Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

TÜRKİYE’DE ANAYASA REFERANDUMLARI VE BASIN: 1961, 1982 ANAYASALARI İLE 2010 ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ REFERANDUMLARININ TÜRKİYE BASININDAKİ SUNUMUNUN KARŞILAŞTIRMALI ÇÖZÜMLEMESİ

Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 2, 108 - 131, 30.11.2017

Öz


TÜRKİYE’DE ANAYASA REFERANDUMLARI VE BASIN: 1961, 1982 ANAYASALARI İLE 2010 ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ REFERANDUMLARININ TÜRKİYE BASININDAKİ SUNUMUNUN KARŞILAŞTIRMALI ÇÖZÜMLEMESİ[1]


ÖZET


Bu çalışmada, 1961 ve 1982 Anayasaları referandumları ile 2010 Anayasa Değişiklik Paketi referandumunun Türkiye basınındaki sunumları Cumhuriyet, Hürriyet ve Tercüman/Bugün gazeteleri özelinde karşılaştırmalı olarak çözümlenmiştir. Sözü edilen gazetelerin referandumlara (1961, 1982 ve 2010) ilişkin tutumları irdelenirken referandum dönemlerinin ekonomi politik ve toplumsal arkaplanları göz önünde tutulmuştur. Bu bağlamda, referandum dönemlerinin ekonomi politik ve toplumsal arkaplanının irdelenmesi, 1961 ve 1982 anayasalarının ve 2010 Anayasa Değişiklik Paketi’nin içerik özelliklerinin değerlendirilmesi ve örnek olarak seçilmiş gazeteler özelinde Türkiye basınının referandumlara yönelik yaklaşımının ortaya konulması çalışmanın genel çerçevesini oluşturmuştur. Dolayısıyla, Cumhuriyet, Hürriyet ve Tercüman/Bugün gazeteleri özelinde Türkiye basınının sözü edilen referandumlara ilişkin tutumunun çözümlenmesi çalışmanın problemini oluşturmuştur. Çalışmada, nitel çözümleme yönteminden yararlanılmış ve sözü edilen gazetelerde yayımlanmış referandumlara ilişkin manşet ve sürmanşet haberleri ile seçilmiş köşe yazılarının metinsel çözümlemesi gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, tarihsel süreçte Türkiye’nin ekonomik, siyasal ve toplumsal yapısındaki dönüşümlere göre farklılık gösteren referandum dönemlerindeki ekonomik, siyasal ve toplumsal koşullar ile sözü edilen gazetelerin referandumlara yönelik tutumları arasında organik bir ilişki olduğu saptanmıştır.


ANAHTAR KELİMELER: Referandumlar (1961, 1982 ve 2010), basın, sosyal refah devleti, neo-liberal politikalar, küresel kapitalizm.

CONSTIUTION REFERENDUMS AND PRESS IN TURKEY: COMPERATIVE ANALYSIS OF 1961, 1982 CONSTITUTIONS AND 2010 CONSTITUTIONAL AMENDMENT PACKAGE REFERENDUMS AS PRESENTED IN TURKISH PRESS


ABSTRACT


In this study, 1961 and 1982 Constitution Referendums and Constitutional Amendment Package Referendums are comparatively analyzed via the examples of Cumhuriyet, Hürriyet and Tercüman/Bugün newspapers. While examining these newspapers’ approaches to the referendums of 1961, 1982 and 2010, the social background and political economy of their time were taken into consideration. In this context, analyzing the political economy and social background of referendum times, evaluating the content of 1961 and 1982 constitutions and 2010 constitutional amendment package and revealing the approaches of Turkish press to these referendums specific to the selected newspapers, form this study’s framework. Therefore, the problem of this study is to comparatively analyzing the approaches of Turkish press to aforementioned referendums specific to the selected newspapers i.e. Cumhuriyet, Hürriyet and Tercüman/Bugün. To analyze this problematized issue, qualitative method is used. In this study, text analysis of the selected column writings and both headline and subhead news about referendums in the aforementioned newspapers were done. As a result, an organic relation between aforementioned newspapers’ approaches to referendums and Turkey’s economic, political and social conditions, which differs according to Turkey’s transforming economic, political and social structures during referendum times in historical process, was explored.


KEYWORDS: Referendums (1961, 1982 and 2010), press, social welfare state, neo-liberal policies, global capitalism.


Kaynakça

  • Adaklı, Gülseren (2006). Türkiye’de Medya Endüstrisi: Neoliberalizm Çağında Mülkiyet ve Kontrol İlişkileri, Ankara: Ütopya Yayınevi.
  • Adaklı, Gülseren (2009). Türk Medyasında AKP Etkisi, Ed. İlhan Uzgel ve Bülent Duru, AKP Kitabı: Bir Dönüşümün Bilançosu, 559-613. Ankara: Phoenix Yayınları.
  • Adaklı, Gülseren (2010). Neoliberalizm ve Medya: Dünyada ve Türkiye’de Medya Endüstrisinin Dönüşümü, Mülkiye Dergisi, Cilt: 34 Sayı: 269, 67-84.
  • Albayrak, Mustafa (2004). Türk Siyasi Tarihinde Demokrat Parti (1946-1960), Ankara: Phoenix Yayınevi.

Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 2, 108 - 131, 30.11.2017

Öz

Kaynakça

  • Adaklı, Gülseren (2006). Türkiye’de Medya Endüstrisi: Neoliberalizm Çağında Mülkiyet ve Kontrol İlişkileri, Ankara: Ütopya Yayınevi.
  • Adaklı, Gülseren (2009). Türk Medyasında AKP Etkisi, Ed. İlhan Uzgel ve Bülent Duru, AKP Kitabı: Bir Dönüşümün Bilançosu, 559-613. Ankara: Phoenix Yayınları.
  • Adaklı, Gülseren (2010). Neoliberalizm ve Medya: Dünyada ve Türkiye’de Medya Endüstrisinin Dönüşümü, Mülkiye Dergisi, Cilt: 34 Sayı: 269, 67-84.
  • Albayrak, Mustafa (2004). Türk Siyasi Tarihinde Demokrat Parti (1946-1960), Ankara: Phoenix Yayınevi.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Erdal DAĞTAŞ>
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Türkiye


Lütfü PINAR>
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ, İLETİŞİM FAKÜLTESİ
0000-0001-7252-3108
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Kasım 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { inifedergi322650, journal = {İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E-Dergi)}, eissn = {2528-9519}, address = {}, publisher = {İnönü Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {2}, number = {2}, pages = {108 - 131}, title = {TÜRKİYE’DE ANAYASA REFERANDUMLARI VE BASIN: 1961, 1982 ANAYASALARI İLE 2010 ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ REFERANDUMLARININ TÜRKİYE BASININDAKİ SUNUMUNUN KARŞILAŞTIRMALI ÇÖZÜMLEMESİ}, key = {cite}, author = {Dağtaş, Erdal and Pınar, Lütfü} }
APA Dağtaş, E. & Pınar, L. (2017). TÜRKİYE’DE ANAYASA REFERANDUMLARI VE BASIN: 1961, 1982 ANAYASALARI İLE 2010 ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ REFERANDUMLARININ TÜRKİYE BASININDAKİ SUNUMUNUN KARŞILAŞTIRMALI ÇÖZÜMLEMESİ . İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E-Dergi) , 2 (2) , 108-131 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/inifedergi/issue/33031/322650
MLA Dağtaş, E. , Pınar, L. "TÜRKİYE’DE ANAYASA REFERANDUMLARI VE BASIN: 1961, 1982 ANAYASALARI İLE 2010 ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ REFERANDUMLARININ TÜRKİYE BASININDAKİ SUNUMUNUN KARŞILAŞTIRMALI ÇÖZÜMLEMESİ" . İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E-Dergi) 2 (2017 ): 108-131 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/inifedergi/issue/33031/322650>
Chicago Dağtaş, E. , Pınar, L. "TÜRKİYE’DE ANAYASA REFERANDUMLARI VE BASIN: 1961, 1982 ANAYASALARI İLE 2010 ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ REFERANDUMLARININ TÜRKİYE BASININDAKİ SUNUMUNUN KARŞILAŞTIRMALI ÇÖZÜMLEMESİ". İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E-Dergi) 2 (2017 ): 108-131
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’DE ANAYASA REFERANDUMLARI VE BASIN: 1961, 1982 ANAYASALARI İLE 2010 ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ REFERANDUMLARININ TÜRKİYE BASININDAKİ SUNUMUNUN KARŞILAŞTIRMALI ÇÖZÜMLEMESİ AU - ErdalDağtaş, LütfüPınar Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E-Dergi) JF - Journal JO - JOR SP - 108 EP - 131 VL - 2 IS - 2 SN - -2528-9519 M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E-Dergi) TÜRKİYE’DE ANAYASA REFERANDUMLARI VE BASIN: 1961, 1982 ANAYASALARI İLE 2010 ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ REFERANDUMLARININ TÜRKİYE BASININDAKİ SUNUMUNUN KARŞILAŞTIRMALI ÇÖZÜMLEMESİ %A Erdal Dağtaş , Lütfü Pınar %T TÜRKİYE’DE ANAYASA REFERANDUMLARI VE BASIN: 1961, 1982 ANAYASALARI İLE 2010 ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ REFERANDUMLARININ TÜRKİYE BASININDAKİ SUNUMUNUN KARŞILAŞTIRMALI ÇÖZÜMLEMESİ %D 2017 %J İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E-Dergi) %P -2528-9519 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD Dağtaş, Erdal , Pınar, Lütfü . "TÜRKİYE’DE ANAYASA REFERANDUMLARI VE BASIN: 1961, 1982 ANAYASALARI İLE 2010 ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ REFERANDUMLARININ TÜRKİYE BASININDAKİ SUNUMUNUN KARŞILAŞTIRMALI ÇÖZÜMLEMESİ". İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E-Dergi) 2 / 2 (Kasım 2017): 108-131 .
AMA Dağtaş E. , Pınar L. TÜRKİYE’DE ANAYASA REFERANDUMLARI VE BASIN: 1961, 1982 ANAYASALARI İLE 2010 ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ REFERANDUMLARININ TÜRKİYE BASININDAKİ SUNUMUNUN KARŞILAŞTIRMALI ÇÖZÜMLEMESİ. İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E-Dergi). 2017; 2(2): 108-131.
Vancouver Dağtaş E. , Pınar L. TÜRKİYE’DE ANAYASA REFERANDUMLARI VE BASIN: 1961, 1982 ANAYASALARI İLE 2010 ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ REFERANDUMLARININ TÜRKİYE BASININDAKİ SUNUMUNUN KARŞILAŞTIRMALI ÇÖZÜMLEMESİ. İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E-Dergi). 2017; 2(2): 108-131.
IEEE E. Dağtaş ve L. Pınar , "TÜRKİYE’DE ANAYASA REFERANDUMLARI VE BASIN: 1961, 1982 ANAYASALARI İLE 2010 ANAYASA DEĞİŞİKLİK PAKETİ REFERANDUMLARININ TÜRKİYE BASININDAKİ SUNUMUNUN KARŞILAŞTIRMALI ÇÖZÜMLEMESİ", İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi (İNİF E-Dergi), c. 2, sayı. 2, ss. 108-131, Kas. 2017