Amaç ve Kapsam

İLED, iletişim bilimlerinin farklı perspektiflerini ele alan çeşitli makalelerin yer aldığı hakemli dergidir. Yüksek akademik standartları gözeterek özgün ve nitelikli çalışmaları araştırmacılara sunmayı amaçlamaktadır. Dergi, alanında önde gelen akademik kaynaklardan biri olma hedefini sürdürmektedir.

Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, okuyucularına iletişim çalışmaları alanındaki en son, en kapsamlı ve en önemli bulguları sunarak iletişim araştırması, uygulaması, politikası ve teorisi üzerine yoğunlaşmaktadır. Dergi, teorik ve metodolojik gelişmeler üzerine makaleler, araştırma raporları, derleme denemeleri ve kitap incelemeleri yayınlayarak bu disiplinin endişelerini vurgulamaktadır. Dergi, ilgi alanı olarak tüm iletişim bilimi alanını kapsamaktadır.

Sadece aşağıdakilerle sınırlı olmamakla birlikte konular şunlardır:

 • İletişim araştırması
 • İletişimin yapısı ve işlevi
 • Film Çalışmaları
 • İletişimin toplum, sosyal gruplar ve bireyler üzerindeki etkisi
 • Kişiler arası iletişim
 • Kültürlerarası iletişim
 • Kitlesel iletişim
 • İletişim teorisi
 • İletişim felsefesi
 • Medya tarihi
 • Medya geliştirme ve iletişim teknolojileri
 • Yeni medya
 • Halkla ilişkiler
 • Reklamcılık
 • Pazarlama iletişimi
 • Marka iletişimi


Makale biçimleri
Araştırma makaleleri

İnceleme makaleleri

Çeviri

Kitap incelemesi