avatar
İsa Koç Dr. Öğr. Üyesi SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
Yayın 6 Hakemlik 6 CrossRef Atıf 2 TR Dizin Atıf 3
6 Yayın
6 Hakemlik
2 CrossRef Atıf
3 TR Dizin Atıf

Uzmanlık Alanları

İslam Mezhepleri

Kurum

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ

Popüler Yayınları

Hallâl’ın 'Tabakâtü Ashâbi’l-İmâm Ahmed b. Hanbel' Adlı Eseri ve İslam Düşüncesindeki Yeri
Yazarlar: İsa Koç
Yayın Bilgisi: 2022 , Kocatepe İslami İlimler Dergisi
DOI: 10.52637/kiid.1064635
ATIF 0 FAVORİ 1 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 485

0

1

485

Yayınlar

Ebû Cafer Es-Simnânî’nin Mu‘Tezile Eleştirisi
Yazarlar: İsa Koç
DOI: 10.33415/daad.1389067
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 302

0

302

Hanefî-Eş‘arî Ebû Cafer es-Simnânî ve Kendisine Yönelik İthamlar
Yazarlar: İsa Koç
Yayın Bilgisi: 2023 , İslam Tetkikleri Dergisi
DOI: 10.26650/iuitd.2023.1276337
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 234

0

234

Ebû Ya‘lâ el-Ferrâ’nın Tenzîhü Mu‘âviye’si Bağlamında Hanbelî Geleneğin Muâviye’ye Bakışı
Yazarlar: İsa Koç
Yayın Bilgisi: 2023 , Eskiyeni
DOI: 10.37697/eskiyeni.1209998
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 704

0

704

1

485

Hanbelîlik ile Küllâbîlik Arasındaki İlişki
Yazarlar: İsa Koç
DOI: 10.18403/emakalat.787261
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1329

0

1329

Selefilik -İslamî Köktenciliğin Tarihi Temelleri-
Yazarlar: İsa Koç
DOI: 10.18403/emakalat.10786
FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 4697

0

4697

Yayınlar

Hanbelîlik ile Küllâbîlik Arasındaki İlişki
Yazarlar: İsa Koç
DOI: 10.18403/emakalat.787261
ATIF 2 FAVORİ 0 TOPLAM İNDİRİLME SAYISI 1329

2

0

1329

İnteraktif Rehber Aracı
Panel tanıtımını görmek istiyorsanız Turu Başlat' a tıklayabilirsiniz.