Dergi Kurulları

Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Adına Sahibi

Prof. Dr. Filiz Otay Demir

Prof. Dr. Filiz OTAY DEMİR MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Halkla İlişkiler

Editör Kurulu

Prof. Dr. Şahin Karasar (Maltepe Üniv.)
Prof. Dr. Arzu Kihtir (İstanbul Üniv.)
Prof. Dr. Füsun Alver (Türk-Alman Üniv.)
Prof. Dr. Filiz Balta Peltekoğlu (Marmara Üniv.)
Prof. Dr. Ümit Atabek (Yaşar Üniv.)

Prof. Dr. Arzu KİHTİR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
İletişim Çalışmaları
Prof. Dr. Filiz BALTA PELTEKOĞLU MARMARA ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Halkla İlişkiler

Editör Kurulu Başkanı

Prof. Dr. Gül Batuş

Editör

Dr. Öğr. Üyesi F. Nesrin YARAR AKSOY MALTEPE ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ 0000-0001-6688-1523 Türkiye
İletişim Çalışmaları

Editör Yardımcısı

Öğr. Gör. Engin Tire

Hakem Kurulu

Prof. Dr. Ahmet Tolungüç (Başkent Üniv.)
Prof. Dr. Ayla Okay (İstanbul Üniv.)
Prof. Dr. Aysel Aziz (Yeni Yüzyıl Üniv.)
Prof. Dr. Celal Oktay Yalın (Maltepe Üniv.)
Prof. Dr. Cem Pekman (Kocaeli Üniv.)
Prof. Dr. Çiler Dursun (Ankara Üniv.)
Prof. Dr. Defne Özonur (Yeditepe Üniv.)
Prof. Dr. Dilruba Çatalbaş Ürper (Galatasaray Üniv.)
Prof. Dr. Fatoş Adıloğlu (Bahçeşehir Üniv.)
Prof. Dr. İsmail Kaya (Maltepe Üniv.)
Prof. Dr. Melda Cinman (Marmara Üniv.)
Prof. Dr. Mete Çamdereli (İstanbul Ticaret Üniv.)
Prof. Dr. Mutlu Binark (Hacettepe Üniv.)
Prof. Dr. Neşe Kars (İstanbul Üniv.)
Prof. Dr. Nilüfer Timisi (İstanbul Üniv.)
Prof. Dr. Nurdoğan Rigel (İstanbul Üniv.)
Prof. Dr. Osman Ürper (Marmara Üniv.)
Prof. Dr. Peyami Çelikcan (İstanbul Şehir Üniv.)
Prof. Dr. Süleyman İrvan (Üsküdar Üniv.)
Prof. Dr. Yalçın Demir (Anadolu Üniv.)
Prof. Dr. Zafer Kesebir (Maltepe Üniv.)
Doç. Dr. Cenk Demirkıran (Beykent Üniv.)Doç. Dr. Gürdal Ülger (Maltepe Üniv.)
Doç. Dr. Nazan Haydari Pakkan (Bilgi Üniv.)
Doç. Dr. Özlem Oğuzhan (Medeniyet Üniv.)
Doç. Dr. Salvatore Scifo (Bournemouth Üniv.)
Doç. Dr. Selva Ersöz Karakulakoğlu (İstanbul Şehir Üniv.)
Doç. Dr. Yalçın Kırdar (Maltepe Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Aslı Tosuner (Maltepe Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Nil Aksoy Kireçci (Maltepe Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Burcu Akkaya Telci (Maltepe Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Erman Yüce (Maltepe Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Ezgi Eyüboğlu (Maltepe Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Gülseli Aygül Ernek Alan (Maltepe Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Gökçen Cıvaş (Maltepe Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Gülçin Çakıcı Öztürk (Maltepe Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Hikmet Tosyalı (Maltepe Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Övünç Meriç (İstanbul Şehir Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Özge Uğurlu (Üsküdar Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Özgecan Kalkan (Maltepe Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Şakir Ercan Gül (Maltepe Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Şenay Yavuz Görkem (Maltepe Üniv.)
Dr. Öğr. Üyesi Ülkü İlgi Eldem Anar (Maltepe Üniv.)

Prof. Dr. Yalçın KIRDAR İstinye Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 0000-0002-1417-244X Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, Halkla İlişkiler, Bütünleşik Pazarlama İletişimi, İletişim Çalışmaları, Pazarlama, Girişimcilik ve Pazarlama, Reklam, Reklamcılık
Dr. Öğr. Üyesi Erman YÜCE MALTEPE ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ 0000-0002-6115-5482 Türkiye
Gazetecilik, Medya Araştırmaları, İletişim Araştırmaları
Sinema, Belgesel Film, Film Eleştirisi, Sinema Kuramları, Sinema Tarihi
Dr. Öğr. Üyesi Övünç MERİÇ FERMANOĞLU İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Türkiye
İletişim Çalışmaları
İletişim Çalışmaları, Yeni İletişim Teknolojileri, Sinema, Film Eleştirisi
Salvatore SCİFO Bir kuruma bağlı değildir 0000-0003-4818-7954 Birleşik Krallık
Medya Araştırmaları
Prof. Dr. Nesime Melda CİNMAN MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ Türkiye
Sağlık Yönetimi, Halkla İlişkiler, Siyasal İletişim, Makro İktisat, Çalışma Ekonomisi, Siyasal Düşünceler, Siyaset Sosyolojisi, Türk Siyasal Hayatı
Prof. Dr. Mutlu BİNARK Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Türkiye
İletişim Çalışmaları
Prof. Dr. Nilüfer TİMİSİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ Türkiye
İletişim Araştırmaları
Prof. Dr. Osman ÜRPER Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Türkiye
Güzel Sanatlar, Fotoğraf
Dr. Öğr. Üyesi Aslı TOSUNER MALTEPE ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, İletişim Çalışmaları
Prof. Dr. Ayla OKAY İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler, Kurumsal İletişim
Prof. Dr. Osman ÜRPER Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü Türkiye
Güzel Sanatlar, Fotoğraf
İletişim Çalışmaları
Prof. Dr. Nesime Melda CİNMAN MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ Türkiye
Sağlık Yönetimi, Halkla İlişkiler, Siyasal İletişim, Makro İktisat, Çalışma Ekonomisi, Siyasal Düşünceler, Siyaset Sosyolojisi, Türk Siyasal Hayatı
İletişim Çalışmaları
Prof. Dr. Suat GEZGİN İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ Türkiye
Gazetecilik ve Medya Çalışmaları, Gazetecilik, İletişim Çalışmaları, İletişim Araştırmaları, İletişim Etiği, İletişim Sosyolojisi, Kültürlerarası İletişim, Yeni İletişim Teknolojileri, Çevresel Antropoloji, Tıbbi Antropoloji
Prof. Dr. Mutlu BİNARK Hacettepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Türkiye
İletişim Çalışmaları
Prof. Dr. Süleyman İRVAN ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Gazetecilik, İnternet Yayıncılığı, Medya Araştırmaları, Medya Teknolojileri, Sosyal Medya Çalışmaları, İletişim Çalışmaları, İletişim Eğitimi
Prof. Dr. Nilüfer TİMİSİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ Türkiye
İletişim Araştırmaları
Doç. Dr. Gürdal ÜLGER MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Halkla İlişkiler, Bütünleşik Pazarlama İletişimi, İletişim Kuramları, Pazarlama İletişimi
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme
Prof. Dr. Özlem OĞUZHAN İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Türkiye
Güzel Sanatlar, İletişim Çalışmaları
Salvatore SCİFO Bir kuruma bağlı değildir 0000-0003-4818-7954 Birleşik Krallık
Medya Araştırmaları
Dr. Öğr. Üyesi Ülkü İlgi ELDEM ANAR MALTEPE ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ 0000-0002-1801-0237 Türkiye
Gazetecilik ve Medya Çalışmaları, İnternet Yayıncılığı, Radyo-Televizyon, Sosyal Medya Çalışmaları
İletişim Çalışmaları
İletişim Çalışmaları, Dijital İletişim, İletişim Araştırmaları, Yeni İletişim Teknolojileri
Sinema, Belgesel Film, Film Eleştirisi, Sinema Kuramları, Sinema Tarihi
İletişim Çalışmaları, Yeni İletişim Teknolojileri, Sinema, Film Eleştirisi
Halkla İlişkiler, Bütünleşik Pazarlama İletişimi, Halkla İlişkiler Kampanya ve Uygulamaları, Halkla İlişkiler Yöntem ve Araçları, Kurumsal İletişim, Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Kültürlerarası İletişim, Pazarlama İletişimi
Dr. Öğr. Üyesi Erman YÜCE MALTEPE ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ 0000-0002-6115-5482 Türkiye
Gazetecilik, Medya Araştırmaları, İletişim Araştırmaları
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
Dr. Öğr. Üyesi Aslı TOSUNER MALTEPE ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ Türkiye
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler, İletişim Çalışmaları