 Türkiye Web
Türk Dış Politikası

Son Okuyucu

Dr. Muhammet MAHMUTOĞLU Bir kuruma bağlı değildir 0000-0002-3328-3890 Türkiye
Din, Toplum ve Kültür Araştırmaları
Doktora Zeliha Beyza TAŞ Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 0000-0002-5395-0566 Türkiye
Hadis

İlahiyat Akademi Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı (CC BY NC) ile lisanslanmıştır.