Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Adına Sahibi

Prof. Dr. Filiz Otay Demir

Editör Kurulu

Prof. Dr. Şahin Karasar (Maltepe Üniv.)
Prof. Dr. Arzu Kihtir (İstanbul Üniv.)
Prof. Dr. Füsun Alver (Türk-Alman Üniv.)
Prof. Dr. Filiz Balta Peltekoğlu (Marmara Üniv.)
Prof. Dr. Ümit Atabek (Yaşar Üniv.)

Editör Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Gül Batuş

Editör

Dr. Öğr. Üyesi F. Nesrin YARAR AKSOY

Turkey
nesrinyarar@gmail.com
ORCID: 0000-0001-6688-1523
Konular: İletişim Çalışmaları
Kurum: MALTEPE ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Editör Yardımcısı

Öğr. Gör. Engin Tire

Hakem Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Tolungüç (Başkent Üniv.)
Prof. Dr. Ayla Okay (İstanbul Üniv.)
Prof. Dr. Aysel Aziz (Yeni Yüzyıl Üniv.)
Prof. Dr. Celal Oktay Yalın (Maltepe Üniv.)
Prof. Dr. Cem Pekman (Kocaeli Üniv.)
Prof. Dr. Çiler Dursun (Ankara Üniv.)
Prof. Dr. Defne Özonur (Yeditepe Üniv.)
Prof. Dr. Dilruba Çatalbaş Ürper (Galatasaray Üniv.)
Prof. Dr. Fatoş Adıloğlu (Bahçeşehir Üniv.)
Prof. Dr. İsmail Kaya (Maltepe Üniv.)
Prof. Dr. Melda Cinman (Marmara Üniv.)
Prof. Dr. Mete Çamdereli (İstanbul Ticaret Üniv.)
Prof. Dr. Mutlu Binark (Hacettepe Üniv.)
Prof. Dr. Neşe Kars (İstanbul Üniv.)
Prof. Dr. Nilüfer Timisi (İstanbul Üniv.)
Prof. Dr. Nurdoğan Rigel (İstanbul Üniv.)
Prof. Dr. Osman Ürper (Marmara Üniv.)
Prof. Dr. Peyami Çelikcan (İstanbul Şehir Üniv.)
Prof. Dr. Süleyman İrvan (Üsküdar Üniv.)
Prof. Dr. Yalçın Demir (Anadolu Üniv.)
Prof. Dr. Zafer Kesebir (Maltepe Üniv.)
Doç. Dr. Cenk Demirkıran (Beykent Üniv.)Doç. Dr. Gürdal Ülger (Maltepe Üniv.)
Doç. Dr. Nazan Haydari Pakkan (Bilgi Üniv.)
Doç. Dr. Özlem Oğuzhan (Medeniyet Üniv.)
Doç. Dr. Salvatore Scifo (Bournemouth Üniv.)
Doç. Dr. Selva Ersöz Karakulakoğlu (İstanbul Şehir Üniv.)
Doç. Dr. Yalçın Kırdar (Maltepe Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Aslı Tosuner (Maltepe Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nil Aksoy Kireçci (Maltepe Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Burcu Akkaya Telci (Maltepe Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Erman Yüce (Maltepe Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Eyüboğlu (Maltepe Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Gülseli Aygül Ernek Alan (Maltepe Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Gökçen Cıvaş (Maltepe Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Gülçin Çakıcı Öztürk (Maltepe Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Hikmet Tosyalı (Maltepe Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Övünç Meriç (İstanbul Şehir Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Özge Uğurlu (Üsküdar Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Özgecan Kalkan (Maltepe Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Şakir Ercan Gül (Maltepe Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Şenay Yavuz Görkem (Maltepe Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Ülkü İlgi Eldem Anar (Maltepe Üniv.)

Prof. Dr. Yalçın KIRDAR

Turkey
yalcinkirdar@maltepe.edu.tr
ORCID: 0000-0002-1417-244X
Konular: Reklamcılık,Reklam,Girişimcilik ve Pazarlama,Pazarlama,Bütünleşik Pazarlama İletişimi,Halkla İlişkiler,İletişim Çalışmaları,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi (Maltepe University Faculty of Communication)

Dr. Öğr. Üyesi Gülçin ÇAKICI ÖZTÜRK

Turkey
gulcinozturk@maltepe.edu.tr
ORCID: 0000-0002-3059-0254
Konular: Sinema Tarihi,Sinema Kuramları,Film Eleştirisi,Belgesel Film,Sinema
Kurum: MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Övünç MERİÇ FERMANOĞLU

Turkey
ovuncmeric@gmail.com
Konular: İletişim Çalışmaları
Kurum: İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Gökçen CIVAŞ

Turkey
gokcencivas@gmail.com
ORCID: 0000-0002-2708-3198
Konular: Sinema Kuramları,Film Eleştirisi,Sinema,Yeni İletişim Teknolojileri,İletişim Çalışmaları
Kurum: Maltepe Üniversitesi

Prof. Dr. Mutlu BİNARK

Turkey
mbinark@gmail.com
Konular: İletişim Çalışmaları
Kurum: Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi

Prof. Dr. Nilüfer TİMİSİ

Turkey
ntimisi@istanbul.edu.tr
Konular: İletişim Araştırmaları
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Osman ÜRPER

Turkey
osmanurper@gmail.com
Konular: Fotoğraf,Güzel Sanatlar
Kurum: Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Aslı TOSUNER

Turkey
asli.tosuner@gmail.com
Konular: İletişim Çalışmaları,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: MALTEPE ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Ayla OKAY

Turkey
aylaokay@istanbul.edu.tr
Konular: Kurumsal İletişim,Halkla İlişkiler,Halkla İlişkiler
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Osman ÜRPER

Turkey
osmanurper@gmail.com
Konular: Fotoğraf,Güzel Sanatlar
Kurum: Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü

Prof. Dr. Dilruba ÇATALBAŞ ÜRPER

Turkey
dcatalbas@gsu.edu.tr
Konular: İletişim Çalışmaları

Prof. Dr. Mete ÇAMDERELİ

Turkey
mcamdereli@ticaret.edu.tr
ORCID: 0000-0002-9573-5223
Konular: İletişim Çalışmaları

Prof. Dr. Suat GEZGİN

Turkey
suatgezgin@gmail.com
Konular: Tıbbi Antropoloji,Çevresel Antropoloji,Yeni İletişim Teknolojileri,Kültürlerarası İletişim,İletişim Sosyolojisi,İletişim Etiği,İletişim Araştırmaları,İletişim Çalışmaları,Gazetecilik,Gazetecilik ve Medya Çalışmaları
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Prof. Dr. Mutlu BİNARK

Turkey
mbinark@gmail.com
Konular: İletişim Çalışmaları
Kurum: Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi

Prof. Dr. Süleyman İRVAN

Turkey
suleyman.irvan@uskudar.edu.tr
Konular: İletişim Eğitimi,Sosyal Medya Çalışmaları,Medya Teknolojileri,Medya Araştırmaları,İnternet Yayıncılığı,Gazetecilik,İletişim Çalışmaları
Kurum: ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ

Prof. Dr. Nilüfer TİMİSİ

Turkey
ntimisi@istanbul.edu.tr
Konular: İletişim Araştırmaları
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Doç. Dr. Gürdal ÜLGER

Turkey
gurdalulger@maltepe.edu.tr
Konular: Pazarlama İletişimi,İletişim Kuramları,Bütünleşik Pazarlama İletişimi,Halkla İlişkiler
Kurum: MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

Nazan HAYDARİ PAKKAN

Turkey
nazan.haydari@bilgi.edu.tr
Konular: Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme

Prof. Dr. Özlem OĞUZHAN

Turkey
ozlemoguzhan@gmail.com
Konular: Güzel Sanatlar,İletişim Çalışmaları
Kurum: İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Ülkü İlgi ELDEM ANAR

Turkey
ilgieldem@maltepe.edu.tr
ORCID: 0000-0002-1801-0237
Konular: Radyo-Televizyon,Gazetecilik ve Medya Çalışmaları,Sosyal Medya Çalışmaları,İnternet Yayıncılığı
Kurum: MALTEPE ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Hikmet TOSYALI

Turkey
tosyali.hikmet@gmail.com
Konular: Yeni İletişim Teknolojileri,İletişim Araştırmaları,Dijital İletişim,İletişim Çalışmaları
Kurum: MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Gülçin ÇAKICI ÖZTÜRK

Turkey
gulcinozturk@maltepe.edu.tr
ORCID: 0000-0002-3059-0254
Konular: Sinema Tarihi,Sinema Kuramları,Film Eleştirisi,Belgesel Film,Sinema
Kurum: MALTEPE ÜNİVERSİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi Gökçen CIVAŞ

Turkey
gokcencivas@gmail.com
ORCID: 0000-0002-2708-3198
Konular: Sinema Kuramları,Film Eleştirisi,Sinema,Yeni İletişim Teknolojileri,İletişim Çalışmaları
Kurum: Maltepe Üniversitesi

Dr. Öğr. Üyesi Gülseli Aygül ERNEK ALAN

Turkey
aygulalan@maltepe.edu.tr
ORCID: 0000-0002-8522-0672
Konular: Pazarlama İletişimi,Kültürlerarası İletişim,Kurumsal Sosyal Sorumluluk,Kurumsal İletişim,Halkla İlişkiler Yöntem ve Araçları,Halkla İlişkiler Kampanya ve Uygulamaları,Bütünleşik Pazarlama İletişimi,Halkla İlişkiler
Kurum: Maltepe Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Ayşe Nil KİREÇCİ

Turkey
nilaksoy@gmail.com
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Dr. Öğr. Üyesi Aslı TOSUNER

Turkey
asli.tosuner@gmail.com
Konular: İletişim Çalışmaları,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Kurum: MALTEPE ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ