İletişim Bilgileri

Editör

Dr. Öğr. Üyesi Nesrin Yarar Aksoy
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
nesrinyarar@maltepe.edu.tr
0 216 626 1050/2729

Editör Yardımcısı

Öğr. Gör. Engin Tire
engintire@maltepe.edu.tr